Utsänd till internationell fredsinsats: Mali

Sedan oktober 2022 arbetar Aicha Bah som Reporting Officer inom EU:s uppdrag för kapacitetsuppbyggnad i Mali (EUCAP Sahel Mali). Till insatsen mål hör att möjliggöra för de maliska myndigheterna att återupprätta och bibehålla den konstitutionella och demokratiska ordningen genom en säkerhetsreform. Läs mer om Aichas erfarenheter och drivkrafter för att förbättra förutsättningarna för en hållbar fred i Mali.

Vad går ditt arbete ut på?  

Som Reporting Officer övervakar jag dagligen den politiska och säkerhetsmässiga situationen i Mali, samt genomförandet av insatsens mandat. Jag producerar veckorapporter, resultatrapporter och specialrapporter som skickas till EU:s högkvarter i Bryssel. Informationen delas därefter med EU:s medlemsstater. Jag har även gett stöd till insatsens kommunikationsarbete på grund av personalbrist inom enheten för press och offentlig information.  

Vad gjorde du innan du blev utsänd?  

Jag arbetade på avdelningen för mänskliga rättigheter inom FN:s fredsinsats MINUSMA i Mali. Jag var stationerad vid huvudkontoret i Bamako och mina arbetsuppgifter var inriktade på planering, programförvaltning och rapportering för att främja mänskliga rättigheter och respekt för internationell humanitär rätt i Mali.  

Varför ville du ta det här uppdraget?  

Jag ville använda mina kunskaper och min expertis för att stödja EU:s arbete i Mali. Jag kände också att min tidigare erfarenhet med MINUSMA i Bamako, liksom med andra FN-organisationer och icke-statliga organisationer, skulle komma till stor nytta för att driva EUCAP Sahel Mali:s arbete framåt. I rollen som Reporting Officer såg jag dessutom en möjlighet att förbättra min franska, eftersom majoriteten av de rapporter jag producerar just är på franska. 

Vad har varit mest överraskande i din nya arbets- och livskontext?   

Jag blev förvånad över hur snabbt det gick att anpassa sig till den nya arbetsmiljön på EUCAP Sahel Mali. Från den första veckan jag anlände var kollegorna på insatsen villiga att stödja och förklara arbetsprocesser; inom några veckor kände jag mig redan som "en i teamet". Dessutom har den högsta ledningen på insatsen en "öppen dörr-policy", vilket innebär att personalen är mer än välkommen att spontant besöka deras kontor och diskutera eventuella frågor och funderingar. Detta är inte nödvändigtvis min erfarenhet från andra arbetsplatser. 

Vad är utmanande?  

Den instabila politiska situationen och säkerhetsmiljön i Mali innebär att du alltid måste vara extra vaksam i din vardag. För internationellt utsända kan livet i Bamako kännas lite restriktivt med strikta regler och förordningar som måste följas för att främja den utstationerade personalens säkerhet. Men eftersom jag har arbetat på MINUSMA i Bamako tidigare har det här inte varit något problem för mig och jag är van vid en ständigt föränderlig kontext. På det hela taget tycker jag dock att Bamako är en trevlig stad och att malierna är mycket välkomnande.  

Vad uppskattar du mest med ditt jobb? 

Jag uppskattar att jag får arbeta i en mångkulturell miljö, samtidigt som jag får arbeta i linje med EU:s värderingar och principer. Dagligen samarbetar jag med såväl malier som kollegor från hela Europa. Det är väldigt berikande och jag lär mig mycket av kollegorna. 

 

Som en del av FBA:s arbete för fred, säkerhet och utveckling rekryterar vi kontinuerligt civil personal till internationella fredsinsatser som leds av FN, EU och OSSE. De utsända arbetar både i fältet och på organisationernas huvudkontor, varifrån insatserna leds och planeras.

Här kan du se filmer och läsa mer om hur rekryteringen går till.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter