Utsänd till internationell fredsinsats: Colombia

Sedan juni 2022 arbetar Anders Nordenskjöld som Gender Legal Affairs Officer inom FN:s insats i Colombia (UNVMC). Insatsen som övervakar och stödjer implementeringen av fredsavtalet mellan den tidigare gerillagruppen FARC och den colombianska regeringen från 2016, syftar till att främja fred, säkerhet och stabilitet i landet. Läs mer om Anders erfarenheter och drivkrafter för att skapa fred, upprättelse och rättvisa för olika grupper i Colombia.

Vad går ditt arbete ut på?

Jag stöder FN:s insats i Colombia (UNVMC) genom att integrera genusaspekter i deras arbete med att övervaka implementeringen av fredsavtalet mellan den tidigare FARC-gerillan och den colombianska regeringen, särskilt när det gäller övergångsrättvisa. I Colombia kan de som valt att ta ansvar för sina krigsbrott och berätta sanningen om vad som hände under konflikten dömas till att utföra arbete och aktiviteter för att bidra till rehabiliteringen av krigsoffer istället för att bli fängslade. Det är min uppgift att påminna domstolen om att konsekvenserna av kriget var olika för män, kvinnor och hbtq-personer, vilket innebär att det behövs arbete och aktiviteter som syftar till att reparera de specifika skador som dessa olika grupper har lidit. Jag samarbetar därför med organisationer som stödjer offer och överlevande av sexuellt och genusrelaterat våld för att hjälpa dem att få sin röst hörd, uppnå rättvisa och få upprättelse. Det syftar även till att öka legitimiteten för övergångensprocessen från krig till fred i Colombia. 

Vad gjorde du innan du blev utsänd?   

Jag hade rollen som projekthandläggare på Svalorna Indien Bangladesh, där jag stödde gräsrotsorganisationer som fokuserade på miljö, jordbruk och jämställdhet i landsbygdsområdena i Indien och Bangladesh. Tillsammans med dessa organisationer utvecklade jag strategier för att uppnå positiva förändringar och identifierade vilka resurser som behövdes för att nå målen, vare sig det var ekonomiskt stöd, utbildning eller starkare nätverk. 

Varför ville du ta det här uppdraget?  

Med erfarenhet av att ha arbetat både med den colombianska fredsprocessen och genusfrågor, och med min juridiska bakgrund, kändes det verkligen som att jag var klippt och skuren för detta uppdrag. Det är ett privilegium att få använda mina kunskaper och erfarenheter för att bidra till att bygga varaktig fred i ett så fantastiskt land som Colombia. 

Vad har varit mest överraskande i din nya arbets- och livskontext?    

De förändringar som jag har bevittnat under min tid här. Förra gången jag arbetade i Colombia var stödet för fredsprocessen väldigt svagt på institutionell nivå. Nu känns det som en våg av optimism har återvänt till processen. Med rapporten från sanningskommissionens som tillsattes i samband med fredsavtalet från 2016, en ny regering som är mer fredsvänlig och nära förestående domar från övergångsrättvisedomstolen spirar en starkare framtidstro. 

Vad är utmanande?  

Colombias process för att bygga fred är unik och bygger på en väldigt innovativ idé om övergångsrättvisa. Det är oerhört positivt, men det medför också betydande utmaningar, särskilt när det gäller att samordna de olika myndigheterna som måste samarbeta och förbereda sig på implementeringen av de banbrytande domarna. En annan svårighet är att Colombia ännu inte befinner sig i en strikt post-konfliktfas, eftersom det fortfarande finns flera aktiva väpnade aktörer. Det här försvårar naturligtvis genomförandet av fredsavtalet från 2016. 

Vad uppskattar du mest med ditt jobb? 

Möjligheten att bevittna och vara delaktig i arbetet för att bidra till historiska processer som syftar till att skapa fred, upprättelse och rättvisa för vanliga människor. Dessutom är min arbetsplats väldigt dynamisk med drivna och intelligenta kollegor från hela världen. Jag får också chansen att resa runt och lära känna Colombias många olika spännande regioner.  

 

Som en del av FBA:s arbete för fred, säkerhet och utveckling rekryterar vi kontinuerligt civil personal till internationella fredsinsatser som leds av FN, EU och OSSE. De utsända arbetar både i fältet och på organisationernas huvudkontor, varifrån insatserna leds och planeras.

Här kan du se filmer och läsa mer om hur rekryteringen går till.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter