Utsänd till internationell fredsinsats: Colombia

Sedan juni 2022 arbetar Anders Nordenskjöld som Gender Legal Affairs Officer inom FN:s insats i Colombia (UNVMC). Insatsen som övervakar och stödjer implementeringen av fredsavtalet mellan den tidigare gerillagruppen FARC och den colombianska regeringen från 2016, syftar till att främja fred, säkerhet och stabilitet i landet. Läs mer om Anders erfarenheter och drivkrafter för att skapa fred, upprättelse och rättvisa för olika grupper i Colombia.
 

Vad går ditt arbete ut på?

Jag stöder FN:s insats i Colombia (UNVMC) genom att integrera genusaspekter i deras arbete med att övervaka implementeringen av fredsavtalet mellan den tidigare FARC-gerillan och den colombianska regeringen, särskilt när det gäller övergångsrättvisa. I Colombia kan de som valt att ta ansvar för sina krigsbrott och berätta sanningen om vad som hände under konflikten dömas till att utföra arbete och aktiviteter för att bidra till rehabiliteringen av krigsoffer istället för att bli fängslade. Det är min uppgift att påminna domstolen om att konsekvenserna av kriget var olika för män, kvinnor och hbtq-personer, vilket innebär att det behövs arbete och aktiviteter som syftar till att reparera de specifika skador som dessa olika grupper har lidit. Jag samarbetar därför med organisationer som stödjer offer och överlevande av sexuellt och genusrelaterat våld för att hjälpa dem att få sin röst hörd, uppnå rättvisa och få upprättelse. Det syftar även till att öka legitimiteten för övergångensprocessen från krig till fred i Colombia. 

Vad gjorde du innan du blev utsänd?   

Jag hade rollen som projekthandläggare på Svalorna Indien Bangladesh, där jag stödde gräsrotsorganisationer som fokuserade på miljö, jordbruk och jämställdhet i landsbygdsområdena i Indien och Bangladesh. Tillsammans med dessa organisationer utvecklade jag strategier för att uppnå positiva förändringar och identifierade vilka resurser som behövdes för att nå målen, vare sig det var ekonomiskt stöd, utbildning eller starkare nätverk. 

Varför ville du ta det här uppdraget?  

Med erfarenhet av att ha arbetat både med den colombianska fredsprocessen och genusfrågor, och med min juridiska bakgrund, kändes det verkligen som att jag var klippt och skuren för detta uppdrag. Det är ett privilegium att få använda mina kunskaper och erfarenheter för att bidra till att bygga varaktig fred i ett så fantastiskt land som Colombia. 

Vad har varit mest överraskande i din nya arbets- och livskontext?    

De förändringar som jag har bevittnat under min tid här. Förra gången jag arbetade i Colombia var stödet för fredsprocessen väldigt svagt på institutionell nivå. Nu känns det som att en våg av optimism har återvänt till processen. Med rapporten från sanningskommissionens som tillsattes i samband med fredsavtalet från 2016, en ny regering som är mer fredsvänlig och nära förestående domar från övergångsrättvisedomstolen spirar en starkare framtidstro. 

Vad är utmanande?  

Colombias process för att bygga fred är unik och bygger på en väldigt innovativ idé om övergångsrättvisa. Det är oerhört positivt, men det medför också betydande utmaningar, särskilt när det gäller att samordna de olika myndigheterna som måste samarbeta och förbereda sig på implementeringen av de banbrytande domarna. En annan svårighet är att Colombia ännu inte befinner sig i en strikt post-konfliktfas, eftersom det fortfarande finns flera aktiva väpnade aktörer. Det här försvårar naturligtvis genomförandet av fredsavtalet från 2016. 

Vad uppskattar du mest med ditt jobb? 

Möjligheten att bevittna och vara delaktig i arbetet för att bidra till historiska processer som syftar till att skapa fred, upprättelse och rättvisa för vanliga människor. Dessutom är min arbetsplats väldigt dynamisk med drivna och intelligenta kollegor från hela världen. Jag får också chansen att resa runt och lära känna Colombias många olika spännande regioner.  

 

Som en del av FBA:s arbete för fred, säkerhet och utveckling rekryterar vi kontinuerligt civil personal till internationella fredsinsatser som leds av FN, EU och OSSE. De utsända arbetar både i fältet och på organisationernas huvudkontor, varifrån insatserna leds och planeras.

Här kan du se filmer och läsa mer om hur rekryteringen går till.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter