Så ska befolkningens röster höras i fredssamtalen mellan talibanerna och regeringen i Afghanistan

Historiska fredssamtal mellan Afghanistans regering och talibanrörelsen har precis börjat. Men hur ska befolkningens prioriteringar komma upp på förhandlingsbordet? En ny plattform, som drivs av det afghanska civilsamhället med finansiering av EU via Sida, och praktiskt stöd från FBA, ska samla in åsikter från olika delar av befolkningen och föra in dem i samtalen.

I Doha i Qatar har representanter för den afghanska regeringen och för talibanrörelsen, som ligger bakom ett mångårigt väpnat uppror mot regeringen, nyligen inlett fredssamtal med varandra.

– Samtalen har skjutits upp i månader, på grund av vissa svårlösta frågor. Därtill försvårar coronautbrottet internationella resor. Men den 12 september kom samtalen slutligen igång, säger Cecilia Hull Wiklund som är projektledare för FBA:s verksamhet i Afghanistan.

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan. Tillsammans med Sveriges andra biståndsmyndighet, Sida, implementerar FBA sedan sommaren 2019 ett EU-projekt i landet. Projektet, EU Afghanistan Peace Support Mechanism, ska stärka befolkningens röster i den pågående fredsprocessen.

– EU gav Sverige, som är ett EU-land med ett långvarigt engagemang i Afghanistan, ansvaret att implementera projektet som EU finansierar. Sverige, genom Sida och FBA, arbetar sedan dess med att praktiskt genomföra verksamheten, säger Cecilia.

Sida stödjer ett antal afghanska civilsamhällesorganisationer i deras arbete att bygga fred på lokal nivå och påverka den nationella fredsprocessen. FBA bidrar med expertrådgivning, till exempel om hur strategier för att påverka fredssamtalen kan utformas.

Tillsammans har FBA och Sida också arbetat för att stödja afghanska civilsamhällespartners att bygga upp en plattform, som ska förmedla åsikter från olika delar av den afghanska befolkningen till de förhandlande parterna i fredssamtalen. Nu lanseras plattformen med namnet Afghanistan Mechanism for Inclusive Peace, AMIP.

AMIP:s arbete koordineras från ett sekretariat i Kabul, som Sida finansierar och FBA ger rådgivning och stöd till.
– Vi kan exempelvis ge råd om vad som fungerat i andra länder för att stärka civilbefolkningens möjligheter att påverka en fredsprocess. Men sen kan de lösningarna behöva anpassas efter den afghanska kontexten, säger Cecilia.

– Det var företrädare för flera afghanska civilsamhällesorganisationer som efterfrågade en gemensam plattform för att samla och effektivt förmedla åsikter från olika delar av det afghanska samhället om fredsprocessen och Afghanistans framtid. De vände sig till EU för stöd, och nu är stödet till AMIP en viktig del av EU:s samlade ansträngning för en inkluderande fredsprocess i Afghanistan, säger Eldridge Adolfo, som är senior rådgivare i dialog och fredsmedling på FBA.

Arbetet med att etablera AMIP och bygga upp ett sekretariat har redan pågått i månader, men först nu när verksamheten är i full fart lanseras plattformen brett offentligt.

– Det finns många viktiga civilsamhällesorganisationer i Afghanistan, i olika delar av landet. De arbetar till exempel med kvinnors eller ungas rättigheter, eller olika etniska minoriteters situation. AMIP håller just nu på att hitta sätt att kunna samla in befolkningens åsikter om olika frågor som rör fredsprocessen, via dessa organisationer, säger Cecilia.

När en viss fråga behandlas av parterna vid förhandlingsbordet ska AMIP kunna framföra befolkningens synpunkter, förklarar Eldridge:

– I stället för att tusentals olika människor står och skriker vid förhandlingsbordet, kommer representanter från AMIP att finnas där för att neutralt sammanfatta vad olika delar av befolkningen har framfört för åsikter och vilka frågor de vill ska prioriteras i fredssamtalen. Tanken är att detta ska göra det lättare för de förhandlande parterna att ta till sig budskapen, men också ge budskapen mer tyngd. Naturligtvis kan det bli komplicerat, olika grupper har olika åsikter och civilsamhället är inte enat i en ståndpunkt. Men AMIP:s representanter ska då skildra mångfalden av åsikter, och samtidigt kunna hänvisa till vad internationell rätt och internationella normer för mänskliga rättigheter säger.

Ett dokument finns redan som kort sammanfattar resultaten av konsultationer med representanter från över 150 afghanska civilsamhällesorganisationer från hela landet. Några av åsikterna som slås fast i dokumentet är att Afghanistans befolkning vill att talibanerna och regeringen sluter avtal om en permanent vapenvila, och att mänskliga rättigheter samtidigt måste garanteras för särskilt utsatta grupper i det afghanska samhället, som kvinnor, unga och etniska minoriteter.

– På senare år har människorättssituationen för främst kvinnor och minoriteter förbättrats. Det finns en rädsla bland stora delar av befolkningen att den afghanska regeringen ska gå med på inskränkningar av de rättigheterna för att nå en överenskommelse med talibanerna, säger Cecilia.

Bakgrunden till fredssamtalen är lång och komplicerad. Afghanistans befolkning, som i dagsläget uppskattas till runt 35–39 miljoner människor, har plågats av krig ända sedan Sovjetunionen invaderade landet 1979 för att bekämpa den islamistiska motståndsrörelsen som vuxit fram i protest mot kommunistregimen som styrde Afghanistan med sovjetiskt stöd.

Islamisterna segrade den gången, Sovjetunionen drog tillbaka sina trupper 1988 och kommunistregimen i Afghanistan föll 1992. Det följdes av ett våldsamt inbördeskrig om makten mellan olika fraktioner av islamister. 1996 gick den hårdföra islamistiska gruppen talibanerna segrande ur striderna. Under deras styre skedde svåra kränkningar av mänskliga rättigheter i Afghanistan, samtidigt som terrorgruppen al-Qaida tilläts operera från landet.

Terrorattackerna i USA den 11 september 2001 ställde allt på ända. Talibanerna vägrade att lämna ut al-Qaidaledaren Usama bin Ladin, som tagit på sig skulden för attackerna, till USA. Det ledde till att USA med stöd av ett antal andra länder invaderade Afghanistan och avsatte talibanerna.

En övergångsregering installerades och så småningom hölls de första demokratiska valen i Afghanistan. Landet har sedan 2006 styrts av en folkvald regering som har stöd av USA. Talibanerna har dock fortsatt att attackera regeringen och dess allierade, och i dagsläget kontrollerar talibanerna kring 40 procent av Afghanistans territorium. Trots det svåra säkerhetsläget drog sig stora delar av de utländska trupperna ut ur Afghanistan 2014, men USA har fortfarande soldater på plats.

– I februari i år kom dock USA och talibanerna överens om att USA ska ha dragit tillbaka alla trupper från Afghanistan nästa sommar. I gengäld lovade talibanerna att inleda fredssamtal med den afghanska regeringen. Det är de fredssamtalen som nu har börjat, säger Cecilia.

Men i planerna för samtalen fanns civilbefolkningens röster först inte med.

– Det afghanska civilsamhället krävde att få delta, och med stöd från EU, Sida och FBA hoppas vi att AMIP kan få en formell roll vid förhandlingsbordet, som ett språkrör för befolkningen. Nu måste det afghanska folkets röster få höras.

Foto: Medlemmar i konstnärskollektivet Artlords målar budskap om fred på Afghanistans gator.

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Så ska befolkningens röster höras i fredssamtalen mellan talibanerna och regeringen i Afghanistan

Historiska fredssamtal mellan Afghanistans regering och talibanrörelsen har precis börjat. Men hur ska befolkningens prioriteringar komma upp på förhandlingsbordet? En ny plattform, som drivs av det afghanska civilsamhället med finansiering av EU via Sida, och praktiskt stöd från FBA, ska samla in åsikter från olika delar av befolkningen och föra in dem i samtalen.

2020-09-16 09:55
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Rhodri Williams

  Civil society as a critical partner: rule of law and accountability in the Liberian COVID response

  The rule of law is broadly recognized as necessary for good governance, peace and security. The UN 2030 Agenda recognizes this dynamic in all countries, rich or poor. However, the impact of the rule of law – or its absence – is most strongly felt in countries struggling with conflict and crisis.

  As part of its work in Liberia, the FBA has supported local partners to apply rule of law principles in public administration. This reflects a ... Läs hela inlägget »

  2020-09-14 09:51
 • Skrivet av Andreas Berg

  There and back again – the unexpected journeys of year COVID

  What is the last ‘normal’ thing you remember doing? In the extreme year of 2020, many of us have asked this question, trying to remember the last event or activity where we blissfully, innocently, spent time in public spaces without caution, moving through crowds, kissing cheeks, and sharing food in a way that now feels reckless or at least decadent and daring. For me the answer would probably be attending a wine festival in Kyiv in ... Läs hela inlägget »

  2020-09-09 09:08
 • Skrivet av Ola Pettersson

  Redo för en höst med svåra avvägningar

  Då var hösten här. Jag är tillbaka på jobbet efter en sommar som varit rätt normal, åtminstone jämfört med våren.

  När pandemin bröt ut i våras hade FBA ungefär 80 personer utsända på internationella uppdrag i fredsinsatser som leds av främst FN, EU och OSSE i ett tjugotal olika länder. När världen fick panik och gränserna började stängas fick mina kollegor jobba hårt med att ta reda på hur detta påverkade vår utsända personal – var befann ... Läs hela inlägget »

  2020-09-03 09:06

Läs våra publikationer

Image description

Mitigating Election Violence through Dialogue and Mediation in West Africa

This brief discusses the role that dialogue and mediation training can play in addressing electoral violence, a serious problem to human life and democracy in many countries. Over fifty percent of the African states have experienced electoral violence since the 1990s.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2020
Saba är expert på Mali, Mellanöstern och kvinnor, fred och säkerhet

Saba Nowzari

Saba är expert på Mali, Mellanöstern och kvinnor, fred och säkerhet

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter