FBA:s arbete i Afghanistan

Konflikten i Afghanistan är världens dödligaste. Civila är ofta en måltavla för våldet. Förutom talibanrörelsen strider ett tjugotal andra väpnade extremistgrupper om makt och resurser. FBA genomför insatser som ska bidra till ett fredligt och inkluderande samhälle.

Afghanistan tillhör världens fattigaste länder och är, efter 40 år av konflikt, beroende av internationellt bistånd. Staten är svag och människor förlitar sig på parallella system och regionala krigsherrar för samhällsservice, säkerhet och rättsskipning.

De afghanska säkerhetsstyrkorna kontrollerar ungefär halva landets territorium. Övriga delar av landet kontrolleras främst av talibanrörelsen. Säkerhetsläget är instabilt och konflikten har förvärrats sedan merparten av de internationella styrkorna lämnade landet 2014. I slutet av 2018 lanserade den afghanska regeringen en ny fredsplan.

FBA arbetar med följande områden inom ramen för Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Afghanistan:

Kvinnor, fred och säkerhet
Normer och attityder om kvinnors roll i samhället begränsar deras möjligheter att delta i offentliga sammanhang i Afghanistan. Det gör att kvinnors behov och rättigheter inte i så hög utsträckning beaktas i fredsansträngningarna. Dessutom saknas förståelse för kvinnors betydelse för att få till stånd en hållbar utveckling och varaktig fred. FBA har utbildat strategiskt utvalda kvinnor från hela landet i dialog och fredsmedling. I nästa steg riktas insatser till de män som arbetar med fredsprocessen för att kvinnor ska få utrymme att delta, och påverka samhällsutvecklingen.

Dialog och fredsmedling
Det höga fredsrådet tillsattes 2010 för att leda arbetet mot fred och försoning i Afghanistan. I varje landsdel fanns tidigare också ett provinsiellt fredsråd. FBA har utbildat medlemmar i dessa institutioner i dialog och medling, med fokus på några av det fåtal kvinnliga medlemmar som finns. FBA har också stöttat andra kvinnliga fredsbyggares förmåga att analysera och förstå konflikters grundorsaker, drivkrafter och dynamik, och bidra till dialog och medling.

Här kan du läsa hela den kompletterande strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 20182020 med uppdrag till FBA.

Läs mer

Afghanska kvinnor utbildas för att ta plats i fredsbygget

Kvinnors deltagande i fokus för nytt uppdrag i Afghanistan

FBA får nytt uppdrag i Afghanistan 

FBA del av ny EU-satsning i Afghanistan

Kvinnors rätt i Afghanistan i fokus på Bokmässan

Foto: UN Photo/Tim Page 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Start för fredsbyggarprogrammet för unga i Irak

Irak är svårt sargat efter många år av konflikt och våldsamma protester mot bristerna i samhället har skakat landet den senaste tiden. Nu startar FBA ett program för unga fredsbyggare i Irak, för att stärka dem i deras arbete att på en icke-våldsam väg bidra till utveckling i landet.

2019-10-28 16:39
Photo

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Taleb Sobeh

  Irakierna vill se ett slut på sekterismen

  Över 250 personer har hittills dödats i massdemonstrationerna mot regeringen som just nu skakar Irak. Medan jag följer de dystra nyheterna från mitt arbete på FBA:s kontor i Stockholm, tänker jag på en artikel av en forskare som jag läste redan för några år sedan med rubriken ”Den irakiska politiken är kliniskt död”. En mycket dramatisk titel – men inte överdriven med tanke på det då rådande läget i Mellanöstern, terrorgruppen IS framfart, och det internationella ... Läs hela inlägget »

  2019-11-06 10:38
 • Skrivet av Kuisma Kinnunen

  From policy to practice – gender as a perspective

  As a trainer, what could be better than to be part of a multinational group with a variety of backgrounds, eagerly wanting to learn new skills? Especially when you get to be the course participant for a change.

  I had a dual aim when I recently participated in the Gender Perspective in the EU Common Security and Defence Policy Course, organised by FBA under the auspices of the European Security and Defence College. Besides learning new gender ... Läs hela inlägget »

  2019-10-23 10:51
 • Skrivet av Marianne Boqvist

  Han lämnade vapnen i bilen – en berättelse från Fredsarkivet

  ”Några mil från Luena stoppades vår kortege i en vägspärr av män med automatkarbiner. Spänningen var kännbar, men som fälttolk skickades jag fram för att förhandla. Jag bestämde mig för att lämna vapnen i bilen. Obeväpnad satt jag på kofångaren mellan bilens strålkastare och pratade med männen i vägspärren… De var nervösa och en av dem tappade sin karbin flera gånger under vårt samtal. Efter en stunds diskussion lät de oss passera.”

  Detta är ett utdrag ur ... Läs hela inlägget »

  2019-10-17 14:12

Läs våra publikationer

Image description

Assessing the Rule of Law in Public Administration: the Mining Sector

More than three years after the adoption of the SDGs, the world faces several troubling and mutually reinforcing trends: loss of biodiversity and ecosystem services, climate change and rising inequality, conflict and fragility. Underpinning these linked trends are patterns of unsustainable management of natural resources, including the mining sector.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, UNDP, Swedish Environmental Protection Agency
År:
2019
Photo

Saba Nowzari

Saba är expert på Mali, Mellanöstern och kvinnor, fred och säkerhet

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Photo

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter