Utsänd till internationell fredsinsats: Mali

Sedan oktober 2022 arbetar Aicha Bah som Reporting Officer inom EU:s uppdrag för kapacitetsuppbyggnad i Mali (EUCAP Sahel Mali). Till insatsen mål hör att möjliggöra för de maliska myndigheterna att återupprätta och bibehålla den konstitutionella och demokratiska ordningen genom en säkerhetsreform. Läs mer om Aichas erfarenheter och drivkrafter för att förbättra förutsättningarna för en hållbar fred i Mali.

Vad går ditt arbete ut på?  

Som Reporting Officer övervakar jag dagligen den politiska och säkerhetsmässiga situationen i Mali, samt genomförandet av insatsens mandat. Jag producerar veckorapporter, resultatrapporter och specialrapporter som skickas till EU:s högkvarter i Bryssel. Informationen delas därefter med EU:s medlemsstater. Jag har även gett stöd till insatsens kommunikationsarbete på grund av personalbrist inom enheten för press och offentlig information.  

Vad gjorde du innan du blev utsänd?  

Jag arbetade på avdelningen för mänskliga rättigheter inom FN:s fredsinsats MINUSMA i Mali. Jag var stationerad vid huvudkontoret i Bamako och mina arbetsuppgifter var inriktade på planering, programförvaltning och rapportering för att främja mänskliga rättigheter och respekt för internationell humanitär rätt i Mali.  

Varför ville du ta det här uppdraget?  

Jag ville använda mina kunskaper och min expertis för att stödja EU:s arbete i Mali. Jag kände också att min tidigare erfarenhet med MINUSMA i Bamako, liksom med andra FN-organisationer och icke-statliga organisationer, skulle komma till stor nytta för att driva EUCAP Sahel Mali:s arbete framåt. I rollen som Reporting Officer såg jag dessutom en möjlighet att förbättra min franska, eftersom majoriteten av de rapporter jag producerar just är på franska. 

Vad har varit mest överraskande i din nya arbets- och livskontext?   

Jag blev förvånad över hur snabbt det gick att anpassa sig till den nya arbetsmiljön på EUCAP Sahel Mali. Från den första veckan jag anlände var kollegorna på insatsen villiga att stödja och förklara arbetsprocesser; inom några veckor kände jag mig redan som "en i teamet". Dessutom har den högsta ledningen på insatsen en "öppen dörr-policy", vilket innebär att personalen är mer än välkommen att spontant besöka deras kontor och diskutera eventuella frågor och funderingar. Detta är inte nödvändigtvis min erfarenhet från andra arbetsplatser. 

Vad är utmanande?  

Den instabila politiska situationen och säkerhetsmiljön i Mali innebär att du alltid måste vara extra vaksam i din vardag. För internationellt utsända kan livet i Bamako kännas lite restriktivt med strikta regler och förordningar som måste följas för att främja den utstationerade personalens säkerhet. Men eftersom jag har arbetat på MINUSMA i Bamako tidigare har det här inte varit något problem för mig och jag är van vid en ständigt föränderlig kontext. På det hela taget tycker jag dock att Bamako är en trevlig stad och att malierna är mycket välkomnande.  

Vad uppskattar du mest med ditt jobb? 

Jag uppskattar att jag får arbeta i en mångkulturell miljö, samtidigt som jag får arbeta i linje med EU:s värderingar och principer. Dagligen samarbetar jag med såväl malier som kollegor från hela Europa. Det är väldigt berikande och jag lär mig mycket av kollegorna. 

 

Som en del av FBA:s arbete för fred, säkerhet och utveckling rekryterar vi kontinuerligt civil personal till internationella fredsinsatser som leds av FN, EU och OSSE. De utsända arbetar både i fältet och på organisationernas huvudkontor, varifrån insatserna leds och planeras.

Här kan du se filmer och läsa mer om hur rekryteringen går till.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter