”Man måste se till att autonoma vapen blir stigmatiserade”

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF, har sedan 1915 verkat för nedrustning och kvinnors deltagande i fredsprocesser. Idag finns organisationen i 50 länder och arbetar bland annat för ett globalt förbud mot autonoma vapen – vapen som genom artificiell intelligens kan fatta beslut om liv och död.

Sedan organisationen grundades 1915 har IKFF arbetat utifrån samma grundläggande övertygelse: kvinnors meningsfulla deltagande i fredsprocesser och militär nedrustning är avgörande för att skapa bestående fred och säkerhet.

– Å ena sidan har mycket hänt. Bland de kvinnor som grundade IKFF saknade till exempel majoriteten rösträtt. Men även om det idag finns betydligt fler kvinnor med rösträtt som deltar vid förhandlingsborden är det å andra sidan samma grundproblem som IKFF arbetar med idag som för drygt hundra år sedan.

Allt fler får en ökad förståelse för vikten av att kvinnor deltar i fredsförhandlingar, men vi anser att kvinnors meningsfulla deltagande är en grundpremiss för hållbar fred. I vår analys är det patriarkala strukturer som skapar våld och konflikt. Istället för att investera i våldsutövande och militarisering vill vi se investeringar i sådant som förebygger våld och skapar trygghet i vardagen: utbildning, sjukvård, tak över huvudet och mat på bordet, berättar IKFF Sveriges generalsekreterare Malin Nilsson.

Hon menar att det är en ståndpunkt som delvis blivit svårare att driva under senare år. I nuvarande omvärldsläge som oftare beskrivs som osäkert, och med ett debattklimat som premierar retorik om hårda tag, är det upprustning och militarisering som gynnas framför förebyggande arbete och diplomati.

– Till och med under coronapandemin slog de militära utgifterna rekord, trots ett påtagligt exempel på ett säkerhetshot som absolut inte kunde lösas med militära medel. Det är inte att vi tror på en värld utan konflikter, men vi tror på en värld där man kan hantera konflikter på andra sätt, och där man lägger majoriteten av resurserna på att förebygga konflikt.

Satsning på att förbjuda autonoma vapen

IKFF Sverige är den svenska sektionen av organisationen Women’s International League for Peace and Freedom, som har sektioner i 50 länder med huvudkontor i Genève samt representation vid FN i New York.

Lokalt i Sverige arbetar IKFF med att skapa opinion för nedrustning och för feministisk utrikes- och säkerhetspolitik. IKFF blir dessutom ofta konsulterade av politiker i frågor om kvinnor, fred och säkerhet och nedrustning, till exempel i regeringens delegation för folkrätt och nedrustning under ledning av utrikesministern, där de har suttit med sedan 2016.

Under de senaste åren har ett nytt fokusområde vuxit fram. Det handlar om att motverka utvecklingen av autonoma vapen som med hjälp av artificiell intelligens kan verka utan mänsklig kontroll. Poängen med dessa vapen är att stater ska kunna gå ut i krig utan att riskera livet på sina egna soldater.

Redan idag används visserligen obemannade drönare som kan utföra attacker. Men det är alltid människan som fjärrstyr drönaren som fattar det yttersta beslutet om att avfyra. Hos autonoma vapen fattas det beslutet helt av artificiell intelligens och dess förprogrammerade algoritmer.

Det väcker i sin tur en rad allvarliga frågor som gör att de inte kan jämföras med andra vapen, berättar Malin Nilsson.

– Autonoma vapen har en helt särskild dimension i och med att man överlämnar beslut om liv och död till en maskin. Det väcker en hel del etiska och moraliska funderingar, men också många frågor kring ansvarsutkrävande. Om en maskin fattar ett felaktigt beslut, vem är då ansvarig? Är det den som har byggt maskinen, den som programmerat algoritmerna eller befälet för insatsen? Det är en akut fråga eftersom teknikutvecklingen går så otroligt snabbt och internationell lagstiftning går så otroligt långsamt. Autonoma vapen skulle också drastiskt sänka tröskeln för att gå ut i krig. En av de saker som avhåller stater från att gå ut i krig är rädslan att förlora egna soldater, och tar man bort den risken så blir det tyvärr väldigt mycket enklare.

Stigmatisering har avhållande effekt

Globalt vill IKFF driva på för att få till stånd förhandlingar i FN och skynda på pågående processer för ett förbud av autonoma vapensystem. IKFF ingår också i kampanjen ”Campaign to stop killer robots” som sprider information om riskerna med autonoma vapen och driver på för ett globalt förbud.

Malin Nilsson berättar att det i huvudsak är ett fåtal rika och högteknologiska länder som driver på utvecklingen, medan fattigare länder vill se ett förbud mot autonoma vapen.

– På samma sätt som vi har sett med drönare är det sannolikt i fattigare länder som autonoma vapen faktiskt kommer användas, så risken att drabbas är väldigt ojämnt fördelad.

Ett internationellt förbud mot autonoma vapen skulle samtidigt bara gälla de länder som ansluter sig till det, och än så länge finns det inte mycket som tyder på att de länder som utvecklar autonoma vapen skulle skriva under ett förbudsavtal.

– Samtidigt har vi sett att andra avtal som har tecknats inom nedrustningsområdet har haft effekt även på de länder som inte har anslutit sig. Till exempel anslöt sig inte USA till förbudet mot klustervapen, men förbudet har gjort det så pass skamligt att det inte är ekonomiskt gångbart att använda dem. Här ser vi en chans att göra samma sak, man måste se till att autonoma vapen blir stigmatiserade så det blir lika skamligt att använda dem, berättar Malin Nilsson.

IKFF tilldelades treårigt verksamhetsbidrag från FBA 2021.

Här kan du läsa mer om FBA:s stöd till civilsamhället och hur ansökan går till.

Foto: IKFF

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Beslut om FBA:s stöd till civilsamhället 2023

Det är nu klart vilka organisationer som får ekonomiskt stöd från FBA inom ramen för myndighetens stöd till civilsamhället för 2023. Totalt beviljas 14 organisationer bidrag under ett till tre år i form av verksamhets- eller projektbidrag.

2023-03-13 11:44
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Closing the Governance Gap to Achieve Climate Security

This brief aims to give an overview of climate security and governance, drawn from existing research and based on experiences from the work of the Folke Bernadotte Academy (FBA). The brief is centered around the discussion in overcoming governance gaps to achieve climate security in the context of peacebuildning.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter