Viktiga steg mot hållbar fred i Moçambique

Demobiliseringen och avväpningen av 5221 kombattanter från den före detta väpnade gruppen Renamo har slutförts. Det finns stora förhoppningar om att Moçambique ska kunna lämna den mångåriga konflikten bakom sig, och fokus riktas nu mot försoning och hållbar återintegrering av före detta kombattanter.

Den 15 juni i år markerade ett historiskt ögonblick: arbetet med att avväpna och demobilisera den sista gruppen av personer som stridit för Renamo slutfördes formellt i samband med stängningen av deras sista militärbas och högkvarter i provinsen Sofala. Detta avslutade en långvarig konflikt som påverkat landet sedan 1970-talet, och som senast blossade upp 2012. Efter intensiva förhandlingar mellan regeringen och Renamo, med stöd från FN:s generalsekreterares personlige sändebud till Moçambique, undertecknades ett fredsavtal – Maputo-avtalet för fred och försoning (Maputo Accord) år 2019, vilket banade väg för processen för avväpning, demobilisering och återintegrering av före detta kombattanter (disarmament, demobilisation and reintegration, DDR). 

Celestina Napulo är en av alla före detta kombattanter som påbörjar ett nytt livskapitel.   

– Jag rekryterades av Renamo när jag var 12 år och har tillbringat många år inom det militära. Nu vill jag ha min pension och leva ett civilt liv.   

Hållbar implementering av fredsavtalet   

I mitten av september i år genomförde FBA och moçambikiska partners en dialogövning i Gurúè i provinsen Zambézia. Bland deltagarna fanns Celestina Napulo och andra före detta Renamo-kombattanter. Traditionella och religiösa ledare, samt representanter från regeringen, deltog även. Genom att skapa utrymme för dialog mellan representanter från konfliktpartierna syftade aktiviteten till att stärka social sammanhållning och bidra till fredlig samexistens.    

– FBA stöttar dialog, försoning och den fortsatta återintegreringen av före detta kombattanter. Det är viktiga områden för att Moçambique ska kunna sätta punkt för den här "gamla" konflikten en gång för alla, säger Klara Grenhagen, specialist inom dialog och fredsmedling på FBA.   

Sedan 2020 har FBA, i nära samarbete med Sekretariatet för fredsprocessen (PPS), återkommande samlat representanter från regeringen och Renamo, från distrikts- och provinsnivå. Relationsbyggande och kapacitetsstärkande har varit i fokus, inte minst för att den känsliga återintegreringen av de personer som tidigare stridit för Renamo ska fungera väl, både för de före detta kombattanterna och de samhällen som tar emot dem. 

Behoven hos före detta kombattanter   

På inbjudan av PPS var FBA närvarande i rollen som observatör i samband med den formella avväpningen och demobiliseringen av Renamos sista bas tidigare i år.   

– Vi fick intrycket att processen fungerade bra och att det fanns en tydlig inriktning på att ta hand om kombattanternas olika behov när de påbörjade övergången till ett civilt liv. De kombattanter jag fick möjlighet att prata med under besöket uttryckte både stor lättnad och viss oro inför framtiden, säger Vilhelm Fritzon, handläggare på FBA:s program för avväpning, demobilisering och återintegrering av före detta kombattanter.   

Oron gällde dels de utlovade pensionerna, som för majoriteten av kombattanterna blir avgörande för deras vardag. Pensionsbetalningar förväntas dock påbörjas efter att regeringen har antagit ett dekret som utvidgar rätten till pension till DDR-mottagare. Flera uttryckte även rädsla för repressalier och stigmatisering när de inte längre bär vapen.   

– Ett fortsatt arbete för dialog och försoning är centralt för Moçambiques framtid, inte minst i ljuset av situationen i norr. Där pågår en annan våldsam konflikt, som trots att den har tryckts tillbaka militärt fortsätter att förvärra de redan svåra levnadsvillkoren i regionen, säger Klara Grenhagen.   

Tillsammans med moçambikiska partners planerar FBA hur aktiviteterna under resten av året bäst kan utformas för att även stödja konflikthantering i nordöstra Moçambique.   

FBA:s arbete inom fred och säkerhet i Moçambique sker i nära samarbete med aktörer som arbetar med exempelvis miljö och klimat, mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling och demokratifrågor. Utöver moçambikiska partners är Sveriges ambassad i Maputo, Sida och PPS viktiga samarbetspartners.   

Läs mer om FBA:s arbete i Moçambique.  

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny forskning för effektivare fredsmedling

Hur kan fredsmedling som verktyg användas mer effektivt för att förebygga, hantera och lösa konflikter? En ny serie forskningssammanfattningar presenterar nya perspektiv och rekommendationer på temat och erbjuder därmed fördjupad förståelse för komplexiteten i fredsmedling.

2023-12-07 09:52
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Research Brief Series: Improving Mediation Effectiveness

This Research Brief Series on how to improve mediation effectiveness, jointly produced by the Folke Bernadotte Academy (FBA) and the African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), is part of a larger initiative on mediation effectiveness organized by FBA.

Attribut
Författare:
Various authors
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter