Forskararbetsgrupper

En viktig del av FBA:s forskningsfrämjande verksamhet är våra internationella forskararbetsgrupper som bedriver världsledande forskning på områden med relevans för fred, säkerhet och utveckling.

FBA har i uppdrag att främja forskning i syfte att bidra till ett evidensbaserat och effektivt fredsbyggande. Därför har FBA internationella forskararbetsgrupper vars medlemmar forskar inom geografiska och tematiska områden av relevans för FBA:s verksamhet.

Dessa grupper fungerar som en brygga mellan forskningsvärlden och FBA:s kärnverksamhet, bland annat genom att stå till förfogande för rådgivning, ge forskningspresentationer och publicera sammanfattningar av deras forskning i FBA Research Briefs.

Medlemskap

Medlemmarna i FBA:s internationella forskararbetsgrupper är inte anställda på FBA och uppbär ingen ersättning för medlemskapet. FBA gör en öppen utlysning för nya medlemmar vart fjärde år eller oftare, beroende på verksamhetens behov.

FBA eftersträvar jämställdhet och mångfald i gruppernas sammansättning gällande såväl nivån på akademisk senioritet som forskarnas metodologiska och epistemologiska utgångspunkter, samt deras och geografiska ursprung.

Arbetsgrupper perioden 2023-2027 

Vi har nu lanserat nya internationella forskararbetsgrupper för tidsperioden 2023–2027. De 75 forskare som valts ut kommer att bidra med sin expertis till myndighetens arbete genom tematisk, geografisk och metodmässig rådgivning. Deras diversifierade kompetens förväntas stärka FBA:s förmåga att agera proaktivt på framväxande trender inom fred och säkerhet. 

Här finner du hela listan över de forskare som associeras till FBA genom de nya forskararbetsgrupperna:

FBA:s internationella forskararbetsgrupper 2023–2027

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter