FBA:s arbete i Afghanistan

Afghanistan har befunnit sig i konflikt i mer än 40 år. Landet är ett av världens fattigaste och den humanitära krisen har fördjupats sedan talibanernas maktövertagande i augusti 2021. Situationen för kvinnor och flickor är särskilt utsatt.

 Den långvariga konflikten i Afghanistan har djupa konsekvenser för en befolkning där över 70 procent är för unga för att någonsin ha upplevt ett Afghanistan i fred. Även om utbildningsnivån har stigit över tid är andelen läs och skrivkunniga bland den lägsta i världen.

Under den tjugoåriga USA-ledda militära närvaron i Afghanistan kunde institutioner för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer delvis förstärkas, men efter talibanernas maktövertagande riskerar dessa framsteg att gå förlorade.

Många nyckelpersoner i statsförvaltningen har flytt, landets kapacitet att tillhandahålla samhällsservice är svag och över 90 procent av hushållen saknar tillräckligt att äta. Därtill finns över tre miljoner internflyktingar.

Situationen för afghanska kvinnor och flickor är och har länge varit särskilt utsatt och präglas av systematisk diskriminering, kränkningar och begränsade möjligheter att göra egna livsval. Deras tillgång till utbildning är sämre än mäns och endast en av fyra afghanska kvinnor kan läsa och skriva. Talibanerna har ytterligare ökat diskriminering av kvinnor och flickor samt begränsat deras yttrandefrihet.

FBA arbetar med följande områden inom ramen för Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Afghanistan 2022-2024:

Dialog och fredsmedling

Sedan 2019 arbetar FBA och Sida med ett myndighetsöverskridande fredsbyggande stöd till Afghanistan. Sedan augusti 2022 driver myndigheterna tillsammans ett EU-projekt för att ge stöd till inkluderande dialoger i Afghanistan – EU AIDI, Afghanistan Inclusive Dialogue Initiative. Projektet syftar till att stötta det afghanska civilsamhället i deras svåra situation, främja mänskliga rättigheter och bidra till utrymme för medborgare att påverka sitt politiska och sociala sammanhang.

Tillsammans med finska CMI – Martti Ahtisaari peace foundation utgör FBA sekretariat till ett stort forum för afghanska kvinnliga ledare, med syfte att möjliggöra för afghanska kvinnor att representera sig själva i diskussioner och dialoger om landets framtid, kvinnors rättigheter och afghanska kvinnors situation.

FBA ger också tillsammans med Sida stöd till den afghanska civilsamhällesplatformen Voice of the Afghan people. Plattformen syftar till att skapa mötesplatser för den afghanska befolkningen för att gemensamt kunna formulera sina prioriteringar och behov. Plattformen möjliggör också tillfällen för civilsamhället att kunna förmedla dessa prioriteringar till landets de facto maktinnehavare – talibanrörelsen – för att möjliggöra ansvarsutkrävande. FBA ger kontinuerligt stöd och rådgivning till sekretariatet som sköter arbetet med plattformen.

FBA arbetar också med andra civilsamhällesorganisationer och representanter för civilsamhället i att främja strategiskt tänkande och lägga upp strategier för såväl långsiktig överlevnad som påverkan på landets utveckling. Syftet är att skapa ökade förutsättningar för civilsamhället, särskilt kvinnor och kvinnorättsorgansiationer, att främja, och delta i, inkluderande dialoger om samhällstyrning, konfliktlösning och fredsbyggnad.

Läs mer

Lessons from the Afghanistan Experience with Security Sector Reform 2001-2021

Homeland: Scenarios for the future of Afghan civil society

From Hubris to Irrelevance: The Demise of the Western State-building Project

Vägen mot Afghanistan 2030 – fyra framtidsscenarier

Talibanerna tar makten i Afghanistan

Så ska befolkningens röster höras i fredssamtalen mellan talibanerna och regeringen i Afghanistan

FBA får nytt uppdrag i Afghanistan 

FBA del av ny EU-satsning i Afghanistan

Foto: UN Photo/Tim Page 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Somalias unga kräver politiskt inflytande

Personer under 35 år utgör tre fjärdedelar av Somalias befolkning. Trots det har de aldrig fått delta i ett nationellt val. På grund av ett åldershierarkiskt politiskt system baserat på klantillhörighet och indirekta val har Somalias unga länge saknat inflytande och representation i de beslutsprocesser som påverkar dem. Efter en landsomfattande serie av möten med unga somalier finns nu konkreta förslag på reformer som kan öka deras möjligheter att påverka politiskt.

2024-07-17 09:54

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter