Utsänd till internationell fredsinsats: Georgien

Sedan november 2021 arbetar Johanna Arkåsen som observatör inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka vapenvilan och genomföra förtroendeskapande åtgärder i konfliktområdena i Georgien syftar insatsen till att skydda de civilas rättigheter, främja stabilitet och bidra till fredlig konfliktlösning. Läs mer om Johannas arbete för mänsklig säkerhet och rollen som fokalpunkt för kulturarvsfrågor.
 

Vad går ditt arbete ut på?

 Som Monitor inom Human Security Teamet/Mänsklig säkerhet är mitt uppdrag att observera och rapportera om hur den pågående konflikten i Georgien och dess utbrytarregioner påverkar människors mänskliga rättigheter. Jag fokuserar särskilt på situationen i Sydossetien och Abchazien. Jag är även fokalpunkt för kulturarvsfrågor, vilket innebär att jag undersöker hur kulturarvet och historiska platser påverkar befolkningen. Det kan exempelvis handlar om att människor hindras från att besöka en kyrkogård på grund av att den ligger på ”fel” sida av den administrativa gränsen. 

Vad gjorde du innan du blev utsänd?   

Jag jobbade på Kvinna till Kvinna som rådgivare med partnerskap och programfrågor. Tidigare har jag mest arbetat på olika organisationer och har varit stationerad utomlands i perioder, främst i afrikanska länder (Tanzania, Zimbabwe och Sydafrika) men också i Georgien. Men detta är första gången jag deltar i en fredsinsats, vilket är annorlunda, mot att arbeta på en organisation.  

Varför ville du ta det här uppdraget?  

Jag var tidigare stationerad i Georgien (2018) som fältrepresentant för Kvinna till Kvinna på deras Södra Kaukasien-kontor. Under den tiden fick jag möjlighet att samarbeta med EUMM i olika sammanhang och blev nyfiken på att förstå deras arbete inifrån. Jag såg samtidigt insatsen från ett utifrånperspektiv och insåg att EUMM gjorde att människor kände sig säkrare, framför allt de kvinnor och män som bor och arbetar längs den administrativa gränsen. Jag hade regelbundna möten med EUMM:s genusrådgivare och upplevde att det fanns en bra relation mellan civilsamhället och insatsen. 

Vad har varit mest överraskande i din nya arbets- och livskontext?    

Jag tyckte att det var trevligt att få möjlighet att återigen bo i Georgien. Landet ligger mellan stora nationer (Turkiet och Ryssland), och några mindre (Armenien och Azerbajdzjan) som också är i konflikt med varandra. När Ryssland invaderade Ukraina intensifierades arbetet och mer uppmärksamhet riktades även mot konflikterna i den här regionen. Det har funnits spekulationer om hur det hela kommer att påverka Georgien, och vi har ännu inte sett det slutgiltiga resultatet.”

Vad är utmanande?  

Det nuvarande säkerhetsläget är relativt stabilt. Konflikten är dock komplex och det finns alltid risk för incidenter. Missionen fokuserar på att observera det som händer, men EUMM har inte tillåtelse att besöka utbrytarregionerna och det är utmanande att få fram information från dessa områden. Vi använder olika verktyg for att få fram information, och vårt Open Source team gör ett fantastiskt jobb. Insatsens mandat har också sina begränsningar vad gäller hur vi kan stödja specifika individer. 

Vad uppskattar du mest med ditt jobb? 

I min roll som observatör med fokus på mänsklig säkerhet och som fokalpunkt för kulturarvsfrågor så uppskattar jag möjligheten att kunna träffa människor längs den administrativa gränsen och från civilsamhället, men även att samarbeta med lokala företrädare för myndigheter och regeringsrepresentanter på olika nivåer och i exil. Det är ett arbete som ger en stor variation och skiljer sig från min tidigare yrkeserfarenhet. Dessutom värdesätter jag att arbeta i en internationell arbetsmiljö. 

 

Som en del av FBA:s arbete för fred, säkerhet och utveckling rekryterar vi kontinuerligt civil personal till internationella fredsinsatser som leds av FN, EU och OSSE. De utsända arbetar både i fältet och på organisationernas huvudkontor, varifrån insatserna leds och planeras.

Här kan du se filmer och läsa mer om hur rekryteringen går till.

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ansökningsperioden för 2024 års Zaida Catalán-stipendium är nu öppen

Är du en ung fredsbyggare i början av din karriär med ett stort engagemang för kvinnor, fred och säkerhet? Har du erfarenhet från arbete inom detta område i Demokratiska Republiken Kongo eller Afghanistan och vill ta ditt engagemang till nästa nivå? Då har du möjligheten att ansöka om 1325-stipendiet för 2024.

2024-02-15 09:51
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter