Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2023 slutfördes avväpningen av drygt 5000 kombattanter från den tidigare väpnade gruppen Renamo, som strax efter Moçambiques självständighet från Portugal 1975 hamnade i konflikt med regeringspartiet Frelimo, vilken varade fram till 1990-talet och återigen blossade upp 2013.

Avväpningen utgjorde ett historiskt framsteg i arbetet för att avsluta konflikten. Efter 1992 års fredsavtal följde en lång fredlig period då viktiga framgångar gjordes inom utveckling och fattigdomsbekämpning. Moçambique var ett framgångsexempel, tills 2013 då konflikt igen utbröt mellan Frelimo och Renamo. Fjolårets framgångsrika avväpning väcker förhoppningar om en slutgiltig fred i konflikten.

Samtidigt finns omfattande problem i det moçambikiska samhället. Utbredd korruption, övervåld från säkerhetssektorn, valfusk och inskränkningar av rättigheter hotar alltjämt den fredliga utvecklingen.

Sedan 2017 utspelar sig dessutom en alltmer våldsam konflikt i den nordliga provinsen Cabo Delgado. Hittills under 2024 har lika många mist livet som under hela 2023. Bakom upproret finns radikala islamister som får allt starkare inflytande, och oron är stark bland beslutsfattare och lokalbefolkning för en ökad radikalisering.

Klara Grenhagen är insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, och har nyligen skrivit ett inlägg på FBA-bloggen om utvecklingen.

Våldet i Cabo Delgado ökar. Hur sammanfattar du orsakerna?

– Den här konflikten är komplex och har många dimensioner. Jag tror att det i huvudsak finns tre orsaker till att våldet ökar just nu. Dels beror det med stor sannolikhet på att flera storföretag planerar att återuppta sin utvinning av naturresurser i provinsen. Cabo Delgado är ett otroligt eftersatt område och politiskt och ekonomiskt marginaliserat. Många upplever att endast den politiska eliten gynnas av inkomsterna, medan situationen inte förbättras för vanliga medborgare. Det utbredda missnöjet har blivit en gynnsam grogrund för radikalisering.

– En annan dimension är länken till andra extremistgrupper. I januari i år lanserade Islamiska staten en global våldskampanj. Sen dess har dom tagit på sig ansvaret för attacker på flera håll i världen, även i Moçambique. Gruppen som utför attackerna i Cabo Delgado anslöt sig till Islamiska staten för några år sen, och även om de opererar självständigt verkar kampanjen ha ingjutit energi.

– Slutligen är det parlaments- och presidentval i Moçambique i oktober. Kanske har det inte bäring på våldet i direkta termer, men det är överlag en ökad politisk spänning i landet nu, säger Klara.

Hur förhåller sig konflikten mellan regeringen och Renamo till konflikten i Cabo Delgado?

– De här konflikterna har olika karaktär, jag skulle säga att de inte är direkt länkade till varandra. Det är en stor framgång att Renamo kunnat demobiliseras och avväpnas. Nu kvarstår det långsiktiga arbetet att återintegrera före detta kombattanter i samhället. FBA fortsätter ge tekniskt stöd till fredsprocessen och operativt stöd till återintegrering och dialog mellan parterna.

Klara Grenhagen

Hur arbetar FBA framåt med anledning av situationen i Cabo Delgado?

– Om några veckor arrangerar vi en dialog i norra delen av landet tillsammans med våra moçambikiska samarbetspartners. Då sammanförs lokala beslutsfattare och invånare från ett antal utvalda distrikt som är särskilt märkta av våld. Vi hoppas kunna skapa en yta där deltagarna kan komma samman och diskutera situationen och säkerhetsbehoven i distrikten.

– Flera av dialogdeltagarna har aviserat att de vill utbyta erfarenheter kring hur man kan minska risken att fler radikaliseras och ansluter till IS-Moçambique. Andra vill diskutera risken för att gruppens medlemmar infiltrerar flyktingströmmar, och hur vi bäst kan förebygga att nya konflikter uppstår i den osäkra situation som präglar flera distrikt just nu. Ytterligare en fråga som säkert kommer diskuteras är hur avhoppare från gruppen så småningom kan återintegreras i samhällena igen.

– Dialogen skulle ha genomförts i Cabo Delgados provinshuvudstad Pemba, men vi har fått tänka om på grund av säkerhetsrisken. Pemba är fortfarande relativt säkert, men situationen är för farlig just nu för att deltagarna ska kunna resa dit från sina respektive distrikt. Vi har planerat om, och det är nog inte sista gången.

Läs Klara Grenhagens inlägg Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation på FBA-bloggen.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Svenska Karin Limdal ny chef för EU-insatsen EUPOL COPPS i Palestina

EU-insatsen EUPOL COPPS stödjer uppbyggnaden av en fungerande rättskedja och poliskår i Palestina. I år tillträdde den tidigare FBA-sekonderade Karin Limdal posten som högsta chef för insatsen – och är därmed första svenska kvinnan att nå den positionen i en internationell civil krishanteringsinsats i EU:s regi.

2024-04-24 17:25
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter