Exempel på projekt och verksamhet som fått bidrag

Här kan du läsa om några av de projekt och verksamheter som fått finansiering genom FBA:s stöd till civilsamhället.

Internationellt utbyte värdefullt för unga som verkar för fred och säkerhet

I oktober 2018 möttes ungdomar från hela världen på Västbanken för att utbyta erfarenheter och lära mer om FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. KFUM Sverige var på plats med en delegation, med hjälp av medel från FBA.

ICAN:s idoga påverkansarbete gav konvention om kärnvapenförbud

2017 års mottagare av Nobels fredspris var ICAN – en global kampanj för att avskaffa kärnvapen. Bakom kampanjen står bland andra Svenska läkare mot kärnvapen och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet som fått bidrag från FBA.

Ukrainadagarna ger röst åt civilsamhället

I mitten av juni 2018 arrangerades Ukrainadagarna, ett årligen återkommande arrangemang som genomförs av Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter med stöd av FBA för att uppmärksamma situationen för mänskliga rättigheter.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Långt kvar innan kvinnor är involverade i fredsarbetet på riktigt

Tjugo år efter att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 slog fast att kvinnor skulle delta på lika villkor i alla faser av arbetet med att förebygga och hantera konflikter är kvinnors möjligheter att påverka fred och säkerhet fortfarande ingen självklarhet.

2020-07-03 10:00
Photo

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

VI I FÄLT

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Image description

An Introduction to Human Rights and Security Sector Reform

Successful security sector reform (SSR) must be guided by the understanding of people as rights-holders and the state, including core security actors, as duty-bearers in providing security as a service to the people.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2020
Photo

Saba Nowzari

Saba är expert på Mali, Mellanöstern och kvinnor, fred och säkerhet

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Photo

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter