Vägen mot Afghanistan 2030 – fyra framtidsscenarier

Hur ser framtiden ut för Afghanistan? Genom fyra scenarier utforskar 30 personer från landet möjliga utvecklingsvägar för att bredda och fördjupa dialogen om hur civilsamhället – och det internationella samfundet – kan och bör agera idag.

– Ingen kan med säkerhet veta vad som väntar befolkningen i Afghanistan, men perspektiven bland oss som har överlevt konflikten och regeringskollapsen är centrala för vägen framåt. Vi behöver närma oss utmaningarna och möjligheterna med öppna ögon och strategisk utblick, säger Elham Kohistani som har ingått i arbetsgruppen bakom publikationen 

Arbetsgruppen bestående av 30 afghaner med olika perspektiv, bakgrunder och erfarenheter har tillsammans utarbetat fyra scenarier för hur civilsamhället i Afghanistan kan utvecklas fram till år 2030. Scenarierna belyser områden som präglas av hög ovisshet och som, enligt scenariogruppen, det finns särskilda skäl att förhålla sig till. Det rör sig bland annat om kvinnors status; befolkningens levnadsvillkor; yttrande-, informations- och åsiktsfrihet; utbildningsmöjligheter, samt etniska skillnader som riskerar att brisera i våld och konflikter.

– Det senaste året har gått förlorat, nu måste det afghanska civilsamhället ta en aktiv roll som dialogpart till regimen – såväl afghaner som är kvar i landet och diasporan. Även det internationella samfundet behöver agera utifrån en bättre förståelse för vad som står på spel, säger Elham.

Scenarier – ett verktyg för strategisk utblick och dialog

Publikationen beskriver de fyra olika scenarierna: det första kännetecknas av konflikt och en utveckling där rädsla och oenigheter förhärskar, vilket riskerar orsaka en samhällskollaps. I det andra scenariot råder en bräcklig stabilitet och en skenbar fred, i det tredje har folket kommit samman i en organiserad rörelse som utmanar regimen och driver förändring. Det fjärde scenariot präglas av dialog och försoning i strävan för ett fredligt och inkluderande samhälle.

Scenarierna är tänkta att väcka tankar och idéer, och möjliggöra en strukturerad diskussion av vad de olika framtidsutvecklingarna kan innebära. De ger inga svar men möjliggör analys om vilken roll och vilket ansvar olika aktörer, både nationellt och internationellt, kan fylla i arbetet för en inkluderande och fredlig utvecklig i Afghanistan.

– Vi ser redan att scenarierna har hjälpt vissa afghanska nätverk inse vikten av att inleda politisk dialog – snarare än att enbart mobilisera militärt motstånd mot regimen – och hur ansatser för att skapa förståelse för vikten av en lösning genom dialog och förhandling håller på att ta form, tillägger Cecilia Hull Wiklund, projektledare för Afghanistan på FBA.

Scenarioprocessen och publikationen har tagits fram med Reos partners inom ramen för Afghanistan Peace Support Mechanism, EU APSM: ett EU-projekt som FBA implementerar tillsammans med Sida för att främja en inkluderande fredsprocess i Afghanistan.

Läs rapporten här

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Hur kan EU, Sverige och FBA stärka Moldavien?

Försvars- och säkerhetsfrågor står högt på agendan för det svenska EU-ordförandeskapet, i och med kriget i Ukraina. På svenskt initiativ har en process lanserats för att undersöka hur EU på bästa sätt kan bidra till stärkt motståndskraft i grannlandet Moldavien. Hör mer om landets utmaningar direkt av inrikesminister Ana Revenco som gästar FBA.

2023-01-25 13:34
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Gender Assessment of the 2021 Electoral Process in Puntland

On October 25, 2021, Puntland became the first federal member state in Somalia to hold democratic elections to district councils. “One person one vote” elections were conducted in three “early districts” of Eyl, Ufeyn and Qardho. In addition to their historic significance, these elections offer an important opportunity to learn lessons, not least when it comes to the promotion of gender equality and the political participation of women.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, Puntland Development and Research Center
År:
2022
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter