Exempel på projekt och verksamhet som fått bidrag

 Här kan du läsa om några av de projekt och verksamheter som under åren har fått finansiering genom FBA:s stöd till civilsamhället.

Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm)

Den väpnade konflikten mellan Västsahara och Marocko, som återupptogs i november 2020, är en starkt bidragande faktor till de ökande spänningarna i Maghrebregionen och skapar ett alltmer akut behov av insatser för att unga inte ska förlora hoppet om en fredlig lösning på konflikter, enligt organisationen Artikel2, tidigare Emmaus Stockholm. Med årligt ekonomiskt stöd från FBA mellan 2019 och 2023, har organisationen lyckats engagera fler unga, kvinnor och beslutsfattare i fredsbyggande initiativ i regionen.

Unga driver hållbar fred i Maghreb

Svenska läkare mot kärnvapen

Vad händer när det smäller? Intresset för att lära sig mer om konsekvenserna av kärnvapen har ökat, samtidigt som utrymmet för en allsidig debatt krympt, enligt Svenska Läkare mot Kärnvapen, som i mer än 40 år har spridit kunskap och arbetat för att förhindra att kärnvapen används igen. Organisationen tilldelades årligt verksamhetsbidrag under åren 2019 och 2023. 

Kärnvapen och nedrustning - en alltmer laddad fråga

Peaceworks

Peaceworks är en svensk ideell organisation vars vision är ett jämlikt och rättvist samhälle där unga har möjlighet att organisera sig och få inflytande över den kontext de befinner sig i. Sedan 2014 bedriver Peaceworks verksamhet i Colombia, där fredsinitiativ ofta stigmatiseras och våldet ofta drabbar unga. Organisationen tilldelades projektbidrag 2021 och 2022. 

De ger stöd till ungas fredsinitiativ i Colombia

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF, har sedan 1915 verkat för nedrustning och kvinnors deltagande i fredsprocesser. Idag finns organisationen i 50 länder och arbetar bland annat för ett globalt förbud mot autonoma vapen – vapen som genom artificiell intelligens kan fatta beslut om liv och död. Förbundet tilldelades treårigt verksamhetsbidrag för perioden 2021 till 2023. 

”Man måste se till att autonoma vapen blir stigmatiserade”

Utrikespolitiska föreningen Uppsala

Utrikespolitiska föreningen Uppsala samlar runt tusen medlemmar med intresse för vår omvärld. Under 2020 arrangerade föreningen, med stöd av bidrag från FBA, en rad föreläsningar. En tidning och ett radioprogram producerades också för att sprida kunskap och väcka debatt om aktuella säkerhetspolitiska frågor.

"Utrikes- och säkerhetspolitik påverkar ju allas liv"

Centralasiengrupperna

Tadzjikistan, Uzbekistan, Kazakstan, Turkmenistan och Kirgizistan är för många svenskar en blank fläck på kartan, säger Centralasiengruppernas ordförande. Med  stöd från FBA 2020 verkade organisationen för att öka kunskaperna om regionen i Sverige, och för att stärka civilsamhällesorganisationer i partnerländerna i deras arbete för fred och utveckling.

För fred och utveckling i Centralasien

Clowner utan gränser

Mellanöstern är en konfliktdrabbad region, där kvinnor och flickor har en särskilt utsatt situation. Clowner utan gränser beviljades stöd från FBA 2020 till ett projekt för att med konst och kreativitet stärka framför allt kvinnor och flickor på flykt i Syrien, Libanon, Palestina och Jordanien.

Med skrattet som vapen mot krig

Mänsklig säkerhet

Trött på traditionella säkerhetsperspektiv? Mänsklig säkerhet är ett digitalt och politiskt oberoende magasin som drivs på ideell basis. Genom årligt verksamhetsstöd från FBA mellan 2020 och 2022 kunde nätmagasinet stärka kontinuerlig publicering av artiklar som lyfter både utmaningar och lösningar i frågor om mänsklig säkerhet.

Konstruktivt, brett och nytt om mänsklig säkerhet

Svenska FN-förbundet

Klimat och miljö rankas återkommande som den viktigaste samhällsfrågan bland Sveriges unga, och många vill involvera sig för att påverka en förändring mot en mer hållbar utveckling. Under 2022 beviljades Svenska FN-förbundet stöd från FBA, vilket möjliggjorde för organisationen att engagera unga i frågor rörande klimat, fred och säkerhet, samt stärka kunskapen om hur frågorna hänger ihop.

Mot en hållbar utveckling genom ungas engagemang i klimat, fred och säkerhet

Föreningen för Utvecklingsfrågor

Med hjälp av årligt ekonomiskt stöd från FBA mellan 2021 och 2023 kunde föreningen ta klivet ut i världen och skapa Global Peace Hub: ett digitalt nätverk för att stärka ungas deltagande och inflytande i fredsbyggande och konfliktförebyggande insatser. 

Global Peace Hub - ett digitalt nätverk för unga fredsaktörer 

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Nytt samarbete för en motståndskraftig arbetsmarknad och ekonomisk återhämtning i Ukraina

FBA inleder ett nytt samarbete med Ukrainas ekonomiministerium och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Fokus ligger på att utveckla principer, riktlinjer och verktyg som ska hjälpa den privata sektorn i Ukraina att förenkla veteraners och andra utsatta gruppers återintegrering på arbetsmarknaden.

2024-06-13 09:46

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter