Utsänd till internationell fredsinsats: Georgien

Sedan november 2021 arbetar Johanna Arkåsen som observatör inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka vapenvilan och genomföra förtroendeskapande åtgärder i konfliktområdena i Georgien syftar insatsen till att skydda de civilas rättigheter, främja stabilitet och bidra till fredlig konfliktlösning. Läs mer om Johannas arbete för mänsklig säkerhet och rollen som fokalpunkt för kulturarvsfrågor.
 

Vad går ditt arbete ut på?

 Som Monitor inom Human Security Teamet/Mänsklig säkerhet är mitt uppdrag att observera och rapportera om hur den pågående konflikten i Georgien och dess utbrytarregioner påverkar människors mänskliga rättigheter. Jag fokuserar särskilt på situationen i Sydossetien och Abchazien. Jag är även fokalpunkt för kulturarvsfrågor, vilket innebär att jag undersöker hur kulturarvet och historiska platser påverkar befolkningen. Det kan exempelvis handlar om att människor hindras från att besöka en kyrkogård på grund av att den ligger på ”fel” sida av den administrativa gränsen. 

Vad gjorde du innan du blev utsänd?   

Jag jobbade på Kvinna till Kvinna som rådgivare med partnerskap och programfrågor. Tidigare har jag mest arbetat på olika organisationer och har varit stationerad utomlands i perioder, främst i afrikanska länder (Tanzania, Zimbabwe och Sydafrika) men också i Georgien. Men detta är första gången jag deltar i en fredsinsats, vilket är annorlunda, mot att arbeta på en organisation.  

Varför ville du ta det här uppdraget?  

Jag var tidigare stationerad i Georgien (2018) som fältrepresentant för Kvinna till Kvinna på deras Södra Kaukasien-kontor. Under den tiden fick jag möjlighet att samarbeta med EUMM i olika sammanhang och blev nyfiken på att förstå deras arbete inifrån. Jag såg samtidigt insatsen från ett utifrånperspektiv och insåg att EUMM gjorde att människor kände sig säkrare, framför allt de kvinnor och män som bor och arbetar längs den administrativa gränsen. Jag hade regelbundna möten med EUMM:s genusrådgivare och upplevde att det fanns en bra relation mellan civilsamhället och insatsen. 

Vad har varit mest överraskande i din nya arbets- och livskontext?    

Jag tyckte att det var trevligt att få möjlighet att återigen bo i Georgien. Landet ligger mellan stora nationer (Turkiet och Ryssland), och några mindre (Armenien och Azerbajdzjan) som också är i konflikt med varandra. När Ryssland invaderade Ukraina intensifierades arbetet och mer uppmärksamhet riktades även mot konflikterna i den här regionen. Det har funnits spekulationer om hur det hela kommer att påverka Georgien, och vi har ännu inte sett det slutgiltiga resultatet.”

Vad är utmanande?  

Det nuvarande säkerhetsläget är relativt stabilt. Konflikten är dock komplex och det finns alltid risk för incidenter. Missionen fokuserar på att observera det som händer, men EUMM har inte tillåtelse att besöka utbrytarregionerna och det är utmanande att få fram information från dessa områden. Vi använder olika verktyg for att få fram information, och vårt Open Source team gör ett fantastiskt jobb. Insatsens mandat har också sina begränsningar vad gäller hur vi kan stödja specifika individer. 

Vad uppskattar du mest med ditt jobb? 

I min roll som observatör med fokus på mänsklig säkerhet och som fokalpunkt för kulturarvsfrågor så uppskattar jag möjligheten att kunna träffa människor längs den administrativa gränsen och från civilsamhället, men även att samarbeta med lokala företrädare för myndigheter och regeringsrepresentanter på olika nivåer och i exil. Det är ett arbete som ger en stor variation och skiljer sig från min tidigare yrkeserfarenhet. Dessutom värdesätter jag att arbeta i en internationell arbetsmiljö. 

 

Som en del av FBA:s arbete för fred, säkerhet och utveckling rekryterar vi kontinuerligt civil personal till internationella fredsinsatser som leds av FN, EU och OSSE. De utsända arbetar både i fältet och på organisationernas huvudkontor, varifrån insatserna leds och planeras.

Här kan du se filmer och läsa mer om hur rekryteringen går till.

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter