Polisen Innocent Rutema Baguma arbetar för jämställdhet i DR Kongo

Innocent Rutema Baguma arbetar som polis i östra Demokratiska Republiken Kongo. Sedan han började sitt arbete år 2004 har han tagit flera initiativ för ökad jämställdhet inom polisen. Han är idag medlem i det FBA-stödda nätverket Inclusive Peacebuilding Network (RCPI) där han vill bidra till förändring på flera områden - hemma, inom polisen och i samhället i stort.

Östra DR Kongo är en av världens mest konfliktdrabbade regioner. Under de senaste decennierna har flera brutala konflikter härjat och våldet drabbar såväl kvinnor och män som flickor och pojkar.

Som vittne till våldet ville Innocent Rutema Baguma bidra till en förändring och bestämde sig för att bli polis. Den svåra tillvaron för många kvinnor och flickor i regionen fick honom även att inse det akuta behovet av att ändra attityderna kring jämställdhetsfrågor. Han blev senare ansvarig för en enhet inom polisen som arbetar med att förebygga sexuellt våld.

År 2017 deltog Baguma i en av FBA:s första övningar i jämställdhetsintegrering i DR Kongo. Han är nu en aktiv medlem i det FBA-stödda nätverket Inclusive Peacebuilding Network (RCPI). Nätverket utgör en plattform för representanter från statliga och ickestatliga aktörer att dela erfarenheter och utforska möjligheter att stärka ett jämställdhetsperspektiv inom organisationer, institutioner och politiska processer.

Hur kom det sig att du började arbeta med jämställdhetsfrågor?

– Jag har tidigare arbetat som lärare, men efter kriget 1996-97 började jag i den nybildade poliskåren för att hjälpa lokalbefolkningen. Under krigen som följde förekom väldigt mycket sexuellt våld, och det var då det gick upp för mig hur omfattande problemet var. Då kände jag att jag behövde göra något. År 2004 började jag på enheten för skydd av barn och för förebyggande av sexuellt våld. Senare, år 2017, blev jag utvald att delta i ett år långt träningsprogram som stöddes av FBA, och efter det grundades nätverket RCPI där jag är den enda polisen som är medlem.

Vad har träningen och nätverket haft för påverkan?

– Träningen med FBA gjorde att jag ändrade min egen attityd, i det privata, på mitt arbete, i samhället – det var en stor förändring. Det har skett förändring i min egen familj, för jag insåg att det pågick saker som missgynnade kvinnor och flickor, saker som även jag var delaktig i.

– På mitt arbete tog jag initiativ till förändringar inom min enhet. Jag försökte få män att göra arbete som tidigare bara gjordes av kvinnor för att försöka få bort uppfattningar om att en del okvalificerade uppgifter måste utföras av kvinnor. De vande sig vid detta med tiden.

– Jag gjorde också organisatoriska förändringar. Det fanns flera kvinnor som var marginaliserade, som inte ansågs aktuella för vissa positioner. Jag pratade med min chef om vad vi försökte göra efter FBA-träningen. Han förstod, och från den stunden var han med på det vi försökte göra. Från och med det föreslog jag kvinnor för vissa positioner, och han tvekade inte att acceptera mina förslag. Sedan dess har vi haft kvinnor i maktpositioner.

Kan de här förändringarna få spridning inom polisen i stort?

– Det är målet. Nu när även myndigheter förstår och engagerar sig i att kämpa emot de här orättvisorna är det ett till tecken på att vi är på rätt väg och att vi kan komma långt. Som chef för enheten för förebyggande av sexuellt våld startade jag det här arbetet i hopp om att idéerna skulle sprida sig till andra enheter. Det är vårt mål och vår förhoppning för framtiden.

Hur kan vi gemensamt hantera problemet med sexuellt våld i DR Kongo?

– Det är en jättestor fråga som kräver flera svar. Men kortfattat kan man säga att vi måste öka medvetenheten om problemet, att lära människor, jag syftar på polisen, informera människor om kvinnors och flickors rättigheter och lära dem om motståndet mot den här typen av våld. När medvetenheten och kunskapen ökat måste vi stärka upp rättssystemet och förhindra att förövare går ostraffade.

Vilken roll kan RCPI-nätverket spela för att främja ett mer inkluderande samhälle i östra DR Kongo?

– Nätverkets roll är tydlig. Vi har arbetat tillsammans sedan 2017, och nätverket hjälper oss hålla kontakten. När vi möts hjälper det oss att diskutera och lära, det hjälper oss mycket. Var och en av oss har expertis, och när vi kommer samman och delar idéer hjälper det oss att se vad vi behöver göra idag och i framtiden.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny forskning för effektivare fredsmedling

Hur kan fredsmedling som verktyg användas mer effektivt för att förebygga, hantera och lösa konflikter? En ny serie forskningssammanfattningar presenterar nya perspektiv och rekommendationer på temat och erbjuder därmed fördjupad förståelse för komplexiteten i fredsmedling.

2023-12-07 09:52
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Research Brief Series: Improving Mediation Effectiveness

This Research Brief Series on how to improve mediation effectiveness, jointly produced by the Folke Bernadotte Academy (FBA) and the African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), is part of a larger initiative on mediation effectiveness organized by FBA.

Attribut
Författare:
Various authors
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter