Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

 

Vad går ditt arbete ut på? 

Sedan mars har jag lagt mina uppgifter som biträdande kontorschef åt sidan och arbetar nu som kontorsanalytiker för EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien, EUMM. Mitt huvudsakliga ansvar är att kontinuerligt övervaka lägesbilden och genomföra analyser som stödjer planeringen och interna beslutsprocesser. Tjänsten är mycket givande då den ger mig de verktyg och den tid jag behöver för att gräva på djupet och förse kontoret med en helhetsbild av säkerhetspolitiska frågor och deras riktning.  

Vad gjorde du innan du blev utsänd? 

Från 2014 till 2017 var jag patrullchef i Kramatorsk för OSSE:s observatörsinsats i Ukraina. Dessförinnan arbetade jag för EUMM i Bosnien, Albanien och Nordmakedonien, samt för OSSE och UNHCR i Kosovo. Jag har även arbetat för en civilsamhällesorganisation i Nepal. Hemma i Sverige har jag främst arbetat inom utbildningsområdet efter mina studier i statsvetenskap vid Uppsala universitet. 

Varför ville du ta det här uppdraget? 

Det finns många anledningar till att jag valde det här uppdraget och uppskattar den här typen av arbete. Den främsta anledningen är att det vi gör verkligen spelar roll; inget slår känslan och vetskapen om att jag och mitt team gör skillnad. En annan viktig drivkraft var insikten om att vi i allt högre grad måste anpassa oss till en snabbt föränderlig värld. Som förväntat har det inneburit stort utrymme att växa och utvecklas professionellt. Lärandet tar aldrig slut. 

Vad har varit mest överraskande i din nya arbets- och livskontext? 

Jag överrumplas gång på gång av engagemanget och kompetensen hos både den nationella och internationella personalen på vårt kontor. Jag är också positivt överraskad av det bemötande vi fått från de lokala myndigheterna och allmänheten i stort. Under en tillfällig period förra hösten hade vi flyttat en del av vår personal till EU:s nya observatörsinsats i Armenien. Myndigheterna uttryckte då sin oro över att vi inte skulle vara fullt bemannade, vilket gjorde det tydligt att vårt arbete uppfattas som betydelsefullt. Det var upplyftande och motiverande att bli påmind om det.  

Vad är utmanande? 

Personalomsättningen är relativt hög. Det kan vara tufft, både känslomässigt och yrkesmässigt, att se så många komma och gå. Dessutom blir det svårt att upprätthålla det institutionella minnet bland personalen och bygga upp förtroendefulla relationer med aktörer vi samarbetar med såsom lokala civilsamhällesorganisationer och myndigheter.   

Vad uppskattar du mest med ditt jobb? 

När allt kommer omkring handlar det om att vara en del av något meningsfullt; någonting större än en själv, och att både bidra till att bygga upp och vårda detta. Kort och gott: möjligheten att göra en verklig skillnad. 

 

Som en del av FBA:s arbete för fred, säkerhet och utveckling rekryterar vi kontinuerligt civil personal till internationella fredsinsatser som leds av FN, EU och OSSE. De utsända arbetar både i fältet och på organisationernas huvudkontor, varifrån insatserna leds och planeras.

Här kan du se filmer och läsa mer om hur rekryteringen går till.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny forskning för effektivare fredsmedling

Hur kan fredsmedling som verktyg användas mer effektivt för att förebygga, hantera och lösa konflikter? En ny serie forskningssammanfattningar presenterar nya perspektiv och rekommendationer på temat och erbjuder därmed fördjupad förståelse för komplexiteten i fredsmedling.

2023-12-07 09:52
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Research Brief Series: Improving Mediation Effectiveness

This Research Brief Series on how to improve mediation effectiveness, jointly produced by the Folke Bernadotte Academy (FBA) and the African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), is part of a larger initiative on mediation effectiveness organized by FBA.

Attribut
Författare:
Various authors
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter