FBA:s arbete i Afghanistan

Konflikten i Afghanistan är världens dödligaste. Civila är ofta en måltavla för våldet. Förutom talibanrörelsen strider ett tjugotal andra väpnade extremistgrupper om makt och resurser. FBA genomför insatser som ska bidra till ett fredligt och inkluderande samhälle.

Afghanistan tillhör världens fattigaste länder och är, efter 40 år av konflikt, beroende av internationellt bistånd. Staten är svag och människor förlitar sig på parallella system och regionala krigsherrar för samhällsservice, säkerhet och rättsskipning.

De afghanska säkerhetsstyrkorna kontrollerar ungefär halva landets territorium. Övriga delar av landet kontrolleras främst av talibanrörelsen. Säkerhetsläget är instabilt och konflikten har förvärrats sedan merparten av de internationella styrkorna lämnade landet 2014. I slutet av 2018 lanserade den afghanska regeringen en ny fredsplan.

FBA arbetar med följande områden inom ramen för Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Afghanistan:

Kvinnor, fred och säkerhet
Normer och attityder om kvinnors roll i samhället begränsar deras möjligheter att delta i offentliga sammanhang i Afghanistan. Det gör att kvinnors behov och rättigheter inte i så hög utsträckning beaktas i fredsansträngningarna. Dessutom saknas förståelse för kvinnors betydelse för att få till stånd en hållbar utveckling och varaktig fred. FBA har utbildat strategiskt utvalda kvinnor från hela landet i dialog och fredsmedling. I nästa steg riktas insatser till de män som arbetar med fredsprocessen för att kvinnor ska få utrymme att delta, och påverka samhällsutvecklingen.

Dialog och fredsmedling
Det höga fredsrådet tillsattes 2010 för att leda arbetet mot fred och försoning i Afghanistan. I varje landsdel fanns tidigare också ett provinsiellt fredsråd. FBA har utbildat medlemmar i dessa institutioner i dialog och medling, med fokus på några av det fåtal kvinnliga medlemmar som finns. FBA har också stöttat andra kvinnliga fredsbyggares förmåga att analysera och förstå konflikters grundorsaker, drivkrafter och dynamik, och bidra till dialog och medling.

Här kan du läsa hela den kompletterande strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 20182020 med uppdrag till FBA.

Läs mer

Afghanska kvinnor utbildas för att ta plats i fredsbygget

Kvinnors deltagande i fokus för nytt uppdrag i Afghanistan

FBA får nytt uppdrag i Afghanistan 

FBA del av ny EU-satsning i Afghanistan

Foto: UN Photo/Tim Page 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

FBA del av ny EU-satsning i Afghanistan

EU kraftsamlar för att ge stöd till en fredsprocess i Afghanistan. Bland annat lanserar unionen nu en satsning för att underlätta och finansiera aktiviteter för en inkluderande fred. Satsningen implementeras av Sida med stöd från FBA.

2019-06-28 16:56

Fler nyheter

Photo

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Andreas Berg

  A fresh start for Ukraine?

  When I first arrived in Kyiv six months ago, I looked out over the city from the hilltop near the office of the EU Advisory Mission for Ukraine (EUAM) where I had just started a job as Coordination and Cooperation Officer. It became immediately clear why the city came to be founded here over 1,000 years ago and why it today is the capital of Ukraine. The mighty Dnepr River splits the city in half, flowing ... Läs hela inlägget »

  2019-09-13 15:58
 • Skrivet av Maja Jakobsson

  Vad jag lärt mig av att arbeta med Liberia

  Efter några lugna sommarveckor är jag tillbaka på FBA:s kontor i Stockholm. Sommarledigheten har gett mig tid att reflektera och jag har bland annat funderat på vad jag lärt mig under de dryga två år som jag arbetat med FBA:s verksamhet i Liberia.

  År 2016 fick FBA i uppdrag av regeringen att bidra till strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia, och jag blev så småningom en del av FBA:s projektteam. I april 2017 reste jag för första ... Läs hela inlägget »

  2019-08-28 10:14
 • Skrivet av Sara Hansson

  En termins praktik i fredens tjänst

  När jag gick av tåget på centralstationen i Stockholm kändes det som att jag kommit fel. Inte fysiskt fel direkt, utan mer psykiskt. Det var som att jag befann mig under vatten och alla andra människor var ovanför ytan, nära men liksom lite suddiga. Jag hade en känsla i kroppen som är svår att sätta ord på, den var som ett dysfunktionellt potpurri av inspiration, ångest, förvirring och glädje.

  Jag hade precis tillbringat tio dagar på FBA:s ... Läs hela inlägget »

  2019-06-26 10:31

Läs våra publikationer

Image description

Assessing the Rule of Law in Public Administration: the Mining Sector

More than three years after the adoption of the SDGs, the world faces several troubling and mutually reinforcing trends: loss of biodiversity and ecosystem services, climate change and rising inequality, conflict and fragility. Underpinning these linked trends are patterns of unsustainable management of natural resources, including the mining sector.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, UNDP, Swedish Environmental Protection Agency
År:
2019
Photo

Taleb Sobeh

Taleb är expert på Irak och Palestina

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Photo

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter