Unga, fred och säkerhet

I och med antagandet av resolution 2250 och dess uppföljningsresolutioner slår FN:s säkerhetsråd fast att unga mellan 18-29 år är viktiga och prioriterade aktörer för att främja hållbar fred och säkerhet.

Trots att unga kvinnor och män ofta utgör en stor andel av befolkningen i konfliktdrabbade länder får de sällan delta i fredsbyggande arbete eller vara med och fatta beslut som påverkar deras liv. Synen på unga är ofta begränsad: de kan betraktas som offer utan förmågor, vilket framförallt drabbar unga kvinnor, eller som våldsutövare, vilket framförallt drabbar unga män. Det här förekommer trots att majoriteten av unga aldrig är eller riskerar bli inblandade i våldshandlingar.

Syftet med unga, fred och säkerhetsagendan är att bereda plats för unga i fredsbyggande och konflikthantering och att motverka begränsning av deras inflytande och rättigheter genom normer och maktstrukturer kopplade till ålder.

Ungas lika deltagande och inflytande i freds- och försoningsprocesser är en fråga om rättigheter, legitimitet och hållbarhet. Att skydda unga kvinnors och mäns rättigheter samt möjliggöra deras lika deltagande i samhället i stort, är av central vikt för att stärka samhällens motståndskraft mot konflikt, säkerställa mänsklig säkerhet och uppnå hållbar fred.

Vad gör FBA?

 • Utbildning och rådgivning 
  FBA erbjuder utbildning och rådgivning inom unga, fred och säkerhet, till exempel genom handböcker, utbildningsverktyg, lärandeforum och mentorskap. Verksamheten riktar sig i första hand mot till verksamma inom FN eller andra som på olika sätt arbetar med unga, fred och säkerhet.

 • Forskning 
  FBA bedriver och stödjer internationell forskning om unga, fred och säkerhet.

 • Personalbidrag 
  FBA sänder ut civil personal som arbetar med unga, fred och säkerhet till internationella fredsinsatser som Sverige deltar i, som leds av EU, FN och OSSE. Här kan du se en karta över vår utsända personal just nu.

 • Våra samarbetsländer 
  FBA bedriver och bygger upp verksamhet i linje med agendan för unga, fred och säkerhet i flera konfliktdrabbade länder, som en del av Sveriges internationella utvecklingssamarbete, exempelvis i Irak och Somalia. Här kan du läsa mer om de länder där vi verkar.

 • Stöd till civilsamhället
  FBA delar varje år ut statliga bidrag till svenska civilsamhällesorganisationer som arbetar för att främja dialog och debatt och sprida kunskap om frågor som rör fred och säkerhet i Sverige. Ett av de tematiska områdena inom stödet är unga, fred och säkerhet.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Global Peace Hub - ett digitalt nätverk för unga fredsaktörer

Med hjälp av ekonomiskt stöd från FBA har Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) tagit klivet ut i världen och skapat Global Peace Hub: ett digitalt nätverk för att stärka ungas deltagande och inflytande i fredsbyggande och konfliktförebyggande insatser.

2022-11-11 12:48
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Gender Assessment of the 2021 Electoral Process in Puntland

On October 25, 2021, Puntland became the first federal member state in Somalia to hold democratic elections to district councils. “One person one vote” elections were conducted in three “early districts” of Eyl, Ufeyn and Qardho. In addition to their historic significance, these elections offer an important opportunity to learn lessons, not least when it comes to the promotion of gender equality and the political participation of women.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, Puntland Development and Research Center
År:
2022
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter