Viktiga steg mot hållbar fred i Moçambique

Demobiliseringen och avväpningen av 5221 kombattanter från den före detta väpnade gruppen Renamo har slutförts. Det finns stora förhoppningar om att Moçambique ska kunna lämna den mångåriga konflikten bakom sig, och fokus riktas nu mot försoning och hållbar återintegrering av före detta kombattanter.

Den 15 juni i år markerade ett historiskt ögonblick: arbetet med att avväpna och demobilisera den sista gruppen av personer som stridit för Renamo slutfördes formellt i samband med stängningen av deras sista militärbas och högkvarter i provinsen Sofala. Detta avslutade en långvarig konflikt som påverkat landet sedan 1970-talet, och som senast blossade upp 2012. Efter intensiva förhandlingar mellan regeringen och Renamo, med stöd från FN:s generalsekreterares personlige sändebud till Moçambique, undertecknades ett fredsavtal – Maputo-avtalet för fred och försoning (Maputo Accord) år 2019, vilket banade väg för processen för avväpning, demobilisering och återintegrering av före detta kombattanter (disarmament, demobilisation and reintegration, DDR). 

Celestina Napulo är en av alla före detta kombattanter som påbörjar ett nytt livskapitel.   

– Jag rekryterades av Renamo när jag var 12 år och har tillbringat många år inom det militära. Nu vill jag ha min pension och leva ett civilt liv.   

Hållbar implementering av fredsavtalet   

I mitten av september i år genomförde FBA och moçambikiska partners en dialogövning i Gurúè i provinsen Zambézia. Bland deltagarna fanns Celestina Napulo och andra före detta Renamo-kombattanter. Traditionella och religiösa ledare, samt representanter från regeringen, deltog även. Genom att skapa utrymme för dialog mellan representanter från konfliktpartierna syftade aktiviteten till att stärka social sammanhållning och bidra till fredlig samexistens.    

– FBA stöttar dialog, försoning och den fortsatta återintegreringen av före detta kombattanter. Det är viktiga områden för att Moçambique ska kunna sätta punkt för den här "gamla" konflikten en gång för alla, säger Klara Grenhagen, specialist inom dialog och fredsmedling på FBA.   

Sedan 2020 har FBA, i nära samarbete med Sekretariatet för fredsprocessen (PPS), återkommande samlat representanter från regeringen och Renamo, från distrikts- och provinsnivå. Relationsbyggande och kapacitetsstärkande har varit i fokus, inte minst för att den känsliga återintegreringen av de personer som tidigare stridit för Renamo ska fungera väl, både för de före detta kombattanterna och de samhällen som tar emot dem. 

Behoven hos före detta kombattanter   

På inbjudan av PPS var FBA närvarande i rollen som observatör i samband med den formella avväpningen och demobiliseringen av Renamos sista bas tidigare i år.   

– Vi fick intrycket att processen fungerade bra och att det fanns en tydlig inriktning på att ta hand om kombattanternas olika behov när de påbörjade övergången till ett civilt liv. De kombattanter jag fick möjlighet att prata med under besöket uttryckte både stor lättnad och viss oro inför framtiden, säger Vilhelm Fritzon, handläggare på FBA:s program för avväpning, demobilisering och återintegrering av före detta kombattanter.   

Oron gällde dels de utlovade pensionerna, som för majoriteten av kombattanterna blir avgörande för deras vardag. Pensionsbetalningar förväntas dock påbörjas efter att regeringen har antagit ett dekret som utvidgar rätten till pension till DDR-mottagare. Flera uttryckte även rädsla för repressalier och stigmatisering när de inte längre bär vapen.   

– Ett fortsatt arbete för dialog och försoning är centralt för Moçambiques framtid, inte minst i ljuset av situationen i norr. Där pågår en annan våldsam konflikt, som trots att den har tryckts tillbaka militärt fortsätter att förvärra de redan svåra levnadsvillkoren i regionen, säger Klara Grenhagen.   

Tillsammans med moçambikiska partners planerar FBA hur aktiviteterna under resten av året bäst kan utformas för att även stödja konflikthantering i nordöstra Moçambique.   

FBA:s arbete inom fred och säkerhet i Moçambique sker i nära samarbete med aktörer som arbetar med exempelvis miljö och klimat, mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling och demokratifrågor. Utöver moçambikiska partners är Sveriges ambassad i Maputo, Sida och PPS viktiga samarbetspartners.   

Läs mer om FBA:s arbete i Moçambique.  

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter