Utsänd till internationell fredsinsats – Colombia

Sedan augusti 2022 arbetar Karolina Karlsson som specialist för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Colombia. Hennes uppdrag är att främja ungas deltagande i fredsbyggande och konflikthantering samt att bekämpa de hinder som åldersrelaterade normer och maktförhållanden kan utgöra för deras inflytande och rättigheter. Upptäck mer om Karolinas arbete för att förverkliga FN:s agenda för unga, fred och säkerhet.

Vad gjorde du innan du blev utsänd?

Jag har alltid arbetat med frågor kring fred, konflikt och utveckling, både på operativ och strategisk nivå. Mina huvudsakliga erfarenheter kommer från arbete med olika civilsamhällsorganisationer, och ungdomars och kvinnors rättigheter har varit en central tematik. Närmast kommer jag från ActionAid i Stockholm, där jag var ansvarig för att utveckla den nationella och internationella programverksamheten.

Vad innebär din roll som specialist inom unga, fred och säkerhet för UNDP i Colombia?

För åtta år sedan antog FN:s säkerhetsråd resolution 2250, som slår fast att unga är viktiga aktörer i fredsbyggande arbete. Den bildar tillsammans med två efterföljande resolutioner den internationella agendan för unga, fred och säkerhet.

I mitt arbete strävar jag efter att förverkliga den här agendan i Colombia genom att arbeta på tre nivåer. För det första tillhandahåller jag teknisk rådgivning för UNDP:s specifika projekt som fokuserar på unga, fred och säkerhet. För det andra arbetar jag för att ungas perspektiv integreras i UNDP:s övergripande arbete. Slutligen arbetar jag för att agendan ska bli institutionellt förankrad och tillämpad i Colombia. I praktiken innebär det att jag utvecklar metoder och verktyg, planerar och genomför workshops, bidrar till rapporter och utvärderingar. Jag koordinerar även möten med olika intressenter och arbetsgrupper, samt erbjuder löpande stöd och rådgivning i diverse processer.

Varför ville du ta det här uppdraget?

Flera olika anledningar. Dels passade uppdraget väl överens med min profil och jag kände att jag skulle kunna bidra till UNDP:s arbete med mina kunskaper och erfarenheter. Dessutom var jag nyfiken på hur det skulle vara att arbeta direkt med FN, då min tidigare erfarenhet varit inom civilsamhället. Efter att ha bott en tid i Sverige var jag redo att återvända och arbeta närmare verksamheten. En annan anledning var den intressanta, om än utmanande, tidpunkt som Colombia befinner sig i när det gäller fredsprocessen. Ett historiskt fredsavtal håller på att implementeras och fredsförhandlingar pågår med andra aktörer. Det är absolut nödvändigt att YPS-agendan finns med på bordet.

Vad har varit mest överraskande i din nya arbets- och livskontext?   

Eftersom jag tidigare hade bott i Colombia under en längre tid var jag relativt förberedd på livet här, men den här gången finns det ett fredsavtal på plats, vilket var helt otänkbart när jag bodde här sist. Den politiska kontexten har förändrats avsevärt, likaså debatterna, samtalsämnena och möjligheterna.  Konflikten pågår dock fortfarande. För väldigt många, särskilt ungdomar, är fred och ett värdigt liv fortfarande långt borta. Colombia fortsätter att vara ett land där det är väldigt riskabelt att kämpa för rättvisa och sina rättigheter.

Vad är utmanande?

Konflikten i Colombia har pågått i flera decennier. Även om det har skett positiva framsteg de senaste tio åren, tar det tid att förändra djupt rotade strukturer, bygga upp förtroende och minska polariseringen. Starka motsättningar fortsätter att prägla landet, och väpnade aktörer är fortfarande aktiva.

Arbetskulturen är ganska intensiv, och det är vanligt att behöva leverera med kort varsel, samtidigt som de administrativa processerna kan vara tålamodskrävande. Det kan vara utmanande att planera sitt liv utanför jobbet.

Som stad är Bogotá kaotisk, särskilt trafiken. För mig har det underlättat att kunna bo nära arbetsplatsen.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

Möjligheten att få bidra och vara en del av fredsbyggandet i landet under denna historiskt viktiga tid. Jag uppskattar även att min roll ger mig en relativt hög grad av självständighet. Arbetsuppgifterna är dessutom varierande och innebär kontakt med olika typer av aktörer. Det är extremt intressant att få vara nära strategiska beslutsprocesser och ha möjlighet att påverka dessa, med potentiell stor effekt på den berörda målgruppen. Det är även ett privilegium att få jobba med unga kompetenta partners och engagerade kollegor som levererar på hög nivå.

 

Som en del av FBA:s arbete för fred, säkerhet och utveckling rekryterar vi kontinuerligt civil personal till internationella fredsinsatser som leds av FN, EU och OSSE. De utsända arbetar både i fältet och på organisationernas huvudkontor, varifrån insatserna leds och planeras.

Här kan du se filmer och läsa mer om hur rekryteringen går till.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Nytt samarbete för en motståndskraftig arbetsmarknad och ekonomisk återhämtning i Ukraina

FBA inleder ett nytt samarbete med Ukrainas ekonomiministerium och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Fokus ligger på att utveckla principer, riktlinjer och verktyg som ska hjälpa den privata sektorn i Ukraina att förenkla veteraners och andra utsatta gruppers återintegrering på arbetsmarknaden.

2024-06-13 09:46

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter