FBA stödjer fredsprocessen i Moҫambique

Sedan början av 2022 arbetar FBA med att stötta den pågående fredsprocessen i Moҫambique. I maj genomförde FBA i samarbete med FN:s Sekretariat för fredsprocessen (PPS) en övning med flera nyckelaktörer för att stödja implementeringen av det fredsavtal som slöts 2019 mellan Moҫambiques regering och den väpnade gruppen Renamo. Ett särskilt fokus för övningen var före detta kombattanters övergång till ett civilt liv och det långsiktiga arbetet med försoning, samt integreringen av ett jämställdhetsperspektiv.

År 2019 undertecknades fredsavtalet Maputo Accord for Peace and National Reconciliation (Maputo Accord) av Moҫambiques president Filipe Jacinto Nyusi och Renamos dåvarande ledare Ossufo Momade i förhoppning om att avsluta den lågintensiva konflikt som pågått sedan 2012.

Sekretariatet för fredprocessen (PPS) arbetar tillsammans med parterna för att implementera fredsavtalet och tillhörande överenskommelser. Under ledning av Mirko Manzoni, FN:s generalsekreterares personliga sändebud till Moҫambique, arbetar PPS för närvarande med att stödja den pågående processen med att avväpna, demobilisera och återintegrera personer som tidigare stridit för Renamo och med att stödja utvecklingen av ett nationellt ramverk för försoning.

Processer för avväpning, demobilisering och återintegrering av före detta kombattanter brukar sammanfattas DDR (efter disarmament, demobilisation och reintegration) och syftar till att stödja tidigare medlemmar i väpnade grupper med övergången till ett hållbart civilt liv.

– Betydande framsteg har gjorts i fredsprocessen, och fokus skiftar nu mot långsiktiga frågor som återintegrering och försoning. På PPS välkomnar vi FBA:s engagemang, både i form av policystöd till PPS och kapacitetsstärkande insatser för representanter för parterna, säger Neha Sanghrajka, senior politisk rådgivare och en av medlarna i fredsprocessen.

I maj 2022 arrangerade FBA och PPS en övning i staden Chimoio i provinsen Manica där nyckelaktörer från båda parter deltog. Fokus låg på att stärka kapaciteten att implementera en jämställd återintegreringsprocess och att bidra till social sammanhållning och försoning.

– Utöver själva övningen var det här en viktig möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte mellan representanter från konfliktparterna, från både distrikts- och provinsnivå. Lokal kapacitet och ägandeskap är avgörande för en fullständig implementering av fredsavtalet. I slutändan är det parterna på lokal nivå som ska göra det viktiga arbetet på marken, säger Klara Grenhagen, senior handläggare inom dialog och fredsmedling på FBA.

Under 2022 kommer FBA arrangera ytterligare aktiviteter av samma slag i flera av Moҫambiques provinser, för att ge kapacitetsstöd till parterna i återintegreringsprocessen och bidra till social sammanhållning. FBA ger även teknisk rådgivning och policystöd till PPS i huvudstaden Maputo i frågor som rör återintegrering och försoning, med ett specifikt fokus på integreringen av ett jämställdhetsperspektiv.

– Möjligheterna för en individ att kunna lämna en väpnad grupp beror delvis på samhällets förmåga att omvandla relationer efter en våldsam konflikt. Av det skälet finns det en nära koppling mellan återintegrering och försoning. Dessutom kan normer och könsroller spela en avgörande roll för att upprätthålla våldsamma strukturer. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv är därför både en mänsklig rättighet och en förutsättning för att bidra till motståndskraftiga och fredliga samhällen, säger Frida Gabrielsson Kjäll, senior handläggare inom DDR.

Sverige har ett omfattande engagemang för fredsprocessen i Moҫambique, och FBA:s aktiviteter genomförs in nära samarbete med svenska ambassaden i Maputo, Sida och PPS.

På PPS webbplats kan du läsa mer om PPS arbete och fredsavtalet Maputo Accord for Peace and National Reconciliation. 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Hur formas framtidens fredsbygge?

Statsbyggande – att bidra till starkare institutioner, myndigheter, processer och hållbar utveckling i konfliktdrabbade länder – har länge varit en huvudingrediens i storskaliga fredsprojekt. Men det finns mycket som tyder på att statsbyggandet som vi känner det kan ha spelat ut sin roll och gått in i en ny era. FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh reflekterar kring vad det betyder för fredsfrämjande aktörer som FBA, med utgångspunkt i en forskningsrapport av Mark Sedra, medlem i FBA:s forskarnätverk.

2023-02-03 14:23
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

From Hubris to Irrelevance: The Demise of the Western State-building Project

The unceremonious collapse in 2021 of the Western-driven state-building process in Afghanistan appears to have sounded the death knell for the broader state-building concept.

Dokument
Attribut
Författare:
Mark Sedra, FBA
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter