Forskning

Internationella och nationella aktörer står inför flera svåra utmaningar när det gäller att förhindra och avsluta väpnade konflikter, och det finns ett stort behov av kunskap om effektivt fredsbyggande.

FBA bedriver, främjar och underlättar användning av forskning om fred, säkerhet och utveckling.

Vi bedriver forskning

På FBA bedrivs vetenskaplig forskning kring fred, säkerhet och utveckling. Vår forskning används av såväl myndighetens medarbetare som våra samarbetspartners och gör därmed FBA:s verksamhet mer evidensbaserad. Samtidigt innebär närheten till FBA:s praktiska arbete en möjlighet att ställa aktuella forskningsfrågor inom FBA:s expertområden.

Vi har just nu två pågående forskningsprojekt, ett om kvinnliga fredsbyggare och klimatsäkerhet och ett om förvarningssystem, så kallade early warning systems.

Vi främjar forskning

FBA främjar forskning genom våra internationella arbetsgrupper. Genom dessa arbetsgrupper får forskare möjlighet till nära samverkan med praktiker som arbetar med frågor av tematisk och geografisk relevans.

Vi skapar plattformar för vetenskapligt utbyte genom att organisera och finansiera vetenskapliga seminarier. Medlemmarna i forskararbetsgrupperna har även möjlighet att söka forskningsbidrag av oss för att genomföra empiriska, vetenskapliga studier med hög relevans för beslutsfattande.

Vi arbetar för att stärka enskilda forskares kapacitet, lyfta fram både kvinnor och män som forskare och lägger särskilt fokus på att främja forskare från utvecklingsländer.

Vi underlättar användning av forskning

FBA strävar efter att vara en kunskapsorganisation. Våra medarbetare använder forskning i verksamhetens samtliga faser och väver samman den med sina egna expertkunskaper och kontextanalys för att nå bästa möjliga resultat. Genom våra forskararbetsgrupper säkerställer vi att all vår verksamhet har direktkontakt med forskare, som i sin tur kan ge råd när det gäller kontextanalys, relevant litteratur och ytterligare forskarkontakter.

FBA:s medarbetare har tillgång till databaser med aktuell forskningslitteratur samt till den forskning vi själva bedriver och främjar. Vi utbildar våra medarbetare i hur man använder forskning i sitt arbete, och genom våra skräddarsydda FBA Research Briefs tillgängliggör vi relevant forskning för praktiker inom andra verksamheter. Vi skapar också mötesplatser mellan forskare och praktiker, både FBA-medarbetare och från våra partnerorganisationer, genom exempelvis seminarier.

Få information från forskningsverksamheten

Kontakta forskningsverksamheten vid FBA om du vill få e-post om FBA:s forskningsverksamhet med information om till exempel nya forskningspublikationer och ansökningstider till forskningsgrupper.

Så här behandlar vi personuppgifter.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Flexibla krishanteringsteam i Armenien står förebild för framtida EU-insatser

När demokratin är på tillbakagång i världen och krig rasar i Europa ökar förväntningar på EU som global företrädare för demokrati, mänskliga rättigheter och en regelbaserad världsordning. EU:s stärker nu sin krishanteringsförmåga och medlemsländerna är överens om en ny så kallad civil pakt. I EU:s observatörsinsats i Armenien har arbetssätt prövats som gett lärdomar för framtiden.

2023-05-24 08:44
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Strategic peace mediation and dialogue efforts to shift conflict systems

When working with or in complex conflict systems, including on dialogue, peace mediation or peace process support, a critical question is how we can best contribute to positive substantive shifts in these systems. FBA’s two thematic units working with dialogue, peace mediation and peace process support have explored these issues during the last few years. During this time, Anita Ernstorfer, an expert in peacebuilding and long-standing FBA consultant, has been a key partner in this conversation.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter