FBA:s arbete i Afghanistan

Konflikten i Afghanistan är världens dödligaste. Civila är ofta en måltavla för våldet. Förutom talibanrörelsen strider ett tjugotal andra väpnade extremistgrupper om makt och resurser. FBA genomför insatser som ska bidra till ett fredligt och inkluderande samhälle.

Afghanistan tillhör världens fattigaste länder och är, efter 40 år av konflikt, beroende av internationellt bistånd. Staten är svag och människor förlitar sig på parallella system och regionala krigsherrar för samhällsservice, säkerhet och rättsskipning.

De afghanska säkerhetsstyrkorna kontrollerar ungefär halva landets territorium. Övriga delar av landet kontrolleras främst av talibanrörelsen. Säkerhetsläget är instabilt och konflikten har förvärrats sedan merparten av de internationella styrkorna lämnade landet 2014. I slutet av 2018 lanserade den afghanska regeringen en ny fredsplan.

FBA arbetar med följande områden inom ramen för Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Afghanistan:

Kvinnor, fred och säkerhet
Normer och attityder om kvinnors roll i samhället begränsar deras möjligheter att delta i offentliga sammanhang i Afghanistan. Det gör att kvinnors behov och rättigheter inte i så hög utsträckning beaktas i fredsansträngningarna. Dessutom saknas förståelse för kvinnors betydelse för att få till stånd en hållbar utveckling och varaktig fred. FBA har utbildat strategiskt utvalda kvinnor från hela landet i dialog och fredsmedling. I nästa steg riktas insatser till de män som arbetar med fredsprocessen för att kvinnor ska få utrymme att delta, och påverka samhällsutvecklingen.

Dialog och fredsmedling
Det höga fredsrådet tillsattes 2010 för att leda arbetet mot fred och försoning i Afghanistan. I varje landsdel fanns tidigare också ett provinsiellt fredsråd. FBA har utbildat medlemmar i dessa institutioner i dialog och medling, med fokus på några av det fåtal kvinnliga medlemmar som finns. FBA har också stöttat andra kvinnliga fredsbyggares förmåga att analysera och förstå konflikters grundorsaker, drivkrafter och dynamik, och bidra till dialog och medling.

Här kan du läsa hela den kompletterande strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 20182019 med uppdrag till FBA. Enligt FBA:s regleringsbrev för 2020 förlängs strategiuppdraget till att gälla även 2020.

Läs mer

Afghanska kvinnor utbildas för att ta plats i fredsbygget

Kvinnors deltagande i fokus för nytt uppdrag i Afghanistan

FBA får nytt uppdrag i Afghanistan 

FBA del av ny EU-satsning i Afghanistan

Kvinnors rätt i Afghanistan i fokus på Bokmässan

Foto: UN Photo/Tim Page 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Terrorismbekämpning centralt i EU:s arbete för fred, säkerhet och utveckling

Mitt i rusningstrafiken den 11 mars 2004 exploderar pendeltåg på tre stationer i Spaniens huvudstad Madrid. Över 2 000 människor skadas och 191 dör. Bombdådet är det värsta som drabbat Europa i fredstid. Året därpå antar EU en strategi för att bekämpa terrorism.

2020-03-24 08:00
Photo

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Maria Chalhoub

  Covid-19, a mechanism for conflict resolution?

  Barely a month has passed since the World Health Organization announced the Covid-19 outbreak as a pandemic. Yet, we are already looking at a case tally of some 1 million globally, among them no less than 55 000 deaths.

  For those of us in the conflict resolution industry, we worry not only about those conflict-ridded societies that have no infrastructure or means to cope with the outbreak, but about the potential shifting of international priorities, away from ... Läs hela inlägget »

  2020-04-06 11:19
 • Skrivet av Mirna Hanna

  I sökandet efter identiteten

  Har du någonsin känt ett tomrum i djupet av ditt sinne och din själ, som om du aldrig haft någonting? Som om du var en människa utan förflutet, utan arv? Om du någonsin har känt detta, har du känt smärtan av att förlora din identitet.

  När en människa flyttar till ett nytt land med ett främmande språk och ett nytt samhälle som skiljer sig så mycket från det man växte upp i kan man känna att identiteten ... Läs hela inlägget »

  2020-04-01 13:08
 • Skrivet av Tomas Brundin

  Om att hålla huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena

  Tänk om antalet ord hade kunnat skapa fred mellan Israel och Palestina. Då hade ockupationen upphört och två självständiga stater levt sida vid sida i fred och säkerhet. Men så har det inte blivit.

  Ändå är orden varje tjänstemans viktigaste verktyg. Det är orden som lägger grunden för det politiska och juridiska ramverk som sätter gränser för olika aktörers agerande. Det är åtminstone vad vi hoppas och tror. Men då gäller det att hålla huvudet kallt.

  Den vanligaste ... Läs hela inlägget »

  2020-03-26 10:58

Läs våra publikationer

Image description

An Introduction to Human Rights and Security Sector Reform

Successful security sector reform (SSR) must be guided by the understanding of people as rights-holders and the state, including core security actors, as duty-bearers in providing security as a service to the people.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2020
Photo

Saba Nowzari

Saba är expert på Mali, Mellanöstern och kvinnor, fred och säkerhet

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Photo

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter