Möt en valobservatör

Internationella valobservationsinsatser är avgörande för demokratiska processer. Men vilka utmaningar möter valobservatörer? Hur kan deras insatser ha en positiv inverkan, och vilken är den personlig behållningen?


Astrid Nunez
har hunnit med 19 valobservationsinsatser sedan 2011, däribland i Ukraina, Kenya, USA, Paraguay och Honduras. När hon inte observerat val har hon bland annat arbetat som gymnasielärare och projektledare inom bistånd.  

 

Clara Molin har varit del av valobservationsinsatser i Serbien, Honduras och Guatemala. När hon inte observerar val, arbetar hon som diplomat på Utrikesdepartementet. För tillfället är det dock föräldraledigheten som står i fokus.

 

Mårten Löfberg har varit utsänd av FBA till valobservationsinsatser i Albanien, Georgien, Bulgarien och Kazakstan. När han inte observerar val driver han eget företag, WorldBright, och ägnar sig åt rådgivning inom globala hållbarhetsfrågor, mänskliga rättigheter och internationell rätt. 

 

Åsa Ljusenius har varit utsänd av FBA till valobservationsinsatser i Azerbajdzjan och Bulgarien. När hon inte observerar val, arbetar hon med kommunikation, projektledning och resursmobilisering på biståndsorganisation Vi-skogen. 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Nytt samarbete för en motståndskraftig arbetsmarknad och ekonomisk återhämtning i Ukraina

FBA inleder ett nytt samarbete med Ukrainas ekonomiministerium och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Fokus ligger på att utveckla principer, riktlinjer och verktyg som ska hjälpa den privata sektorn i Ukraina att förenkla veteraners och andra utsatta gruppers återintegrering på arbetsmarknaden.

2024-06-13 09:46

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter