”Jättetacksam att få möjligheten!”

Katja Holböll, 27 år, är en av FBA:s tre först sekonderade experter till Nato i Bryssel. Hennes omvärldsintresse väcktes genom ett engagemang i civilsamhället i hemstaden Malmö. ”Civilsamhället fick mig att bli internationellt nyfiken, men mitt intresse för Nato väcktes i Västra Balkan där jag först kom i kontakt med en NATO-ledd, internationell fredsstyrka.”

Katja tycker det ska bli spännande att få åka till Bryssel där hon ska arbeta på enheten för strategisk kommunikation.
– Jag är förväntansfull och ser fram emot att få vara med på den här uppstartsresan inom Nato. Jag är jättetacksam att få åka, och få möjligheten att dra nytta av mina kunskaper inom strategisk kommunikation och säkerhetspolitik.

Varför sökte du dig till Nato?

Än så länge har jag bara jobbat gentemot Nato, men det ska bli hur spännande som helst att jobba på insidan. Jag sökte mig till Nato då jag vill vara med och bidra till att bemöta dagens och morgondagens säkerhetspolitiska prövningar i ljuset av ett försämrat säkerhetsläge, både i Europa och globalt.

Vad tror du att vi som svenskar kan bidra med – som inte andra gör?

Sverige präglas av starka demokratiska värderingar. Frihet, rättvisa och demokrati är värden som ofta kommer naturligt när vi jobbar för att utveckla fredliga och motståndskraftiga samhällen. Min erfarenhet från att ha jobbat i Kosovo i två år är att vi svenskar är duktiga på att integrera våra värderingar i det dagliga arbetet.

Vad tror du att du som ung kan bidra med till Nato?

Ett mer nytänkande och strategiskt sätt att kommunicera. Vilka kanaler, målgrupper vi riktar oss till och vilket tilltal vi använder. Särskilt när vi ska kommunicera strategiskt till geografiska områden med lågt förtroende för Nato som allians. Och hur förändrar man det i sociala medier? Det kanske inte är något revolutionerande, men det är exempelvis hur vi går ut med pressmeddelanden, i vilket format – om det är i ljud, bild eller bara text. Men det handlar också om tonalitet och ordanvändning för att nå ut till fler målgrupper, särskilt kvinnor, barn och unga.

Vad gjorde du innan du blev utsänd?

Nu är jag på Sveriges ambassad i Kosovo. Innan det läste jag en master i fred- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och jag blev klar 2021. Under studierna gjorde jag praktik på ambassaden i Albaniens huvudstad Tirana 2017 och på Utrikesdepartementet. Parallellt har jag alltid varit engagerad i civilsamhället, i synnerhet i frågor rörande barn och ungas rättigheter.

Vilka utmaningar ser du?

Desinformation och missinformation tror jag blir de största yrkesmässiga utmaningarna att hantera. Jag kommer huvudsakligen från att ha jobbat med krisinformation, och det här blir ett mer proaktivt arbete än reaktivt. Samtidigt tror jag det är lättare att gå från att jobba med krisinformation till des- och missinformation än tvärtom.

Vad är bästa receptet mot des- och missinformation?

Att veta när man ska reagera och när bästa metoden är tystnad. Att inte säga något, för att inte ge kraft åt misslyckade miss- eller desinformationskampanjer, som då växer sig starkare för att man reagerat på dem. Sedan är det bästa receptet mot des- och missinformation att främja kritiskt tänkande och förenkla tillgången till pålitliga källor. 

 

Fakta om Sverige och Nato: 

Den 16 maj 2022 beslöt regeringen att ansöka om medlemskap i Nato. Den 5 juli 2022 undertecknade samtliga Natoländer anslutningsprotokollet för Sverige. Till dess att samtliga Natoländer har ratificerat Sveriges ansökan om Natomedlemskap har Sverige status som inbjudet land (invitee). Sverige integreras nu gradvis i Natos politiska och militära strukturer. Läs mer om Sveriges väg in i Nato. 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Somalias unga kräver politiskt inflytande

Personer under 35 år utgör tre fjärdedelar av Somalias befolkning. Trots det har de aldrig fått delta i ett nationellt val. På grund av ett åldershierarkiskt politiskt system baserat på klantillhörighet och indirekta val har Somalias unga länge saknat inflytande och representation i de beslutsprocesser som påverkar dem. Efter en landsomfattande serie av möten med unga somalier finns nu konkreta förslag på reformer som kan öka deras möjligheter att påverka politiskt.

2024-07-17 09:54

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter