Colombias president Gustavo Petro besökte FBA

Samtal om mänsklig säkerhet och vikten av inkluderande fredsprocesser stod på programmet när FBA tog emot Colombias president Gustavo Petro Urrego den 14 juni. Presidentens Sverigebesök var en del i firandet av 150 års diplomatiska relationer mellan Colombia och Sverige.

Betydelsen av inkludering i fredsprocesser och hänsyn till enskilda människors säkerhetsbehov stod i fokus när president Gustavo Petro Urrego besökte FBA den 14 juni.

Presidenten var huvudtalare vid ett evenemang med 150 deltagare, varav en stor andel civilsamhällesrepresentanter och svenskcolombianer. FBA:s Generaldirektör Per Olsson Fridh och Försvarshögskolans rektor Robert Egnell höll också anföranden utifrån respektive institutions expertis och roll.

Presidentens delegation inkluderade Colombias utrikesminister, fredskommissionär och representanter från regeringen och näringslivet. Presidenten hade även ett förmöte med FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh och Sidas generaldirektör Jakob Granit under besöket.

– President Petros engagemang för fred, dialog och inkludering är beundransvärt och stärker bilden av Colombia som ett framgångsexempel för fredsarbete. Att han väljer att besöka FBA är ett erkännande av vårt arbete i landet. Det är också glädjande att vi kunde ta emot President Petro med närvaro och medverkan från Försvarshögskolan, Sida och svenska civilsamhälleorganisationer. Sverige visade upp ett sammanhållet och integrerat stöd för freden i Colombia, säger Per Olsson Fridh.

President Petros politik för fred samlas inom parollen ”Paz Total” (total fred) och har ett starkt fokus på parallella dialoger med Colombias olika väpnade grupper och samhällets deltagande i dessa processer. Till exempel återupptog regeringen år 2022 förhandlingar med den största kvarvarande gerillagruppen ELN.

Sverige har i drygt 20 år gett stöd till Colombias fredsarbete. I fredsförhandlingarna med ELN har Sverige rollen som beledsagarland, och FBA har en aktiv stödjande roll tillsammans med Utrikesdepartementet, den svenska ambassaden i Colombia och Sida.

Sverige och FBA stödjer även det långsiktiga genomförandet av fredsavtalet med FARC från 2016. FBA bistår bland annat colombianska institutioner inom områden som jämställdhet, mänsklig säkerhet och återanpassning av tidigare kombattanter, även i konfliktutsatta regioner.

Se president Petros tal

Ladda ner en sammanfattning av talet på svenska
Descargar una transcripción español del discurso aquí

Se Per Olsson Fridhs anförande

Se Robert Egnells anförande

Läs mer om FBA:s arbete i Colombia

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Somalias unga kräver politiskt inflytande

Personer under 35 år utgör tre fjärdedelar av Somalias befolkning. Trots det har de aldrig fått delta i ett nationellt val. På grund av ett åldershierarkiskt politiskt system baserat på klantillhörighet och indirekta val har Somalias unga länge saknat inflytande och representation i de beslutsprocesser som påverkar dem. Efter en landsomfattande serie av möten med unga somalier finns nu konkreta förslag på reformer som kan öka deras möjligheter att påverka politiskt.

2024-07-17 09:54

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter