Forskararbetsgrupper

En viktig del av den forskningsfrämjande verksamheten på FBA är de fem internationella forskararbetsgrupperna, som FBA har sammansatt.

Arbetsgrupperna består av ungefär 100 framstående forskare som är verksamma vid ledande internationella universitet och forskningsinstitutioner. De bedriver forskning om frågor relaterade till konflikthantering samt freds- och statsbyggande, och frågor som har en nära koppling till FBA:s verksamhet och expertområden.

FBA:s forskararbetsgrupper arbetar med följande områden:

FBA arrangerar och finansierar årligen återkommande workshops för varje enskild arbetsgrupp. De årliga mötena möjliggör för forskarna att diskutera sina studier, metoder och resultat med andra forskare inom samma fält innan publicering, utbyta erfarenheter och knyta kontakter, inte minst för gemensamma framtida forskningsprojekt. För FBA är dialogen med medlemmarna i forskararbetsgrupperna av stor betydelse för att följa utvecklingen inom FBA:s verksamhetsområden.

Forskningsanslag

Medlemmarna i de fem forskararbetsgrupperna kan varje år ansöka om anslag från FBA. Syftet med FBA:s forskningsanslag är att främja forskning om de centrala frågorna och utmaningarna inom forskararbetsgruppernas områden. Särskilt viktigt är att forskningsprojekten är relevanta ur ett policyperspektiv, och även kan bidra till utvecklingen av FBA:s verksamhet och projekt.

Sedan 2005 har FBA gett stöd till ungefär 100 forskningsprojekt, däribland datainsamlingar, enkätstudier och experimentella studier.

Research for Peace

Den 7–9 juni 2015 hölls konferensen Research for Peace i Stockholm, för att uppmärksamma att FBA i tio år främjat forskning om fred, säkerhet och utveckling. Under konferensen träffades de fem forskararbetsgrupperna sinsemellan för första gången för att gemensamt diskutera utmaningar, men även möjligheter, för hållbar fred. De sammanfördes även med internationella och nationella beslutsfattare och praktiker som arbetar med fred och säkerhet, i en rad spännande seminarier och panelsamtal. Läs mer om konferensen och se filmer från seminarierna.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Forskare och praktiker sammanförs av FBA

Dagens krig ser annorlunda ut än gårdagens. Med ett lapptäcke av parter, inslag av religiös extremism och terrorism, och den högsta graden av militära interventioner i inomstatliga konflikter sedan andra världskrigets slut. FBA arrangerar nu en serie konferenser där forskare och personer som arbetar praktiskt med konfliktförebyggande får utbyta erfarenheter om hur fred byggs bäst i vår tid.

2017-06-15 12:07

Läs våra publikationer

Image description

Responsive and Responsible: Politically Smart Rule of Law Reform in Conflict and Fragile States

There is a long-standing recognition that rule of law is an essential element in achieving sustainable peace and development. In recent years it has gained even more prominence in policy discourse and as a core ingredient of broad-based international commitments, with the Sustainable Development Goals and in particular Goal 16 as a clear indicator for where we are headed. Yet, what has been lacking in rule of law reform, or at least it has been only marginally represented, is a political approach to address the underlying causes of problems and obstacles to rule of law.

Dokument
Attribut
Författare:
Richard Sannerholm, Shane Quinn and Andrea Rabus
År:
2016

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Magdalena Tham Lindell

  Tillbaka i Goma för att fira varje steg framåt

  Det är juni och vi träffar återigen de 24 deltagarna från provinsen Sydkivu som deltar i FBA:s fredsbyggarprogram i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Vi är nyfikna på att få höra om FBA:s utbildning i genusanalys, som gavs tre månader tidigare, har lämnat några spår i deras dagliga arbete. Och alla har exempel de vill berätta om.

  ”Kvinnan med masterexamen på mitt jobb städar inte längre kontoret utan jag har försökt få in henne i vår kärnverksamhet”, säger ... Läs hela inlägget »

  2017-06-21 09:04
 • Skrivet av Saba Nowzari

  Fredsprocessen i Mali – var är kvinnorna?

  Efter mer än två årtionden av militärt styre blev 1991 startpunkten för Malis övergång till demokrati då tusentals demonstranter samlades på gatorna för att kräva president Moussa Traorés avgång. Efter en militärkupp utförd av överstelöjtnant Amadou Toumani Touré etablerades snabbt en övergångsregering bestående av militära och civila ledare som överlämnade makten till en demokratiskt vald regering följande år.

  Idag lyser den inkluderande processen tyvärr med sin frånvaro. 2015 undertecknades ett fredsavtal i Mali mellan regeringen, oppositionskoalitionen La ... Läs hela inlägget »

  2017-06-09 09:41
 • Skrivet av Magnus Jacobson Silverryd

  Fredsprocessen i Colombia eller konsten att bygga flygplanet under pågående flygning

  I en intervju i colombiansk dagspress den 31 maj konstaterade den colombianska regeringens fredskommissionär Sergio Jaramillo att en fredsprocess består av en serie med dagliga drabbningar. Han konstaterade vidare att det ständigt kommer upp nya utmaningar men det viktiga i varje sådant ögonblick är att både FARC och regeringen följer den överenskomna och inslagna vägen.

  Intervjun publicerades på den dag som i fredsavtalet definierats som D+180, och som enligt den ursprungliga planen markerar det datum då FARC ... Läs hela inlägget »

  2017-06-07 10:07
Photo

Anna Wikner

Anna är expert på Asien, FN och EU

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter