Exempel på projekt och verksamhet som fått bidrag

 Här kan du läsa om några av de projekt och verksamheter som under åren har fått finansiering genom FBA:s stöd till civilsamhället.

Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm)

Den väpnade konflikten mellan Västsahara och Marocko, som återupptogs i november 2020, är en starkt bidragande faktor till de ökande spänningarna i Maghrebregionen och skapar ett alltmer akut behov av insatser för att unga inte ska förlora hoppet om en fredlig lösning på konflikter, enligt organisationen Artikel2, tidigare Emmaus Stockholm. Med årligt ekonomiskt stöd från FBA mellan 2019 och 2023, har organisationen lyckats engagera fler unga, kvinnor och beslutsfattare i fredsbyggande initiativ i regionen.

Unga driver hållbar fred i Maghreb

Svenska läkare mot kärnvapen

Vad händer när det smäller? Intresset för att lära sig mer om konsekvenserna av kärnvapen har ökat, samtidigt som utrymmet för en allsidig debatt krympt, enligt Svenska Läkare mot Kärnvapen, som i mer än 40 år har spridit kunskap och arbetat för att förhindra att kärnvapen används igen. Organisationen tilldelades årligt verksamhetsbidrag under åren 2019 och 2023. 

Kärnvapen och nedrustning - en alltmer laddad fråga

Peaceworks

Peaceworks är en svensk ideell organisation vars vision är ett jämlikt och rättvist samhälle där unga har möjlighet att organisera sig och få inflytande över den kontext de befinner sig i. Sedan 2014 bedriver Peaceworks verksamhet i Colombia, där fredsinitiativ ofta stigmatiseras och våldet ofta drabbar unga. Organisationen tilldelades projektbidrag 2021 och 2022. 

De ger stöd till ungas fredsinitiativ i Colombia

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF, har sedan 1915 verkat för nedrustning och kvinnors deltagande i fredsprocesser. Idag finns organisationen i 50 länder och arbetar bland annat för ett globalt förbud mot autonoma vapen – vapen som genom artificiell intelligens kan fatta beslut om liv och död. Förbundet tilldelades treårigt verksamhetsbidrag för perioden 2021 till 2023. 

”Man måste se till att autonoma vapen blir stigmatiserade”

Utrikespolitiska föreningen Uppsala

Utrikespolitiska föreningen Uppsala samlar runt tusen medlemmar med intresse för vår omvärld. Under 2020 arrangerade föreningen, med stöd av bidrag från FBA, en rad föreläsningar. En tidning och ett radioprogram producerades också för att sprida kunskap och väcka debatt om aktuella säkerhetspolitiska frågor.

"Utrikes- och säkerhetspolitik påverkar ju allas liv"

Centralasiengrupperna

Tadzjikistan, Uzbekistan, Kazakstan, Turkmenistan och Kirgizistan är för många svenskar en blank fläck på kartan, säger Centralasiengruppernas ordförande. Med  stöd från FBA 2020 verkade organisationen för att öka kunskaperna om regionen i Sverige, och för att stärka civilsamhällesorganisationer i partnerländerna i deras arbete för fred och utveckling.

För fred och utveckling i Centralasien

Clowner utan gränser

Mellanöstern är en konfliktdrabbad region, där kvinnor och flickor har en särskilt utsatt situation. Clowner utan gränser beviljades stöd från FBA 2020 till ett projekt för att med konst och kreativitet stärka framför allt kvinnor och flickor på flykt i Syrien, Libanon, Palestina och Jordanien.

Med skrattet som vapen mot krig

Mänsklig säkerhet

Trött på traditionella säkerhetsperspektiv? Mänsklig säkerhet är ett digitalt och politiskt oberoende magasin som drivs på ideell basis. Genom årligt verksamhetsstöd från FBA mellan 2020 och 2022 kunde nätmagasinet stärka kontinuerlig publicering av artiklar som lyfter både utmaningar och lösningar i frågor om mänsklig säkerhet.

Konstruktivt, brett och nytt om mänsklig säkerhet

Svenska FN-förbundet

Klimat och miljö rankas återkommande som den viktigaste samhällsfrågan bland Sveriges unga, och många vill involvera sig för att påverka en förändring mot en mer hållbar utveckling. Under 2022 beviljades Svenska FN-förbundet stöd från FBA, vilket möjliggjorde för organisationen att engagera unga i frågor rörande klimat, fred och säkerhet, samt stärka kunskapen om hur frågorna hänger ihop.

Mot en hållbar utveckling genom ungas engagemang i klimat, fred och säkerhet

Föreningen för Utvecklingsfrågor

Med hjälp av årligt ekonomiskt stöd från FBA mellan 2021 och 2023 kunde föreningen ta klivet ut i världen och skapa Global Peace Hub: ett digitalt nätverk för att stärka ungas deltagande och inflytande i fredsbyggande och konfliktförebyggande insatser. 

Global Peace Hub - ett digitalt nätverk för unga fredsaktörer 

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ansökningsperioden för 2024 års Zaida Catalán-stipendium är nu öppen

Är du en ung fredsbyggare i början av din karriär med ett stort engagemang för kvinnor, fred och säkerhet? Har du erfarenhet från arbete inom detta område i Demokratiska Republiken Kongo eller Afghanistan och vill ta ditt engagemang till nästa nivå? Då har du möjligheten att ansöka om 1325-stipendiet för 2024.

2024-02-15 09:51
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter