FBA:s arbete i västra Balkan

Länderna på västra Balkan lider fortfarande av sviterna av krigen på 1990-talet och Jugoslaviens sönderfall. Närmandet till EU är en viktig drivkraft för utveckling i regionen, samtidigt som olösta konflikter inom och mellan länderna försvårar reformarbetet. FBA:s arbete i regionen fokuserar framförallt på Bosnien och Hercegovina.

Den region som idag utgör västra Balkan omfattades till stor del av den socialistiska och mångkulturella republiken Jugoslavien under 1900-talets andra hälft. Efter president Josip Broz Titos död 1980 började socialismen gradvis ge vika för växande nationalistiska strömningar med allt fler inre stridigheter som följd. Det mynnade ut i ett brutalt krig med omkring 100 000 dödsoffer och tiotusentals offer för grova övergrepp.

För befolkningen på västra Balkan är minnena av kriget och olösta konflikter en stor del av vardagen, vilket återspeglas i den politiska miljön. Reformer för mänskliga rättigheter och demokrati försvåras av spänningar mellan olika etniska grupper, och utbredd korruption bidrar till misstro mot offentliga institutioner och makthavare.

FBA:s arbete sker framförallt i Bosnien och Hercegovina. Splittringen mellan landets tre största etniska grupper bosniaker, bosnienkroater och bosnienserber genomsyrar alla nivåer av samhället. Daytonavtalet som signerades 1995 satte visserligen stopp för kriget, men i den konstitution som följde delades den politiska makten upp mellan de etniska grupperna vilket gör att splittringen upprätthålls.

Närmandet till EU utgör den starkast enande kraften i landet, samtidigt som stödet skiljer sig mellan de olika etniska grupperna.

FBA:s arbete i Bosnien och Hercegovina befinner sig i en uppstartsfas och kommer initialt att fokusera på följande områden inom ramen för Sveriges strategi för regionalt utvecklingssamarbete med västra Balkan 2021-2027:

Dialog och fredsmedling
FBA ska arbeta för att stärka förtroendet mellan relevanta aktörer för att bidra till ökade möjligheter för framtida dialog och samarbete. FBA kommer att fokusera på att stärka befintliga fredsfrämjande krafter, bland annat genom att ge stöd till relevanta aktörer i deras arbete med förtroendebyggande processer. Till exempel kan FBA erbjuda plattformar för dialog och samarbete, arrangera erfarenhetsutbyten och ge kapacitetstöd i form av utbildningar och rådgivning.

Demokratisk styrning av säkerhetssektorn
FBA ska samarbeta med statliga och andra relevanta aktörer för att bidra till reformer och processer som kan stärka demokratisk styrning av säkerhetssektorn. Till exempel kan det ske genom att tillsammans med andra internationella aktörer ge stöd och råd till Bosniens pågående processer för att motverka och förebygga konflikter och bidra till inkluderande försoningsprocesser.

Kvinnor, fred och säkerhet
FBA:s jämställdhetsarbete i Bosnien eftersträvar en förändring av institutioners och organisationers maktstrukturer genom jämställdhetsintegrering i linje med den nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet. FBA ska verka för att stärka strukturer för jämställdhetsarbete inom någon av de institutioner och organisationer som har betydelse för den fortsatta fredsprocessen. Syftet är att stärka deras förmåga att tillgodose kvinnor, män, pojkar och flickors säkerhetsbehov.

Rättstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val
FBA ska stödja statliga aktörer, vilket förutsätter ökat förtroende mellan statliga aktörer och medborgare genom ökad transparens och ansvarstagande i myndighetsutövning, samt dialog mellan staten och civilsamhället. FBA strävar också efter att stärka civilsamhällesorganisationer både i deras granskande roll och i deras funktion som komplement till statliga aktörer för att till exempel få ut information om samhällsservice. På så sätt ska FBA bidra till inkluderande, rättssäkra och jämställda processer inom områden som främjar hållbar försoning och mänskliga rättigheter.

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Global Peace Hub - ett digitalt nätverk för unga fredsaktörer

Med hjälp av ekonomiskt stöd från FBA har Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) tagit klivet ut i världen och skapat Global Peace Hub: ett digitalt nätverk för att stärka ungas deltagande och inflytande i fredsbyggande och konfliktförebyggande insatser.

2022-11-11 12:48
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Gender Assessment of the 2021 Electoral Process in Puntland

On October 25, 2021, Puntland became the first federal member state in Somalia to hold democratic elections to district councils. “One person one vote” elections were conducted in three “early districts” of Eyl, Ufeyn and Qardho. In addition to their historic significance, these elections offer an important opportunity to learn lessons, not least when it comes to the promotion of gender equality and the political participation of women.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, Puntland Development and Research Center
År:
2022
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter