FBA:s arbete i Ukraina

Kriget i Ukraina har omkullkastat den europeiska säkerhetsordningen och har fått långtgående konsekvenser för den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Den nya situationen ställer krav på flexibilitet och omprioriteringar för FBA:s arbete för att kunna bemöta nya utmaningar och behov.

Hittills är över 13 miljoner ukrainare direkt drabbade av kriget. 90 procent är kvinnor och barn. Liv slås i spillror och familjer splittras. Sedan den ryska invasionen har över fem miljoner människor flytt till andra länder och det finns över sju miljoner internflyktingar. Det har lett till en ökad belastning på ukrainska myndigheter som arbetar med knappa resurser och under stor press.

FBA följer händelseutvecklingen i Ukraina och i regionen och utvecklar relevanta externa kontakter i Sverige, regionen och internationellt. Vi försöker identifiera behov som FBA kan tillmötesgå ur både i ett kort- och långsiktigt perspektiv.

FBA arbetar framför allt med följande område i Ukraina:

Rättsstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val
Sedan 2014 driver FBA projektet "Local Self-Government and the Rule of Law in Ukraine", tillsammans med ukrainska lokala samarbetspartners.

Projektets fokus har varit att stärka kapaciteten hos kommuner och lokala myndigheter i Ukraina att leverera grundläggande samhällsservice på ett rättssäkert sätt. Medborgarna ska också få ökad kunskap om sina rättigheter. Målgrupper de senaste åren i projektet har framförallt varit internflyktingar och före detta kombattanter med ett ökat fokus på de konfliktdrabbade östra delarna av landet.

Projektet har finansierats av Sida men är idag samfinansierat av FBA med medel för genomförandet av “Strategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa som gäller under perioden 2021–2027”.

Mot bakgrund av Rysslands invasion den 24 februari har FBA tillsammans med lokala samarbetspartners i Ukraina utvecklat ett antal nya aktiviteter som nu pågår i nära samarbete med lokala myndigheter.

Målet är att stärka lokala myndigheters kapacitet att analysera konflikten och dess konsekvenser för samhället och myndigheternas förmåga att leverera grundläggande samhällsservice. Stödet ska också bidra till att förbereda samhället för en kommande återuppbyggnad.

Ett exempel på en pågående aktivitet som FBA stödjer är ”Law During Wartime”, ett initiativ från FBA:s mångåriga lokala samarbetspartner National University of Kyiv-Mohyla Academy som utvecklats i nära samarbete med ukrainska myndigheter.

Initiativet ger ukrainska myndigheter tillgång till experter inom konstitutionell rätt, straffrätt, förvaltningsrätt och offentlig förvaltning. Huvudsyftet är att snabbt hitta lösningar på juridiska problem som har uppstått under kriget i de fall där den nationella lagstiftningen inte ger svar.

FBA genomför också ett antal möten, seminarier och utbildningar inom myndighetens expertområden som riktar sig mot ukrainska myndigheter, lokala samarbetspartners och internationella organisationer som arbetar i Ukraina.

På regeringens webbplats kan du läsa hela strategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027.

Personalbidrag till fredsinsatser

FBA har under lång tid gett personalbidrag i form av sekunderade experter till internationella fredsinsatser i Ukraina. För närvarande har vi personal som arbetar inom insatser för EU och UNDP.

Personalbidrag till fredsinsatser

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

”Vi kan inte längre ta freden för givet – det borde vi alla inse och göra mer för att försvara den.”

Sedan 2018 är Fredrik Wesslau sekunderad av FBA till EU:s rådgivande insats i Ukraina, (EUAM). I rollen som biträdande insatschef är han del i att leda organisationens dagliga arbete och strategiska riktning.

2022-09-29 14:51
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Gender Assessment of the 2021 Electoral Process in Puntland

On October 25, 2021, Puntland became the first federal member state in Somalia to hold democratic elections to district councils. “One person one vote” elections were conducted in three “early districts” of Eyl, Ufeyn and Qardho. In addition to their historic significance, these elections offer an important opportunity to learn lessons, not least when it comes to the promotion of gender equality and the political participation of women.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, Puntland Development and Research Center
År:
2022
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Jonny Hogg

Jonny Hogg

Jonny är expert på Demokratiska Republiken Kongo

Läs mer om våra experter

Twitter