Peaceworks ger stöd till ungas fredsinitiativ i Colombia

Peaceworks är en svensk ideell organisation vars vision är ett jämlikt och rättvist samhälle där unga har möjlighet att organisera sig och få inflytande över den kontext de befinner sig i. Sedan 2014 bedriver Peaceworks verksamhet i Colombia, där fredsinitiativ ofta stigmatiseras och där våldet ofta drabbar unga. Peaceworks är en av de organisationer som tilldelades projektbidrag under 2021.

De konflikter som pågått i Colombia sedan 60-talet har präglat landets utveckling. Det gäller också landets unga, som inte minst på landsbygden utgör en särskilt stigmatiserad och våldsutsatt grupp. Ett fredsavtal mellan regeringen och FARC-gerillan skrevs under 2016, men trots ansträngningar har införandet av fredsavtalet varit bristfällig och på många håll i landet har våldsamheterna fortsatt.

Under 2019 bröt stora demonstrationer ut bland annat för att fredsavtalet skulle bli verklighet, men coronapandemin och de restriktioner som följde lade lock på protesterna. Under våren 2021 bröt nya protester ut och många unga har dött till följd av konfrontationer mellan demonstranter och polis och flera fall är i dagsläget under utredning.

”Unga är trötta på att vara våldets verktyg”

Natalia Londoño, projektledare på Peaceworks, berättar om hur flera faktorer samverkar för att göra ungdomar särskilt utsatta för väpnat våld och tvångsrekryteringar till väpnade grupperingar i Colombia.

–I vissa delar av landet är möjligheterna för ungdomar extremt begränsade. De kan sakna inkomst, utbildning och jobb, så de är lätta att rekrytera för väpnade grupper. Samma unga är också trötta på att bli exkluderade vilket gör att de går ut på gatorna och protesterar för sina rättigheter.

Som projektledare inom Peaceworks arbetar hon med flera organisationer av unga som på olika sätt verkar för fred, till exempel genom musik, ekologisk odling och konst. Med hjälp av ekonomiskt stöd från FBA arrangerar Peaceworks bland annat utbildningar i projektledning under namnet CréaLas, en ordlek med de spanska orden för skapa och tro.

–Unga är trötta på att vara våldets verktyg eller bara kroppar i en konflikt. De vill bli aktörer inom fredsbyggande och få utlopp för sin kreativitet genom fredliga aktiviteter. Vi stödjer vi dem att omsätta sina idéer till konkreta projekt som de genomför inom sina olika delar av samhället, där de sedan också skapar dialog om sociala, politiska och miljörelaterade frågor. Vi arbetar med organisationer som verkar i åtta våldsdrabbade regioner runt om i Colombia.

Kulturen som plattform för fred 

Det strukturella våldet har länge genomsyrat det colombianska samhället, och alla former av aktivism är förknippat med stora risker. Ur detta har det vuxit fram en stark tradition av sociala rörelser och livskraftiga initiativ för till exempel etniska minoriteters rättigheter och miljöfrågor.

Den konfliktfyllda historien i kombination med det utanförskap som drabbar stora delar av den unga befolkningen menar Natalia Londono har gjort personer i Colombia skickliga på att själva organisera sig och sluta upp kring olika frågor och samtidigt navigera runt riskerna det innebär.

Till exempel berättar hon hur man har identifierat konst, musik och andra kulturyttringar som effektiva verktyg för att sprida budskap på ett sätt som uppfattas mindre konfrontativt. Colombia är till exempel känt för sin graffitikultur och färgstarka muralmålningar som pryder väggarna med protestbudskap i de större städerna.

Men för unga som i stort sett saknar möjligheter till sysselsättning kan kulturen också spela en mer direkt roll i att hålla våldet på avstånd. I hamnstaden Buenaventura på stillahavskusten arbetar Peaceworks med gruppen Fundación Ashé, ett musikkollektiv som engagerar unga i att spela och dansa till traditionell musik.

–Det är nog lätt att tro att det inte är en stor sak. Men Fundación Ashé finns i ett kvarter som i princip bara de boende kan vistas i. För andra är det för farligt. Och det gör områdets unga väldigt utelämnade. Möjligheten att ägna sig åt musik på sin fritid och skapa trygga miljöer att vistas i kan därför ha väldigt stor betydelse, säger Natalia Londoño.

En stor utmaning med att arbeta i olika delar av landet är strukturella ojämlikheter. När Peaceworks skulle skicka ett paket med utbildningsmaterial till Fundación Ashé kom det aldrig fram på grund av svårigheterna att komma in i området där de är aktiva.

–Många kanske tar för givet att kunna ta emot ett paket, men i vissa delar av Colombia är det långt ifrån självklart. Det vi gör är att stödja nätverk och relationer över ojämlikheterna, för när vi alla känner att vi är delar av en övergripande struktur blir vi starkare. Det är den strukturen som är själva grunden för fredsbyggande. Det är kanske vårt viktigaste budskap, berättar Natalia Londoño.

Här kan du läsa mer om FBA:s stöd till civilsamhället och om andra organisationer som har tilldelats stöd.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ukrainas framtid: Sveriges roll och internationellt stöd två år efter invasionen

Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina bevittnar världen ett land präglat av motståndskraft och beslutsamhet att bygga en bättre framtid. "EU:s och Sveriges fortsatta stöd spelar en viktig roll för långsiktig fred och säkerhet i Ukraina", säger Johanna Gårdmark, chef för FBA:s nya Ukraina-enhet.

2024-02-23 08:59
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter