Forskararbetsgrupper

En viktig del av FBA:s forskningsfrämjande verksamhet är våra internationella forskararbetsgrupper som bedriver världsledande forskning på områden med relevans för fred, säkerhet och utveckling.

FBA har i uppdrag att främja forskning i syfte att bidra till ett evidensbaserat och effektivt fredsbyggande. Därför har FBA internationella forskararbetsgrupper vars medlemmar forskar inom geografiska och tematiska områden av relevans för FBA:s verksamhet.

Dessa grupper fungerar som en brygga mellan forskningsvärlden och FBA:s kärnverksamhet, bland annat genom att stå till förfogande för rådgivning, ge forskningspresentationer och publicera sammanfattningar av deras forskning i FBA Research Briefs.

Medlemskap

Medlemmarna i FBA:s internationella forskararbetsgrupper är inte anställda på FBA och uppbär ingen ersättning för medlemskapet. FBA gör en öppen utlysning för nya medlemmar vart fjärde år eller oftare, beroende på verksamhetens behov.

FBA eftersträvar jämställdhet och mångfald i gruppernas sammansättning gällande såväl nivån på akademisk senioritet som forskarnas metodologiska och epistemologiska utgångspunkter, samt deras och geografiska ursprung.

Arbetsgrupper perioden 2023-2027 

Vi har nu lanserat nya internationella forskararbetsgrupper för tidsperioden 2023–2027. De 75 forskare som valts ut kommer att bidra med sin expertis till myndighetens arbete genom tematisk, geografisk och metodmässig rådgivning. Deras diversifierade kompetens förväntas stärka FBA:s förmåga att agera proaktivt på framväxande trender inom fred och säkerhet.

Här finner du hela listan över de forskare som associeras till FBA genom de nya forskararbetsgrupperna: 

FBA:s internationella forskararbetsgrupper 2023–2027

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska Karin Limdal ny chef för EU-insatsen EUPOL COPPS i Palestina

EU-insatsen EUPOL COPPS stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I år tillträdde den tidigare FBA-sekonderade Karin Limdal posten som högsta chef för insatsen – och är därmed första svenska kvinnan att nå den positionen i en internationell civil krishanteringsinsats i EU:s regi.

2024-04-24 17:25
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter