Nytt samarbete för en motståndskraftig arbetsmarknad och ekonomisk återhämtning i Ukraina

FBA inleder ett nytt samarbete med Ukrainas ekonomiministerium och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Fokus ligger på att utveckla principer, riktlinjer och verktyg som ska hjälpa den privata sektorn i Ukraina att förenkla veteraners och andra utsatta gruppers återintegrering på arbetsmarknaden.

Det fullskaliga kriget har haft stor inverkan på den ukrainska arbetsmarknaden. Över 6,5 miljoner ukrainare uppskattas befinna sig utomlands, samtidigt som landet upplever en strukturell arbetslöshet. Ukrainas arbetskraft och humankapital är centrala för återuppbyggnaden – och för landets motståndskraft mot den ryska aggressionen. Ukrainas förmåga att omhänderta behoven hos det stora antalet människor som har deltagit i strid och drivits på flykt är även avgörande för långsiktig stabilitet och uppbyggnad.

Att stötta ukrainska arbetsgivare i veteraners återintegrering är en av målsättningarna i det nya samarbetet mellan FBA, Ukrainas ekonomiministerium och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), som formaliserades i samband med stödkonferensen för Ukraina i Berlin den 12 juni 2024.

Humankapital

– Vi tror att det nya samarbetet kommer bidra till att förbättra situationen på arbetsmarknaden, skapa förutsättningar för ukrainare att återvända till sitt hemland och etablera en ny stödmekanism för ukrainska arbetsgivare. Fokus ligger dessutom på att utveckla utbildningsprogram, underlätta återintegreringen av veteraner och personer med funktionsnedsättningar, samt främja kritiska färdigheter och kompetenser, sade Yulia Svyrydenko, Ukrainas ekonomiminister.

Framtagandet av en ”Human Capital Resource Chater” ska även fungera som en långsiktig färdplan för utvecklingen av humankapitalet i Ukraina, förklarade Svyrydenko, och uttryckte förhoppningar om en snabb implementering.

Veteraners återintegrering

FBA har omfattande erfarenhet av olika återintegreringssammanhang och har på nära håll bevittnat vikten av privata sektorns engagemang i att stödja övergången från ett militärt till civilt liv för både kvinnor och män.

– Den nya ’Human Capital Resource Charter’ kommer att bli ett värdefullt verktyg för att underlätta denna process, och vi är stolta över att stödja det här initiativet i linje med Sveriges långsiktiga prioriteringar. Vi är fast beslutna att bidra till arbetet genom vår långtgående expertis inom området, säger Per Olsson Fridh, generaldirektör för FBA. 

En motståndskraftig arbetsmarknad

– Arbetsgivare i Ukraina, inklusive EBRD:s kunder, fortsätter att spela en särskilt viktig roll i återuppbyggnadsprocessen genom sin personalpolitik och sina rutiner för att hantera utmaningarna för de mest utsatta grupperna. Genom samarbetet vill vi stödja arbetsgivare att vidta mer holistiska åtgärder för att återställa en mer motståndskraftig, kvalificerad och produktiv arbetsstyrka i landet, sade Barbara Rambousek, chef för inkluderande och hållbar utveckling vid EBRD.

Läs mer om FBA:s stöd till Ukraina.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Somalias unga kräver politiskt inflytande

Personer under 35 år utgör tre fjärdedelar av Somalias befolkning. Trots det har de aldrig fått delta i ett nationellt val. På grund av ett åldershierarkiskt politiskt system baserat på klantillhörighet och indirekta val har Somalias unga länge saknat inflytande och representation i de beslutsprocesser som påverkar dem. Efter en landsomfattande serie av möten med unga somalier finns nu konkreta förslag på reformer som kan öka deras möjligheter att påverka politiskt.

2024-07-17 09:54

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter