Utsänd till internationell fredsinsats: Demokratiska Republiken Kongo

Sedan februari 2022 arbetar Angela Nnoko Mejane som Gender Officer inom FN:s fredsbevarande insats MONUSCO i Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Insatsen syftar till att skydda civilbefolkningen och främja respekt för mänskliga rättigheter. Särskilt fokus ligger på att stabilisera de konfliktdrabbade provinserna i östra delen av landet och att bistå med genomförandet av demokratiska valprocesser. Läs mer om Angelas erfarenheter av att främja fred och jämställdhet i landet.

Vad går ditt arbete ut på?  

Som Gender Officer på MONUSCO stödjer jag arbetet för att främja jämställdhet, kvinnors rättigheter, fred och säkerhet för civilbefolkningen i DRK. Genom att erbjuda tekniskt stöd och expertis syftar mitt arbete även till att återupprätta statens auktoritet och legitimitet i landet.  

Vad gjorde du innan du blev utsänd?  

Innan utplaceringen jobbade jag med Plan International och deras Sahelprogram. I rollen som specialist inom genusfrågor i krissituationer verkade jag för att främja lärande, ledarskap och utveckling hos pojkar och flickor i den humanitära kontexten. 

Varför ville du ta det här uppdraget?  

Det var en naturlig progression för mig och mitt engagemang för att främja jämlikhet och kvinnors egenmakt, framförallt i Väst- och Centralafrika. Jag har alltid varit väldigt motiverad av att arbeta tillsammans med olika aktörer för att driva förändring inom dessa områden. Att få göra detta inom ramen för ett FN-uppdrag var en fantastisk möjlighet för mig att utvecklas och skaffa nya erfarenheter. 

Vad har varit mest överraskande i din nya arbets- och livskontext?   

Den största överraskningen har varit den ökande fientligheten mot MONUSCO (anti-MONUSCO sentiments). Det har varit chockerande att uppleva att både personal och materiel har blivit utsatta för attacker från civilbefolkningen.  

Vad är utmanande?  

Utmaningarna som jag har stött på inkluderar den osäkerhet som uppstår på grund av närvaron av beväpnade grupper i de områden där uppdraget utförs. Dessa grupper hindrar både rörelse och interventioner, vilket skapar svårigheter för oss att genomföra vårt uppdrag effektivt. Dessutom är det inte alla grupper som är villiga att delta i samarbetsaktiviteter. 

En annan utmaning är de negativa åsikter som riktas mot MONUSCO. Dessa åsikter bygger ofta på felaktig information men underminerar civilbefolkningens förtroende för uppdraget, vilket försvårar möjligheten att etablera goda relationer och samarbeta med de människor vi är här för att skydda och stödja. 

Vad uppskattar du mest med ditt jobb? 

Att jobba med MONUSCO ger mig möjlighet att dela med mig av mina erfarenheter och få förstahandskunskap inom beskydd av civilbefolkningen och den fredsbevarande processen. En specifik del av mitt arbete som jag verkligen uppskattar är att koordinera Gender Focal Point-nätverket inom uppdraget och stödja Gomas fältkontor i etableringen av lokala nätverk av kvinnliga förmedlare och fredsambassadörer i områdena Masisi, Nyiragongo och Rutshuru. Det senare tillhör några av mina häftigaste upplevelser. 

Som en del av FBA:s arbete för fred, säkerhet och utveckling rekryterar vi kontinuerligt civil personal till internationella fredsinsatser som leds av FN, EU och OSSE. De utsända arbetar både i fältet och på organisationernas huvudkontor, varifrån insatserna leds och planeras.

Här kan du se filmer och läsa mer om hur rekryteringen går till.

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter