Forskararbetsgrupper

En viktig del av den forskningsfrämjande verksamheten på FBA är de fem internationella forskararbetsgrupperna, som FBA har sammansatt.

Arbetsgrupperna består av ungefär 80 framstående forskare som är verksamma vid ledande internationella universitet och forskningsinstitutioner. De bedriver forskning om frågor relaterade till konflikthantering samt freds- och statsbyggande, och frågor som har en nära koppling till FBA:s verksamhet och expertområden.

FBA:s forskararbetsgrupper arbetar med följande områden:

FBA arrangerar och finansierar årligen återkommande workshops för varje enskild arbetsgrupp. De årliga mötena möjliggör för forskarna att diskutera sina studier, metoder och resultat med andra forskare inom samma fält innan publicering, utbyta erfarenheter och knyta kontakter, inte minst för gemensamma framtida forskningsprojekt. För FBA är dialogen med medlemmarna i forskararbetsgrupperna av stor betydelse för att följa utvecklingen inom FBA:s verksamhetsområden.

Forskningsanslag

Medlemmarna i de fem forskararbetsgrupperna kan varje år ansöka om anslag från FBA. Syftet med FBA:s forskningsanslag är att främja forskning om de centrala frågorna och utmaningarna inom forskararbetsgruppernas områden. Särskilt viktigt är att forskningsprojekten är relevanta ur ett policyperspektiv, och även kan bidra till utvecklingen av FBA:s verksamhet och projekt.

Sedan 2005 har FBA gett stöd till ungefär 100 forskningsprojekt, däribland datainsamlingar, enkätstudier och experimentella studier.

Research for Peace

Den 7–9 juni 2015 hölls konferensen Research for Peace i Stockholm, för att uppmärksamma att FBA i tio år främjat forskning om fred, säkerhet och utveckling. Under konferensen träffades de fem forskararbetsgrupperna sinsemellan för första gången för att gemensamt diskutera utmaningar, men även möjligheter, för hållbar fred. De sammanfördes även med internationella och nationella beslutsfattare och praktiker som arbetar med fred och säkerhet, i en rad spännande seminarier och panelsamtal. Läs mer om konferensen och se filmer från seminarierna.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Afghanska kvinnor utbildas för att ta plats i fredsbygget

Kvinnor från hela Afghanistan samlades i Kabul när FBA och svenska ambassaden genomförde den andra delen av sin utbildning i dialog och medling. Trots de stora svårigheter som finns för kvinnor att röra sig i stora delar av landet var 27 av 34 provinser representerade.

2017-04-25 12:53

Läs våra publikationer

Image description

Protection of Civilians – Implementation in UN Peace Operations

In light of the new policy by the UN Department of Peacekeeping Operations on protection of civilians (POC), this brief looks at the latest operationalization of POC in field missions by civilians, military and police.

Dokument
Attribut
Författare:
Anna-Linn Persson
År:
2016

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Anna Wikner

  EU i en tid av terror

  Fredagen den 7 april är jag i Bryssel när det fasansfulla dådet på Drottninggatan i Stockholm inträffar. Vi nås av nyheten precis innan vi ska börja vårt sista möte. Informationen är bristfällig, men ganska snart står det klart att det är ett terrorattentat – liknande de som tidigare inträffat i Nice och Berlin.

  FBA har i dagsläget fem utsända till EU:s utrikestjänst (EEAS) i Bryssel, och 32 utsända till EU-insatser i fält. De bidrar till EU:s arbete ... Läs hela inlägget »

  2017-04-19 13:54
 • Skrivet av Robert Hall

  Observing Turkey choosing its form of government

  Elections are always unique turning points in a country’s history so being an election observer has always felt like a privilege. Now I have been given the rare opportunity to observe history being made in Turkey. Not only is it a constitutional referendum on April 16 in Turkey, to decide the form of government some 80 million will live under; it is carried out in a declared state of emergency with military operations ongoing against state-identified ... Läs hela inlägget »

  2017-04-12 13:17
 • Skrivet av Gabriela Elroy

  Att se verkligheten som den är – feministisk utrikespolitik i praktiken

  För några veckor sedan befann jag mig i Jerusalem tillsammans med min FBA-kollega Janna. Denna vackra stad där det är svårt att särskilja historia från nutid, där religionen inte sällan känns mer som förbannelse än välsignelse, och där människor rör sig utmed gränser som inte alltid syns men likväl är knivskarpa. Vi var där för att påbörja en process för att stödja EUPOL COPPS, EU:s polisinsats i Palestina, i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Det vill säga ... Läs hela inlägget »

  2017-04-07 11:22
Photo

Anna Wikner

Anna är expert på Asien, FN och EU

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter