Utsänd till internationell fredsinsats: Tyskland

Lisa har sedan februari 2021 jobbat som Senior Advisor, på Centre of Excellence for Civilian Crisis Management i Berlin, Tyskland. Det är ett uppdrag med mycket initiativtagande och utmaningar som rör arbetet med utsända som gör internationell tjänst i olika länder och inom EU. Läs mer om Lisas arbete med nationell karriärutveckling i Berlin och hur hon jobbar med myndigheter för att säkerställa att utsändas erfarenheter får ett värde när de återvänder till sin nationella kontext efter sekundering.
 

Vad går ditt arbete ut på?

Min roll som Senior Advisor, på Centre of Excellence for Civilian Crisis Management är främst kopplat till nationell karriärsutveckling som är ett av våra fokusområden här på CoE. Ämnesområdet handlar både om hur sekunderande myndigheter kan stödja karriärplaneringen för sina utsända under insatsen, men med extra fokus på hur medlemsländer och deras myndigheter/ministerier kan arbeta för att säkerställa att sekunderades internationella erfarenheter får ett värde när de återvänder till sin nationella kontext efter sekundering. Denna roll har initialt inneburit att kartlägga och konceptualisera ämnesområdet (genom surveys, research, intervjuer och skriva rapporter) medan den nu har utvecklats till att erbjuda direkt stöd i form av nationsanpassade undersökningar/rapporter, gemensamma workshops och individuell rådgivning. Med min bakgrund inom HR stödjer jag även emellanåt direktören och Head of Director’s Office med process- och policyutveckling av de interna rutiner.

Vad gjorde du innan du blev utsänd?   

Jag har en bakgrund inom HR och genusvetenskap och har arbetat i olika kapaciteter inom dessa två områden, men främst HR, i cirka 10 år. Innan jag blev utsänd arbetade jag i många år på sekunderingenheten på FBA där jag, tillsammans med andra kollegor, ansvarade för FBA:s sekunderingar till insatser och huvudkvarter inom EU, OSSE och FN.

Varför ville du ta det här uppdraget?  

Efter att ha jobbat med sekundering i många år var jag självklart nyfiken på att själv prova mina vingar och bidra även utanför FBA:s väggar. När denna tjänst kom upp kändes det som ett fantastiskt bra tillfälle att både få lära mig mer om hur sekundering fungerar över hela EU samt att få använda mina mer operationella erfarenheter från Sverige till policy- och strategisk nivå i en europeisk kontext. Sedan skadade det inte att rollen var placerad i Berlin, en fantastisk stad!

Vad har varit mest överraskande i din nya arbets- och livskontext?    

Denna roll ha gett mig mycket bättre insikt i hur både det operationella och strategiska arbetet med sekunderingar tilll EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, och hur det fungerar i olika länder och inom EU. Jag har både blivit positivt överasskad över hur mycket arbete och initiativ som pågår samtidigt som jag blivit mer ödmjuk inför den utmanande kontext vi arbetar i.

Rent privat så har jag blivit positivt överasskand över hur enkelt det varit att skapa sig en social kontext och vänskapskrets här i Berlin, något som bidrar otroligt mycket till en positiv utsändandeperiod.

Vad är utmanande?  

Vi är en relativt ny organisation som jobbar hårt för att etablera vår roll inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Även om det oftast är stimulerande och spännande, kan det emellanåt vara utmanande – ingen dag är den andra lik och vi måste själva hitta vägar för att bidra samt ibland aktivt anstränga oss för att få genomslag, något som sätter höga krav på egen drivkraft och kreativitet.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb? 

Jag uppskattar att arbeta i en internationell kontext med kollegor med olika bakgrund. Sen gillar jag interaktionen och samarbetena med våra medlemmar. Jag känner att vi har ett förtroende från dom och att vi får mycket inblick i hur saker och ting fungerar på nationell nivå, vilka gör arbetet både utvecklande, roligt och dynamiskt.

 

Som en del av FBA:s arbete för fred, säkerhet och utveckling rekryterar vi kontinuerligt civil personal till internationella fredsinsatser som leds av FN, EU och OSSE. De utsända arbetar både i fältet och på organisationernas huvudkontor, varifrån insatserna leds och planeras.

Här kan du se filmer och läsa mer om hur rekryteringen går till.

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska Karin Limdal ny chef för EU-insatsen EUPOL COPPS i Palestina

EU-insatsen EUPOL COPPS stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I år tillträdde den tidigare FBA-sekonderade Karin Limdal posten som högsta chef för insatsen – och är därmed första svenska kvinnan att nå den positionen i en internationell civil krishanteringsinsats i EU:s regi.

2024-04-24 17:25
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter