FBA:s arbete i Östeuropa

Länderna i Östeuropa rankas relativt högt i FN:s index för mänsklig utveckling, men den politiska och demokratiska utvecklingen är instabil och varierar mellan länderna. Systematisk korruption och lågt förtroende för offentliga institutioner är gemensamma utmaningar. FBA:s arbete i regionen fokuserar framför allt på Ukraina.

Sveriges strategi för reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027 innefattar länderna Azerbajdzjan, Armenien, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina.

Efter Sovjetunionens fall har Rysslands inblandning i ländernas politik och kränkningar av deras territorier försvårat en fredlig utveckling, och den politiska och demokratiska utvecklingen är instabil och varierad. Den utökade ryska invasionen av Ukraina 2022 är den senaste i en rad våldsamma konflikter som drabbat regionen.

Samtidigt som internationella mätningar rankar länderna i Östeuropa förhållandevis högt när det gäller mänsklig utveckling finns fortsatt stora sociala och ekonomiska ojämlikheter mellan olika delar av befolkningen. HBTQI-personer, etniska minoriteter och internflyktingar utgör några av de mest utsatta grupperna.

Systematisk korruption som genomsyrar alla samhällsnivåer är ett omfattande problem i flertalet av länderna. Bristande transparens och ansvarstagande gör att förtroendet för rättsväsende och andra offentliga institutioner är lågt, samtidigt som tillgången till samhällsservice som sjukvård och utbildning i många fall är bristfällig.

Närmandet till EU utgör en positiv drivkraft för reformer inom demokrati och mänskliga rättigheter i regionen. Europaparlamentet uppmanade i en resolution i juni 2022 medlemsländerna att godkänna Ukraina, Moldavien som kandidatländer, som vid sidan av Georgien ansökte om medlemskap i kölvattnet av Rysslands utökade invasion.

FBA:s arbete i Östeuropa fokuserar framför allt på Ukraina, där myndigheten har haft verksamhet sedan 2014. FBA:s arbetar med följande områden:

Rättstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val
Sedan 2014 driver FBA projektet "Local Self-Government and the Rule of Law in Ukraine", tillsammans med ukrainska lokala samarbetspartners.

Projektets fokus har varit att stärka kapaciteten hos kommuner och lokala myndigheter i Ukraina att leverera grundläggande samhällsservice på ett rättssäkert sätt. Medborgarna ska också få ökad kunskap om sina rättigheter. Målgrupper de senaste åren i projektet har framför allt varit internflyktingar och före detta kombattanter med ett ökat fokus på de konfliktdrabbade östra delarna av landet.

FBA:s projektgrupp för Ukraina består av lokalanställd personal i Kiev med direktkontakt till samarbetspartners och egen personal i Stockholm som spelar en aktiv roll i att bedriva aktiviteter och att följa upp resultat. Till exempel erbjuder FBA rådgivning och skräddarsydda övningar för nyckelaktörer i Ukraina inom exempelvis återintegrering av före detta kombattanter.

Mot bakgrund av Rysslands förnyade invasion i februari 2022 har FBA tillsammans med lokala samarbetspartners i Ukraina utvecklat ett antal nya aktiviteter som nu pågår i nära samarbete med lokala myndigheter.

Det övergripande syftet med aktiviteterna är att stärka motståndskraften hos offentliga institutioner att hantera krigets konsekvenser. Det handlar bland annat om att säkerställa att den krigsdrabbade befolkningen har fortsatt tillgång till grundläggande samhällsservice, rättvisa och mänskliga rättigheter. Aktiviteterna ska också bidra till att förbereda samhället för en återuppbyggnad när konflikten är över.

Kriget i Ukraina – så här bistår FBA

Sveriges strategi för reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027 på Regeringskansliets webbplats.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ansökningsperioden för 2024 års Zaida Catalán-stipendium är nu öppen

Är du en ung fredsbyggare i början av din karriär med ett stort engagemang för kvinnor, fred och säkerhet? Har du erfarenhet från arbete inom detta område i Demokratiska Republiken Kongo eller Afghanistan och vill ta ditt engagemang till nästa nivå? Då har du möjligheten att ansöka om 1325-stipendiet för 2024.

2024-02-15 09:51
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter