Konstruktivt, nytt och brett om mänsklig säkerhet

Trött på traditionella säkerhetsperspektiv? Mänsklig säkerhet är ett digitalt och politiskt oberoende magasin som drivs på ideell basis. Genom verksamhetsstöd från FBA har nätmagasinet kunnat stärka kontinuerlig publicering av artiklar som lyfter både utmaningar och lösningar i frågor om mänsklig säkerhet.

Vi tänker kritiskt men konstruktivt, nytt och brett; innovativt och jämställt om dagens säkerhetspolitiska problem och lösningar. Så beskriver Mänsklig säkerhet sin idé bakom verksamheten som startade våren 2015, men vad betyder egentligen “mänsklig säkerhet”? Som redaktionen förklarar för sina läsare finns det många sätt att besvara frågan, men i dess enklaste form handlar det om att flytta fokus från staten som säkerhetssubjekt till individen och olika grupper i samhället.

– Traditionella säkerhetsöverväganden fokuserar ofta på statens säkerhet mot externa militära hot. Det fångar bara en del av de utmaningar vi står inför idag. De etablerade instrumenten för att skapa säkerhet – militär maktbalans och avskräckning – är ofta verkningslösa när det gäller att hantera klimathot, epidemier, fattigdom, rasism och våld mot kvinnor och barn, säger Gerd Johnsson Latham, chefredaktör vid Mänsklig säkerhet.

Redaktionen består av sex personer med olika bakgrund: forskare, diplomater, journalister, biståndsarbetare och studenter med kunskap och engagemang för en ny, global säkerhetspolitik.

Genom ett stort nätverk av både fasta skribenter och frilansare publiceras även bidrag från runt om i världen och länder där skribenter har svårare att nå ut med sin röst, exempelvis Ukraina, Belarus och Polen. Med strävan att lyfta ämnen som i övrigt får begränsat utrymme i överväganden om mänsklig säkerhet publiceras runt två artiklar i veckan i form av analys, reflektioner och debatt.

Till de återkommande ämnen som artiklarna täcker hör växande våldsbejakande nationalism, populism, fundamentalism och hoten från auktoritära ledare – och dess inskränkande verkan på mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati, pressfrihet och rättsstatens principer. Även upprustning, vapenhandel, cybersäkerhet, korruption, pandemier och ohälsa uppmärksammas regelbundet.

Ett centralt fokus ligger även på växande ekonomiska och politiska klyftor inom länder, kärnvapen och klimatförändringarna som påtagliga hot där enskilda länder och världssamfundet står mindre välrustat i tider av minskad tilltro till multilaterala lösningar.

– Våra texter visar ofta på stora utmaningar men vi vill också lyfta fram tankar och faktorer som inger hopp och visar på lösningar. Det handlar bland annat om att öka insikten om att vi har en möjlighet och ett ansvar att byta spår, på såväl ett individuellt som ett kollektivt och samhälleligt plan, för att öka den mänskliga säkerheten, säger Gerd Johnsson Latham.

– Världen över utmanar människor repressiva och diskriminerande maktstrukturer. Detta behöver lyftas fram tydligare för att motarbeta det katastroftänkande som dominerar både traditionella och nya medier. Under hösten 2022 hoppas vi därför på att kunna publicera en serie texter som just betonar hopp och möjligheter.

Tack vare verksamhetsstödet från FBA kan nätmagasinet förankra sin verksamhet mer långsiktigt och upprätthålla den redaktionella strävan att regelbundet publicera artiklar av hög kvalitet. Bidraget har gjort det möjligt att arvodera skribenter som lever på sitt skrivande. Det rör sig framförallt om frilansskribenter samt fristadsförfattare från Turkiet, Bangladesh och Demokratiska Republiken Kongo, DRK, som lever och verkar i Sverige.

Det ekonomiska stödet som nätmagasinet har mottagit från FBA sedan 2020 har även möjliggjort utgivningen av den populära antologin ”Fredens Framtid” som producerades tillsammans med Föreningen för Utvecklingsfrågor. Under år 2021 hade MS en läsekrets på runt 55 000 och förhoppningen framåt är att kunna nå allt fler läsare.

FBA:s stöd till civilsamhället

Här kan du läsa mer om FBA:s stöd till civilsamhället och om andra organisationer som har tilldelats stöd.

Ansökningsomgången 2022

Nu går det att ansöka om bidrag inom FBA:s stöd till civilsamhället för insatser som ska genomföras under 2023. Sista ansökningsdatum för projektbidrag och ettåriga verksamhetsbidrag är den 13 september 2022. För treårigt verksamhetsbidrag är sista ansökningsdatum 13 oktober 2022.

Ansök om bidrag 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsända till fredsinsatser hedras under Veterandagen

Veterandagen, är en hyllning till alla som bidragit till internationella fredsinsatser. FBA sekunderar civil personal och GD Per Olsson Fridh deltar i Försvarsmaktens statsceremoni i Stockholm. I det digitala Studio Utlandstjänst berättar Johan Chytraeus om evakueringen från OSSE:s insats i Ukraina och Claes Nilsson om hur myndigheten kraftigt ökat sitt stöd till landet.

2023-05-29 09:30
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Strategic peace mediation and dialogue efforts to shift conflict systems

When working with or in complex conflict systems, including on dialogue, peace mediation or peace process support, a critical question is how we can best contribute to positive substantive shifts in these systems. FBA’s two thematic units working with dialogue, peace mediation and peace process support have explored these issues during the last few years. During this time, Anita Ernstorfer, an expert in peacebuilding and long-standing FBA consultant, has been a key partner in this conversation.

Dokument
Attribut
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd.

Det här gör FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter