Sveriges ordförandeskap i EU - 2023

Under våren 2023 var Sverige ordförande i Europeiska unionens ministerråd. De svenska prioriteringar för ordförandeskapet var att verka för ett friare, grönare och säkrare EU. FBA:s arbete inom ramen för ordförandeskapet har framför allt bidragit till det senare området, med fokus på EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), och mer specifikt den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP).

FBA:s bidrag till det svenska EU-orförandeskapet 2023

FBA höjde ambitionen i EU-arbetet under ordförandeskapet för att kunna ge ett relevant och strategiskt bidrag. Myndigheten arbetade proaktivt inför och under ordförandeskapet för att identifiera möjligheter att bidra. FBA genomförde en rad aktiviteter och samarbeten med fokus på fred, säkerhet och civil krishantering.

Myndigheten förstärkte svenska prioriteringar i centrala policyprocesser inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. FBA stod värd för och medverkade i ett antal möten och seminarier i Stockholm och Bryssel. Myndigheten bidrog med sin geografiska och tematiska expertis.

Exempel på FBA:s bidrag:

  • FBA bidrog med expertis inför och under förhandlingarna av den nya pakten för civil GSFP.
  • Det svenska ordförandeskapet verkade för en ökad geopolitisk roll för EU i unionens närområde.
  • FBA stärkte närvaron i Bryssel genom placeringen av en medarbetare på EU-representationen i Bryssel.
  • FBA stod tillsammans med MSB värd för ett informellt möte av Committee for Civilian Aspects of Crisis Management (CivCom) i Stockholm, den 24 februari. 
  • I operationaliseringen av EU:s stabiliseringsstöd, som diskuterats i Kommittén för utrikes och säkerhetspolitik (KUSP), bidrog FBA med analys och expertstöd. 
  • FBA har även genomfört kommunikativa satsningar som bidrog till att stärka EU som säkerhetspolitisk aktör.

Läs hela rapporten om FBA:s bidrag till det svenska EU-ordförandeskapet 2023.

Läs mer om de specifika bidragen från våren 2023: 

Europas säkerhet högt på agendan under svenskt ordförandskap
EU stärker krishanteringsförmåga under svenskt ordförandeskap
EU stärker civila förmågan att svara på kriser i världen
Flexibla krishanteringsteam i Armenien står förebild för framtida EU-insatser

Hur fungerar ordförandeskapet i EU?

EU:s ministerråd stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet och består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Ordförandeskapet i ministerrådet roterar mellan medlemsländerna halvårsvis. Som ordförandeland ansvarar Sverige för att leda ministerrådets arbete, bland annat genom att genomföra ett stort antal möten, både i Bryssel och i Sverige.

Läs mer på ordförandeskapets webbplats

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter