FBA:s arbete i DRK

Demokratiska republiken Kongo (DRK) tillhör de länder i världen där levnadsförhållandena är svårast. Det fredsavtal som slöts 2002 har inte stoppat striderna mellan olika väpnade grupper och regeringsstyrkor. FBA verkar för att främja kvinnors och unga människors deltagande i fredsarbetet, och ger stöd till nationella politiska processer som kan främja verklig förändring för den hårdast konfliktdrabbade befolkningen i östra delen av landet.

DRK har härjats av konflikter sedan landet blev självständigt från kolonialmakten Belgien 1960. FN har haft trupper på plats i DRK i över 20 år. Den nuvarande fredsinsatsen, MONUSCO, är FN:s största och har långtgående befogenheter att främja fred och skydda civilbefolkningen mot våld. Trots det finns ungefär 120 olika väpnade grupper i östra delarna av landet, och civila utsätts fortsatt för trakasseri, våld och massakrer.

På grund av stridigheterna råder det humanitär kris i DRK. Av de 90 miljoner invånarna är över 5.5 miljoner på flykt inom landet, och 27 miljoner saknar tillräckligt att äta. I några delar av landet har flera generationer vuxit upp med konflikt, och möjligheter till utbildning och arbete i landet är extremt begränsade.

Korruption utgör ett stort problem i DRK. Det finns betydande skillnader på levnadsförhållanden för majoritetsbefolkningen och den politiska eliten. Trots utmaningarna har det under senare år skett en positiv utveckling på flera områden: 2019 genomfördes för första gången en fredlig maktöverföring, vilket väckte hopp om ökat utrymme för förändring och politiskt ansvar. Unga människor är mer engagerade i politik än någonsin, och det har aldrig suttit så många kvinnor i regeringen som idag.

DRK är ett nyckelland i kampen mot klimatförändring med anledning av sina stora skogar och rika tillgångar av naturresurser. Sedan 2022 driver FBA ett pilotprojekt i östra DRK för att kartlägga hur klimat- och miljösäkerhet påverkar konfliktdynamiker i regionen och hur klimatsäkerhetsperspektiv kan integreras i fredsprocesser.

FBA framför allt med följande områden inom ramen för Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med DRK:

Kvinnor, fred och säkerhet
Kvinnor och flickor är marginaliserade i ansträngningarna för fred och säkerhet i DRK, även om kvinnor i allt större utsträckning har möjlighet att delta i det fredsfrämjande arbetet på lokal nivå. År 2017 startade FBA ett fredsbyggarprogram i DRK, där kongoleser som bedöms ha möjlighet att påverka utvecklingen i de konfliktdrabbade östra delarna av landet utbildas i inkluderande fredsbyggande. Fokus ligger på att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det freds- och säkerhetsfrämjande arbetet. Det handlar till exempel om att ta hänsyn till olika gruppers säkerhetsbehov och att främja kvinnors möjligheter att delta.

Unga fred och säkerhet och Rättstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val

DRK har en mycket ung befolkning där ungefär 30 procent är mellan 15 och 35 år. Kongolesiska samhället är stark åldershierarkiskt, vilket betyder att unga kvinnor och män ofta exkluderas från beslutsfattande. Det är också vanligt med stereotyper som kopplar ihop unga människor och våld, där unga kvinnor utmålas som offer och unga män som förövare.

Begränsad tillgång till utbildning och arbete och fortsätt osäkerhet i delar av landet har skapat bristande tillit mellan unga och staten. Det har bidragit till att unga människor anslutit sig till väpnade grupper. Samtidigt finns flera exempel på grupper som skapats av unga människor som på fredlig väg kampar för förändring.

FBA erbjuder stöd till båda statliga och ickestatliga aktörer i framtagandet av en nationell handlingsplan för agenda 2250, FN:s resolution om unga människors roller i fredsbyggandeprocesser. DRK är bara det andra landet i regionen (efter Nigeria) att lansera en sådan handlingsplan. Samtidigt jobbar FBA för att öka förståelse av tillit mellan unga människor och olika institutioner, och hur det kan förstärkas framöver.

På regeringens webbplats kan du läsa strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 20212025.

Läs mer

Polisen Innocent Rutema Baguma arbetar för jämställdhet i DR Kongo

FBA ny biståndsaktör i DRK

FBA lanserar fredsbyggarprogram i Kongo

Faktablad om FBA:s arbete i DRK

FBA-podden om DRK

Foto: MONUSCO

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ansökningsperioden för 2024 års Zaida Catalán-stipendium är nu öppen

Är du en ung fredsbyggare i början av din karriär med ett stort engagemang för kvinnor, fred och säkerhet? Har du erfarenhet från arbete inom detta område i Demokratiska Republiken Kongo eller Afghanistan och vill ta ditt engagemang till nästa nivå? Då har du möjligheten att ansöka om 1325-stipendiet för 2024.

2024-02-15 09:51
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter