Utsänd till internationell fredsinsats: Armenien

Sedan juni 2023 arbetar Johan Chytraeus för EU:s civila observationsinsats i Armenien (EUMA). Som arbetsledare för ett av kontoren längst söderut i landet har han varit med och byggt upp en fältinsats från grunden. Läs mer om hans arbete för att bidra till mänsklig säkerhet och bygga förtroende mellan befolkningarna och myndigheterna i både Armenien och Azerbajdzjan.

Vad gjorde du innan du blev utsänd?  

Mitt senaste uppdrag var för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i rollen som ställföreträdande chef för ett av fältkontoren i Ukraina. Jag befann mig där fram till krigsutbrottet, då vi tvingades evakuera och OSSE senare beslutade att stänga ned insatsen.

Varför ville du ta det här uppdraget?

Insatsen startade 2023, vilket gav en unik möjlighet att få vara med och etablera en helt ny fältinsats från grunden. Jag har fått bygga upp ett nytt fältkontor med allt vad det innebär från att kartlägga närområdet till att forma ett fungerande arbetslag som ska rapportera om säkerhetsläget och den humanitära situationen. Att ta sig an denna roll var en spännande och givande utmaning, särskilt för någon som uppskattar att organisera arbete i utmanande och komplexa miljöer.

Vad har varit mest överraskande i din nya arbets- och livskontext?

Det mest överraskande har varit den tveeggade upplevelsen av EU:s byråkrati när det gäller att etablera en helt ny insats. Vissa processer, från beslut till genomförande på plats, kan vara snabba, medan andra, som exempelvis inköp av utrustning, kan dra ut på tiden. Det har varit en övning i tålamod.

Vad är utmanande?

En av de största utmaningarna är resandet till och från tjänstgöringsorten, särskilt eftersom vår placering är så långt bort det går att komma från den internationella flygplatsen. Vintertid innebär det för mig och mina kollegor en körtid på sex till sju timmar från fältkontoret till flygplatsen i huvudstaden. Men bortsett från detta är det en intressant upplevelse att vara placerad i den här speciella regionen längst söderut i Armenien.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

Pionjärandan inom vårt arbetslag. Vi är med och startar upp något nytt och vi vet att värdlandet Armenien uppskattar vårt arbete och närvaro. Det känns viktigt att vara på plats och göra skillnad.

Läs mer om EU:s civila observationsinsats i Armenien (EUMA)

Som en del av FBA:s arbete för fred, säkerhet och utveckling rekryterar vi kontinuerligt civil personal till internationella fredsinsatser som leds av FN, EU och OSSE. De utsända arbetar både i fältet och på organisationernas huvudkontor, varifrån insatserna leds och planeras.

Här kan du se filmer och läsa mer om hur rekryteringen går till.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Nytt samarbete för en motståndskraftig arbetsmarknad och ekonomisk återhämtning i Ukraina

FBA inleder ett nytt samarbete med Ukrainas ekonomiministerium och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Fokus ligger på att utveckla principer, riktlinjer och verktyg som ska hjälpa den privata sektorn i Ukraina att förenkla veteraners och andra utsatta gruppers återintegrering på arbetsmarknaden.

2024-06-13 09:46

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter