Ny forskning för effektivare fredsmedling

Hur kan fredsmedling som verktyg användas mer effektivt för att förebygga, hantera och lösa konflikter? En ny serie forskningssammanfattningar presenterar nya perspektiv och rekommendationer på temat och erbjuder därmed fördjupad förståelse för komplexiteten i fredsmedling.

Fredsmedling är ett viktigt och potentiellt effektivt verktyg för att lösa konflikter, både inom och mellan stater, men vi ser samtidigt att dess framgång varierar globalt. I en tid då antalet våldsamma konflikter ökar världen över, blir fredsmedling alltmer relevant. Dagens globala konfliktlandskap kräver dock effektiva metoder som möjligt​r, säger Maja Jakobsson, programchef för dialog och fredsmedling vid FBA. 

Som en del av FBA:s arbete för att bidra till ett evidensbaserat och effektivt fredsbyggande har en serie forskningsöversikter tagits fram i samarbete med civilsamhällesorganisationen African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD).  

Serien består av fyra forskningssammanfattningar som belyser olika aspekter av medling. Den inleder med att definiera fredsmedling och diskutera olika tolkningar av begreppet. Serien utforskar därefter civilsamhällets roll. Bland annat presenteras en analys av civilsamhällets roll i fredsmedling mellan stater, med exempel från Minsk-processen i Ukraina under åren 2014–2021. Vidare utforskas hur civilsamhället kan bidra till att skapa mer inkluderande fredsförhandlingar. Slutligen analyseras hur medlingsinsatser på olika nivåer kan samordnas och komplettera varandra för att uppnå hållbara fredsavtal. 

– Vi hoppas att dessa forskningsöversikter ska bidra till fördjupad diskussion kring hur medlingsverktyget kan stärkas för att bättre tillämpas i en värld där fredlig konfliktlösning behövs mer än någonsin. Samtliga teman i serien utgör knäckfrågor som, om vi tar oss an dem på rätt sätt, kan bidra till större framgång i fredsprocesser, säger Johanna Malm, forskningschef vid FBA.  

Ta del av rapporterna här.  

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska Karin Limdal ny chef för EU-insatsen EUPOL COPPS i Palestina

EU-insatsen EUPOL COPPS stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I år tillträdde den tidigare FBA-sekonderade Karin Limdal posten som högsta chef för insatsen – och är därmed första svenska kvinnan att nå den positionen i en internationell civil krishanteringsinsats i EU:s regi.

2024-04-24 17:25
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter