Forskning

Internationella och nationella aktörer står inför flera svåra utmaningar när det gäller att förhindra och avsluta väpnade konflikter, och det finns ett stort behov av kunskap om effektivt fredsbyggande.

FBA bedriver, främjar och underlättar användning av forskning om fred, säkerhet och utveckling.

Vi bedriver forskning

På FBA bedrivs vetenskaplig forskning kring fred, säkerhet och utveckling. Vår forskning används av såväl myndighetens medarbetare som våra samarbetspartners och gör därmed FBA:s verksamhet mer evidensbaserad. Samtidigt innebär närheten till FBA:s praktiska arbete en möjlighet att ställa aktuella forskningsfrågor inom FBA:s expertområden.

Vi har just nu två pågående forskningsprojekt, ett om kvinnliga fredsbyggare och klimatsäkerhet och ett om förvarningssystem, så kallade early warning systems.

Vi främjar forskning

FBA främjar forskning genom våra internationella Forskararbetsgrupper. Genom dessa arbetsgrupper får forskare möjlighet till nära samverkan med praktiker som arbetar med frågor av tematisk och geografisk relevans.

Vi skapar plattformar för vetenskapligt utbyte genom att organisera och finansiera vetenskapliga seminarier. Medlemmarna i forskararbetsgrupperna har även möjlighet att söka forskningsbidrag av oss för att genomföra empiriska, vetenskapliga studier med hög relevans för beslutsfattande.

Vi arbetar för att stärka enskilda forskares kapacitet, lyfta fram både kvinnor och män som forskare och lägger särskilt fokus på att främja forskare från utvecklingsländer.

Vi underlättar användning av forskning

FBA strävar efter att vara en kunskapsorganisation. Våra medarbetare använder forskning i verksamhetens samtliga faser och väver samman den med sina egna expertkunskaper och kontextanalys för att nå bästa möjliga resultat. Genom våra forskararbetsgrupper säkerställer vi att all vår verksamhet har direktkontakt med forskare, som i sin tur kan ge råd när det gäller kontextanalys, relevant litteratur och ytterligare forskarkontakter.

FBA:s medarbetare har tillgång till databaser med aktuell forskningslitteratur samt till den forskning vi själva bedriver och främjar. Vi utbildar våra medarbetare i hur man använder forskning i sitt arbete, och genom våra skräddarsydda FBA Research Briefs tillgängliggör vi relevant forskning för praktiker inom andra verksamheter. Vi skapar också mötesplatser mellan forskare och praktiker, både FBA-medarbetare och från våra partnerorganisationer, genom exempelvis seminarier.

Få information från forskningsprogrammet

Kontakta forskningsprogrammet om du vill få e-post om FBA:s forskning med information om till exempel nya forskningspublikationer och ansökningstider till forskningsgrupper: researchunit@fba.se

Så här behandlar vi personuppgifter.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter