Ny forskning för effektivare fredsmedling

Hur kan fredsmedling som verktyg användas mer effektivt för att förebygga, hantera och lösa konflikter? En ny serie forskningssammanfattningar presenterar nya perspektiv och rekommendationer på temat och erbjuder därmed fördjupad förståelse för komplexiteten i fredsmedling.

Fredsmedling är ett viktigt och potentiellt effektivt verktyg för att lösa konflikter, både inom och mellan stater, men vi ser samtidigt att dess framgång varierar globalt. I en tid då antalet våldsamma konflikter ökar världen över, blir fredsmedling alltmer relevant. Dagens globala konfliktlandskap kräver dock effektiva metoder som möjligt​r, säger Maja Jakobsson, programchef för dialog och fredsmedling vid FBA. 

Som en del av FBA:s arbete för att bidra till ett evidensbaserat och effektivt fredsbyggande har en serie forskningsöversikter tagits fram i samarbete med civilsamhällesorganisationen African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD).  

Serien består av fyra forskningssammanfattningar som belyser olika aspekter av medling. Den inleder med att definiera fredsmedling och diskutera olika tolkningar av begreppet. Serien utforskar därefter civilsamhällets roll. Bland annat presenteras en analys av civilsamhällets roll i fredsmedling mellan stater, med exempel från Minsk-processen i Ukraina under åren 2014–2021. Vidare utforskas hur civilsamhället kan bidra till att skapa mer inkluderande fredsförhandlingar. Slutligen analyseras hur medlingsinsatser på olika nivåer kan samordnas och komplettera varandra för att uppnå hållbara fredsavtal. 

– Vi hoppas att dessa forskningsöversikter ska bidra till fördjupad diskussion kring hur medlingsverktyget kan stärkas för att bättre tillämpas i en värld där fredlig konfliktlösning behövs mer än någonsin. Samtliga teman i serien utgör knäckfrågor som, om vi tar oss an dem på rätt sätt, kan bidra till större framgång i fredsprocesser, säger Johanna Malm, forskningschef vid FBA.  

Ta del av rapporterna här.  

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ukrainas framtid: Sveriges roll och internationellt stöd två år efter invasionen

Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina bevittnar världen ett land präglat av motståndskraft och beslutsamhet att bygga en bättre framtid. "EU:s och Sveriges fortsatta stöd spelar en viktig roll för långsiktig fred och säkerhet i Ukraina", säger Johanna Gårdmark, chef för FBA:s nya Ukraina-enhet.

2024-02-23 08:59
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter