FBA:s arbete i Afghanistan

Afghanistan har befunnit sig i konflikt i mer än 40 år. Landet är ett av världens fattigaste och den humanitära krisen har fördjupats sedan talibanernas maktövertagande i augusti 2021. Situationen för kvinnor och flickor är särskilt utsatt.

 Den långvariga konflikten i Afghanistan har djupa konsekvenser för en befolkning där över 70 procent är för unga för att någonsin ha upplevt ett Afghanistan i fred. Även om utbildningsnivån har stigit över tid är andelen läs och skrivkunniga bland den lägsta i världen.

Under den tjugoåriga USA-ledda militära närvaron i Afghanistan kunde institutioner för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer delvis förstärkas, men efter talibanernas maktövertagande riskerar dessa framsteg att gå förlorade.

Många nyckelpersoner i statsförvaltningen har flytt, landets kapacitet att tillhandahålla samhällsservice är svag och över 90 procent av hushållen saknar tillräckligt att äta. Därtill finns över tre miljoner internflyktingar.

Situationen för afghanska kvinnor och flickor är och har länge varit särskilt utsatt och präglas av systematisk diskriminering, kränkningar och begränsade möjligheter att göra egna livsval. Deras tillgång till utbildning är sämre än mäns och endast en av fyra afghanska kvinnor kan läsa och skriva. Talibanerna har ytterligare ökat diskriminering av kvinnor och flickor samt begränsat deras yttrandefrihet.

FBA arbetar med följande områden inom ramen för Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Afghanistan 2022-2024:

Dialog och fredsmedling

Sedan 2019 arbetar FBA och Sida med ett myndighetsöverskridande fredsbyggande stöd till Afghanistan. Sedan augusti 2022 driver myndigheterna tillsammans ett EU-projekt för att ge stöd till inkluderande dialoger i Afghanistan – EU AIDI, Afghanistan Inclusive Dialogue Initiative. Projektet syftar till att stötta det afghanska civilsamhället i deras svåra situation, främja mänskliga rättigheter och bidra till utrymme för medborgare att påverka sitt politiska och sociala sammanhang.

Tillsammans med finska CMI – Martti Ahtisaari peace foundation utgör FBA sekretariat till ett stort forum för afghanska kvinnliga ledare, med syfte att möjliggöra för afghanska kvinnor att representera sig själva i diskussioner och dialoger om landets framtid, kvinnors rättigheter och afghanska kvinnors situation.

FBA ger också tillsammans med Sida stöd till den afghanska civilsamhällesplatformen Voice of the Afghan people. Plattformen syftar till att skapa mötesplatser för den afghanska befolkningen för att gemensamt kunna formulera sina prioriteringar och behov. Plattformen möjliggör också tillfällen för civilsamhället att kunna förmedla dessa prioriteringar till landets de facto maktinnehavare – talibanrörelsen – för att möjliggöra ansvarsutkrävande. FBA ger kontinuerligt stöd och rådgivning till sekretariatet som sköter arbetet med plattformen.

FBA arbetar också med andra civilsamhällesorganisationer och representanter för civilsamhället i att främja strategiskt tänkande och lägga upp strategier för såväl långsiktig överlevnad som påverkan på landets utveckling. Syftet är att skapa ökade förutsättningar för civilsamhället, särskilt kvinnor och kvinnorättsorgansiationer, att främja, och delta i, inkluderande dialoger om samhällstyrning, konfliktlösning och fredsbyggnad.

Läs mer

Vägen mot Afghanistan 2030 – fyra framtidsscenarier

FBA får nytt uppdrag i Afghanistan 

FBA del av ny EU-satsning i Afghanistan

Foto: UN Photo/Tim Page 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter