Möt våra utsända

Det finns många olika skäl att söka ett internationellt uppdrag för fred och säkerhet. Du får arbeta med något meningsfullt, och får en chans att göra skillnad i världen. Du får verka i en spännande miljö och knyta många nya kontakter. Och du får utvecklas och lära dig nya saker. Här möter du några av FBA:s utsända, som berättar om sina uppdrag och drivkrafter.

Här kan du också se var i världen FBA har utsänd personal just nu, och i FBA-bloggen kan du läsa inlägg skrivna av FBA:s utsända personal, samt personalen i Sverige.

Aisha Bah: Mali 

Sedan oktober 2022 arbetar Aicha Bah som Reporting Officer inom EU:s uppdrag för kapacitetsuppbyggnad i Mali (EUCAP Sahel Mali). Till insatsen mål hör att möjliggöra för de maliska myndigheterna att återupprätta och bibehålla den konstitutionella och demokratiska ordningen genom en säkerhetsreform. Läs mer om Aichas erfarenheter och drivkrafter för att förbättra förutsättningarna för en hållbar fred i Mali.

 

Anders Nordenskjöld: Colombia

Sedan juni 2022 arbetar Anders Nordenskjöld som Gender Legal Affairs Officer inom FN:s insats i Colombia (UNVMC). Insatsen som övervakar och stödjer implementeringen av fredsavtalet mellan den tidigare gerillagruppen FARC och den colombianska regeringen från 2016, syftar till att främja fred, säkerhet och stabilitet i landet. Läs mer om Anders erfarenheter och drivkrafter för att skapa fred, upprättelse och rättvisa för olika grupper i Colombia.

 

Lisa Buijsse: Tyskland

Lisa har sedan februari 2021 jobbat som Senior Advisor, på Centre of Excellence for Civilian Crisis Management i Berlin, Tyskland. Det är ett uppdrag med mycket initiativtagande och utmaningar som rör arbetet med utsända som gör internationell tjänst i olika länder och inom EU. Läs mer om Lisas arbete med nationell karriärutveckling i Berlin och hur hon jobbar med myndigheter för att säkerställa att utsändas erfarenheter får ett värde när de återvänder till sin nationella kontext efter sekundering.

 

Johanna Arkåsen: Georgien 

Sedan november 2021 arbetar Johanna Arkåsen som observatör inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka vapenvilan och genomföra förtroendeskapande åtgärder i konfliktområdena i Georgien syftar insatsen till att skydda de civilas rättigheter, främja stabilitet och bidra till fredlig konfliktlösning. Läs mer om Johannas arbete för mänsklig säkerhet och rollen som fokalpunkt för kulturarvsfrågor. 

 

 

 

 
 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter