FBA:s arbete i Afghanistan

Konflikten i Afghanistan är världens dödligaste. Civila är ofta en måltavla för våldet. Förutom talibanrörelsen strider ett tjugotal andra väpnade extremistgrupper om makt och resurser. FBA genomför insatser som ska bidra till ett fredligt och inkluderande samhälle.

Afghanistan tillhör världens fattigaste länder och är, efter 40 år av konflikt, beroende av internationellt bistånd. Staten är svag och människor förlitar sig på parallella system och regionala krigsherrar för samhällsservice, säkerhet och rättsskipning.

De afghanska säkerhetsstyrkorna kontrollerar ungefär halva landets territorium. Övriga delar av landet kontrolleras främst av talibanrörelsen. Säkerhetsläget är instabilt och konflikten har förvärrats sedan merparten av de internationella styrkorna lämnade landet 2014. I slutet av 2018 lanserade den afghanska regeringen en ny fredsplan.

FBA arbetar med följande områden inom ramen för Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Afghanistan:

Kvinnor, fred och säkerhet
Normer och attityder om kvinnors roll i samhället begränsar deras möjligheter att delta i offentliga sammanhang i Afghanistan. Det gör att kvinnors behov och rättigheter inte i så hög utsträckning beaktas i fredsansträngningarna. Dessutom saknas förståelse för kvinnors betydelse för att få till stånd en hållbar utveckling och varaktig fred. FBA har utbildat strategiskt utvalda kvinnor från hela landet i dialog och fredsmedling. I nästa steg riktas insatser till de män som arbetar med fredsprocessen för att kvinnor ska få utrymme att delta, och påverka samhällsutvecklingen.

Dialog och fredsmedling
Det höga fredsrådet tillsattes 2010 för att leda arbetet mot fred och försoning i Afghanistan. I varje landsdel fanns tidigare också ett provinsiellt fredsråd. FBA har utbildat medlemmar i dessa institutioner i dialog och medling, med fokus på några av det fåtal kvinnliga medlemmar som finns. FBA har också stöttat andra kvinnliga fredsbyggares förmåga att analysera och förstå konflikters grundorsaker, drivkrafter och dynamik, och bidra till dialog och medling.

Här kan du läsa hela den kompletterande strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 20182019 med uppdrag till FBA. Enligt FBA:s regleringsbrev för 2020 förlängs strategiuppdraget till att gälla även 2020.

Läs mer

Afghanska kvinnor utbildas för att ta plats i fredsbygget

Kvinnors deltagande i fokus för nytt uppdrag i Afghanistan

FBA får nytt uppdrag i Afghanistan 

FBA del av ny EU-satsning i Afghanistan

Kvinnors rätt i Afghanistan i fokus på Bokmässan

Foto: UN Photo/Tim Page 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Liberia: Integritet och ansvarsutkrävande viktigt för ett samhälle fritt från korruption

Folkligt missnöje med den omfattande korruptionen var en betydande faktor i det senaste presidentvalet i Liberia. Flera korruptionsskandaler har skakat landet det senaste året och det svaga rättsväsendet gör att de skyldiga ofta går fria.

2019-12-18 13:12

SENASTE NYTT

Photo

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Helen Wilandh

  Samarbete ska öka militärens kunskap om konfliktrelaterat sexuellt våld i Västafrika

  Politiskt våld och gränsöverskridande konflikter har ökat i Västafrika de senaste åren. Den säkerhetspolitiska situationen har försämrats i Burkina Faso, Mali, Niger och Nigeria till följd av väpnade attacker och närvaro av kriminella nätverk. Oroligheterna slår hårt mot lokalbefolkningen. För att bekämpa våldsamheterna och främja långsiktig fredlig och hållbar utveckling krävs samordning mellan länderna i regionen.

  Den 21 december 2019 hölls ett toppmöte i Abuja, Nigeria, med regerings- och statschefer från den västafrikanska samarbetsorganisationen Economic Community of ... Läs hela inlägget »

  2020-01-20 13:48
 • Skrivet av Carolina Falk

  En betraktelse över haltande analyser och framtidens konflikter

  Fredagsflyget tillbaka till Stockholm är fullpackat. Jag återvänder hem efter en vecka i Bryssel, där jag varit del av ledningen för den gemensamma kurs som all personal som sänds ut till EU:s insatser deltar i. Nu sjunker jag tillbaka i fåtöljen och känner mig både lättad och stolt. Men en tanke dröjer sig kvar. Det jag tyckte var bäst med kursen vet jag nämligen inte riktigt hur vi åstadkom. Den sköna stämningen av nyfiket lärande och ... Läs hela inlägget »

  2020-01-08 13:34
 • Skrivet av Maria Bedford

  Arbetet för fred 2019 i backspegeln – och hoppet inför 2020

  När någon frågar vad jag arbetar med, svarar jag ofta bara ”fred och säkerhet”.  Det bemöts alltid med stor nyfikenhet. Inte sällan kommer följdfrågan, hur då?

  Det är här det blir komplicerat. Jag arbetar på det internationella sekretariatet för Challenges Forum, som FBA står värd för i Stockholm. Challenges Forum är en internationell samarbetsorganisation som verkar för att förbättra FN:s fredsinsatser. Under de två decennier som Challenges Forum har funnits har vi kontinuerligt växt, och i dag ... Läs hela inlägget »

  2019-12-19 10:46

Läs våra publikationer

Image description

UN Peace Operations and the Rule of Law 1989–2017

This report contains unique empirical data from 76 UN peace operations between 1989 and 2017. The data paint a picture of the kinds of rule of law assistance that have actually been provided, and allow discussion on how important shifts in peacekeeping and rule of law policy reflect in practice.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2019
Photo

Saba Nowzari

Saba är expert på Mali, Mellanöstern och kvinnor, fred och säkerhet

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Photo

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter