Svenska Karin Limdal ny chef för EU-insatsen EUPOL COPPS i Palestina

EU-insatsen EUPOL COPPS stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I år tillträdde den tidigare FBA-sekonderade Karin Limdal posten som högsta chef för insatsen – och är därmed första svenska kvinnan att nå den positionen i en internationell civil krishanteringsinsats i EU:s regi.

För snart 20 år sedan åkte Karin Limdal ut på sitt första internationella uppdrag till observatörsinsatsen Temporary International Presence in the City of Hebron i Palestina. Det blev startskottet för en framgångsrik internationell karriär där hon bland annat arbetat för EU:s kunskapscenter för civil krishantering i Berlin och EU:s utrikestjänst i Bryssel.

I oktober 2023 återvände hon till Palestina som ny biträdande insatschef för EU Coordinating Office for Palestinian Police Support (EUPOL COPPS). Men tiden som biträdande blev kort; i april i år tog hon klivet upp till att bli högsta chef för insatsen.När hon ser tillbaka på vad som lett henne dit lutar hon mer åt nyfikenhet än noggrann karriärplanering:

– Min drivkraft har varit att få arbeta på spännande och dynamiska platser. När jag åkte på min första insats hade jag ingen ambition om en internationell karriär, men en sak har sedan lett till en annan utan någon egentlig plan bakom. Jag har hoppat på saker och tagit möjligheterna när de har dykt upp.

Som högsta chef inom en internationell fredsinsats, vilka råd ger du till FBA-sekonderade som siktar på ledarskapsroller inom internationella insatser? 

– Våga ge dig ut och arbeta i mindre bekväma miljöer på korta, osäkra kontrakt, långt ifrån tjusiga korridorer men nära verkligheten, och varva det med arbete på högkvartersnivå och arbeta även för olika organisationer. 

– Om du satsar på att bli ledare ska du först och främst fråga dig själv vad det är som driver dig till att bli ledare – är du genuint intresserad av att bli en ledare eller ser du det som den enda karriärvägen? Jag har arbetat med många lysande experter genom åren, mycket mer briljanta än jag själv är, men de var inte, eller skulle heller inte bli, goda ledare. Jag tror att utgångspunkten för att bli en bra ledare är att man faktiskt har ett äkta intresse för andra människor. Har man inte det finns också alternativa karriärvägar. I tillägg vill jag säga att man inte ska lyssna på dem som säger att det inte går att kombinera en internationell karriär med att vara mamma eller pappa. Se på mig! Generellt ska man försöka att lyssna på sig själv och följa det som passar en själv, vad det än må vara.

Vilka utmaningar och lärorika ögonblick minns du från tiden som utsänd?

– En utmaning är att man tillbringar så mycket tid borta från sin familj. Det gäller att skaffa sig den rätta livspartnern som förstår och stöttar dig i dina karriärval. Som i alla relationer är det ett givande och tagande, men det ställs lite på sin spets med tanke på de miljöer vi arbetar i och de utmaningar vi ställs inför. Jag har lärt mig väldigt mycket från alla mina olika posteringar som utsänd, men en period där jag verkligen fick testa mig själv är de år då jag var presschef på EULEX Kosovo i en mycket politiskt känslig miljö under och strax efter självständighetsförklaringen och i en insats med ett ganska långtgående exekutivt mandat. Generellt har jag lärt mig behovet av att ha en plats i världen som man kallar hemma i en annars kringflackande tillvaro och att ha familj och vänner som är helt fristående från din professionella karriär.

Vilket stöd har du fått av FBA?

– FBA har sett till att jag har fått gå vissa ledarskapsutbildningar och fått delta vid övningar som tränat mitt ledarskap. Under alla mina år som utsänd har FBA stöttat mig administrativt och även på många andra sätt. FBA har erbjudit mig möjligheten till att utveckla en fantastiskt intressant karriär och som arbetsgivare för utsända är de verkligen ett unikum med få andra arbetsgivare i världen som stöttar sina utsända på samma sätt.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du i ditt uppdrag som chef för EUPOL COPPS, speciellt med tanke på det allvarliga säkerhetsläget i regionen?

– Att på ett meningsfullt sätt kunna stötta våra palestinska partners på säkerhets- och rättsområdet i att kunna erbjuda sina medborgare säkerhet och att få leva i en rättsstat trots det allvarliga säkerhetsläget både i Gaza och på Västbanken.

Vad hoppas du uppnå under din tid som chef och hur vill du att ditt ledarskap ska påverka missionens framtid och fred och säkerhet i regionen?

– Jag hoppas på att kunna leda organisationen på ett inkluderande och energiskt sätt, staka ut en tydlig vision för vårt arbete idag och framöver som i slutändan kan leverera på det av EU uppsatta målet att skapa effektiva och hållbara polis- och rättsvårdande myndigheter för en framtida palestinsk stat, som en del av en tvåstatslösning. 

Om FBA:s sekondering till chefsroller

I likhet med övriga tjänster som FBA sekonderar till nominerar vi chefer till de civila krishanteringsinsatserna i konkurrens med andra medlemsstater inom EU. Ledarskapsrollerna är vanligtvis de tjänster som det är mest konkurrens om.

Personer i ledarskapsroller har stor möjlighet att påverka insatsers verksamhet och prioriteras därför högt i FBA:s sekonderingsverksamhet. Vi letar löpande efter kandidater med internationella erfarenhet från chefspositioner inom FN, EU, OSSE eller andra regionala eller multilaterala organisationer.

Ledarskap är en viktig faktor för att insatserna ska lyckas med sina mandat och FBA jobbar aktivt för att skapa förutsättningar och stärka ledarskapet i de internationella organisationer vi stödjer.

Läs mer om hur det är att sekonderas av FBA på sidan Internationella uppdrag.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska Karin Limdal ny chef för EU-insatsen EUPOL COPPS i Palestina

EU-insatsen EUPOL COPPS stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I år tillträdde den tidigare FBA-sekonderade Karin Limdal posten som högsta chef för insatsen – och är därmed första svenska kvinnan att nå den positionen i en internationell civil krishanteringsinsats i EU:s regi.

2024-04-24 17:25
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter