FBA:s arbete i DRK

Demokratiska republiken Kongo (DRK) tillhör de länder i världen där levnadsförhållandena är svårast. Det fredsavtal som slöts 2002 har inte stoppat striderna mellan olika väpnade grupper och regeringsstyrkor. FBA verkar för att främja kvinnors och unga människors deltagande i fredsarbetet, och ger stöd till nationella politiska processer som kan främja verklig förändring för den hårdast konfliktdrabbade befolkningen i östra delen av landet.

DRK har härjats av konflikter sedan landet blev självständigt från kolonialmakten Belgien 1960. FN har haft trupper på plats i DRK i över 20 år. Den nuvarande fredsinsatsen, MONUSCO, är FN:s största och har långtgående befogenheter att främja fred och skydda civilbefolkningen mot våld. Trots det finns ungefär 120 olika väpnade grupper i östra delarna av landet, och civila utsätts fortsatt för trakasseri, våld och massakrer.

På grund av stridigheterna råder det humanitär kris i DRK. Av de 90 miljoner invånarna är över 5.5 miljoner på flykt inom landet, och 27 miljoner saknar tillräckligt att äta. I några delar av landet har flera generationer vuxit upp med konflikt, och möjligheter till utbildning och arbete i landet är extremt begränsade.

Korruption utgör ett stort problem i DRK. Det finns betydande skillnader på levnadsförhållanden för majoritetsbefolkningen och den politiska eliten. Trots utmaningarna har det under senare år skett en positiv utveckling på flera områden: 2019 genomfördes för första gången en fredlig maktöverföring, vilket väckte hopp om ökat utrymme för förändring och politiskt ansvar. Unga människor är mer engagerade i politik än någonsin, och det har aldrig suttit så många kvinnor i regeringen som idag.

DRK är ett nyckelland i kampen mot klimatförändring med anledning av sina stora skogar och rika tillgångar av naturresurser. Sedan 2022 driver FBA ett pilotprojekt i östra DRK för att kartlägga hur klimat- och miljösäkerhet påverkar konfliktdynamiker i regionen och hur klimatsäkerhetsperspektiv kan integreras i fredsprocesser.

FBA framför allt med följande områden inom ramen för Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med DRK:

Kvinnor, fred och säkerhet
Kvinnor och flickor är marginaliserade i ansträngningarna för fred och säkerhet i DRK, även om kvinnor i allt större utsträckning har möjlighet att delta i det fredsfrämjande arbetet på lokal nivå. År 2017 startade FBA ett fredsbyggarprogram i DRK, där kongoleser som bedöms ha möjlighet att påverka utvecklingen i de konfliktdrabbade östra delarna av landet utbildas i inkluderande fredsbyggande. Fokus ligger på att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det freds- och säkerhetsfrämjande arbetet. Det handlar till exempel om att ta hänsyn till olika gruppers säkerhetsbehov och att främja kvinnors möjligheter att delta.

Unga fred och säkerhet och Rättstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val

DRK har en mycket ung befolkning där ungefär 30 procent är mellan 15 och 35 år. Kongolesiska samhället är stark åldershierarkiskt, vilket betyder att unga kvinnor och män ofta exkluderas från beslutsfattande. Det är också vanligt med stereotyper som kopplar ihop unga människor och våld, där unga kvinnor utmålas som offer och unga män som förövare.

Begränsad tillgång till utbildning och arbete och fortsätt osäkerhet i delar av landet har skapat bristande tillit mellan unga och staten. Det har bidragit till att unga människor anslutit sig till väpnade grupper. Samtidigt finns flera exempel på grupper som skapats av unga människor som på fredlig väg kampar för förändring.

FBA erbjuder stöd till båda statliga och ickestatliga aktörer i framtagandet av en nationell handlingsplan för agenda 2250, FN:s resolution om unga människors roller i fredsbyggandeprocesser. DRK är bara det andra landet i regionen (efter Nigeria) att lansera en sådan handlingsplan. Samtidigt jobbar FBA för att öka förståelse av tillit mellan unga människor och olika institutioner, och hur det kan förstärkas framöver.

På regeringens webbplats kan du läsa strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 20212025.

Läs mer

Polisen Innocent Rutema Baguma arbetar för jämställdhet i DR Kongo

FBA ny biståndsaktör i DRK

FBA lanserar fredsbyggarprogram i Kongo

Faktablad om FBA:s arbete i DRK

FBA-podden om DRK

Foto: MONUSCO

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter