Organisation

FBA har cirka 180 anställda i Sverige. Myndigheten har kontor på Drottning Kristinas väg i Stockholm och på Sandö i Kramfors kommun.

Verksamheten är organiserad i 5 avdelningar:

  • Avdelningen för multilaterala partners
  • Avdelningen för konfliktförebyggande och fredsbyggande
  • Avdelningen för bilaterala och regionala partnerskap
  • Avdelningen för ledning, styrning och metod
  • Avdelningen för verksamhetsstöd

Ledning

FBA leds av en myndighetschef, generaldirektören. Sedan 2022 är Per Olsson Fridh generaldirektör. Till sitt stöd har han en ledningsgrupp och ett insynsråd.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är främst involverad i löpande frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. Ledningsgruppen behandlar även frågor av strategisk karaktär för myndigheten.

I ledningsgruppen ingår, utöver generaldirektören:

Markus Derblom, chef för Avdelningen för konfliktförebyggande och fredsbyggande

Anna Norell Jenniche, chef för Avdelningen för multilaterala partners

Helena Vazquez Sohlsträm, chef för Avdelningen för bilaterala och regionala partnerskap

Helena Josefson, chef för Avdelningen för ledning, styrning och metod

Henrik Mungenast, chef för Avdelningen för verksamhetsstöd

Anna Norberg, chef för Enhet för HR och kommunikation

Insynsråd

Insynsrådet fungerar som myndighetens högsta rådgivande organ. Rådets ledamöter utses av regeringen och sammanträder fyra gånger om året. Generaldirektören håller rådet informerat om verksamheten samt är rådets ordförande.

Carsten Alvén, senior analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar

Ylva Berg Axell, Direktör

Michael Claesson, Generallöjtnant, Försvarsmakten

Yasmine Eriksson, Riksdagsledamot (SD)

Martin Kragh, Filosofie doktor

Anna Lasses, Riksdagsledamot (C)

Stefan Olsson, Riksdagsledamot (M)

Ellen-Elena Reinolds, Specialistläkare

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter