Möt våra utsända

Det finns många olika skäl att söka ett internationellt uppdrag för fred och säkerhet. Du får arbeta med något meningsfullt, och får en chans att göra skillnad i världen. Du får verka i en spännande miljö och knyta många nya kontakter. Och du får utvecklas och lära dig nya saker. Här möter du några av FBA:s utsända, som berättar om sina uppdrag och drivkrafter.

Här kan du också se var i världen FBA har utsänd personal just nu, och i FBA-bloggen kan du läsa inlägg skrivna av FBA:s utsända personal, samt personalen i Sverige.

Karolina Karlsson: Colombia

Sedan augusti 2022 arbetar Karolina Karlsson som specialist för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Colombia. Hennes uppdrag är att främja ungas deltagande i fredsbyggande och konflikthantering samt att bekämpa de hinder som åldersrelaterade normer och maktförhållanden kan utgöra för deras inflytande och rättigheter. Läs mer om Karolinas arbete för att förverkliga FN:s agenda för unga, fred och säkerhet.

 

Angela Nnoko Mejane: Demokratiska Republiken Kongo

Sedan februari 2022 arbetar Angela Nnoko Mejane som Gender Officer inom FN:s fredsbevarande insats MONUSCO i Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Insatsen syftar till att skydda civilbefolkningen och främja respekt för mänskliga rättigheter. Särskilt fokus ligger på att stabilisera de konfliktdrabbade provinserna i östra delen av landet och att bistå med genomförandet av demokratiska valprocesser. Läs mer om Angelas erfarenheter av att främja fred och jämställdhet i landet.

 

Karin Limdal - Palestina

Med snart tjugo års närvaro har EU:s polisinsats i Palestina haft en betydelsefull roll i etableringen av en civil palestinsk polisstyrka och ett fungerande rättssystem, men det allvarliga säkerhetsläget förblir en utmaning. Hur entusiasmerar du människor att fortsätta arbeta för gemensamma mål? Det frågar sig Karin Limdal, sekunderad av FBA till EUPOL COPPS i rollen som biträdande insatschef. Läs mer om hennes arbete i Palestina.

 

Georg Eckborg - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

 

Aisha Bah: Mali 

Sedan oktober 2022 arbetar Aicha Bah som Reporting Officer inom EU:s uppdrag för kapacitetsuppbyggnad i Mali (EUCAP Sahel Mali). Till insatsen mål hör att möjliggöra för de maliska myndigheterna att återupprätta och bibehålla den konstitutionella och demokratiska ordningen genom en säkerhetsreform. Läs mer om Aichas erfarenheter och drivkrafter för att förbättra förutsättningarna för en hållbar fred i Mali.

 

Anders Nordenskjöld: Colombia

Sedan juni 2022 arbetar Anders Nordenskjöld som Gender Legal Affairs Officer inom FN:s insats i Colombia (UNVMC). Insatsen som övervakar och stödjer implementeringen av fredsavtalet mellan den tidigare gerillagruppen FARC och den colombianska regeringen från 2016, syftar till att främja fred, säkerhet och stabilitet i landet. Läs mer om Anders erfarenheter och drivkrafter för att skapa fred, upprättelse och rättvisa för olika grupper i Colombia.

 

Lisa Buijsse: Tyskland

Lisa har sedan februari 2021 jobbat som Senior Advisor, på Centre of Excellence for Civilian Crisis Management i Berlin, Tyskland. Det är ett uppdrag med mycket initiativtagande och utmaningar som rör arbetet med utsända som gör internationell tjänst i olika länder och inom EU. Läs mer om Lisas arbete med nationell karriärutveckling i Berlin och hur hon jobbar med myndigheter för att säkerställa att utsändas erfarenheter får ett värde när de återvänder till sin nationella kontext efter sekundering.

 

Johanna Arkåsen: Georgien 

Sedan november 2021 arbetar Johanna Arkåsen som observatör inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka vapenvilan och genomföra förtroendeskapande åtgärder i konfliktområdena i Georgien syftar insatsen till att skydda de civilas rättigheter, främja stabilitet och bidra till fredlig konfliktlösning. Läs mer om Johannas arbete för mänsklig säkerhet och rollen som fokalpunkt för kulturarvsfrågor. 

 

 

 

 
 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ansökningsperioden för 2024 års Zaida Catalán-stipendium är nu öppen

Är du en ung fredsbyggare i början av din karriär med ett stort engagemang för kvinnor, fred och säkerhet? Har du erfarenhet från arbete inom detta område i Demokratiska Republiken Kongo eller Afghanistan och vill ta ditt engagemang till nästa nivå? Då har du möjligheten att ansöka om 1325-stipendiet för 2024.

2024-02-15 09:51
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter