FBA stödjer fredsprocessen i Moҫambique

Sedan början av 2022 arbetar FBA med att stötta den pågående fredsprocessen i Moҫambique. I maj genomförde FBA i samarbete med FN:s Sekretariat för fredsprocessen (PPS) en övning med flera nyckelaktörer för att stödja implementeringen av det fredsavtal som slöts 2019 mellan Moҫambiques regering och den väpnade gruppen Renamo. Ett särskilt fokus för övningen var före detta kombattanters övergång till ett civilt liv och det långsiktiga arbetet med försoning, samt integreringen av ett jämställdhetsperspektiv.

År 2019 undertecknades fredsavtalet Maputo Accord for Peace and National Reconciliation (Maputo Accord) av Moҫambiques president Filipe Jacinto Nyusi och Renamos dåvarande ledare Ossufo Momade i förhoppning om att avsluta den lågintensiva konflikt som pågått sedan 2012.

Sekretariatet för fredprocessen (PPS) arbetar tillsammans med parterna för att implementera fredsavtalet och tillhörande överenskommelser. Under ledning av Mirko Manzoni, FN:s generalsekreterares personliga sändebud till Moҫambique, arbetar PPS för närvarande med att stödja den pågående processen med att avväpna, demobilisera och återintegrera personer som tidigare stridit för Renamo och med att stödja utvecklingen av ett nationellt ramverk för försoning.

Processer för avväpning, demobilisering och återintegrering av före detta kombattanter brukar sammanfattas DDR (efter disarmament, demobilisation och reintegration) och syftar till att stödja tidigare medlemmar i väpnade grupper med övergången till ett hållbart civilt liv.

– Betydande framsteg har gjorts i fredsprocessen, och fokus skiftar nu mot långsiktiga frågor som återintegrering och försoning. På PPS välkomnar vi FBA:s engagemang, både i form av policystöd till PPS och kapacitetsstärkande insatser för representanter för parterna, säger Neha Sanghrajka, senior politisk rådgivare och en av medlarna i fredsprocessen.

I maj 2022 arrangerade FBA och PPS en övning i staden Chimoio i provinsen Manica där nyckelaktörer från båda parter deltog. Fokus låg på att stärka kapaciteten att implementera en jämställd återintegreringsprocess och att bidra till social sammanhållning och försoning.

– Utöver själva övningen var det här en viktig möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte mellan representanter från konfliktparterna, från både distrikts- och provinsnivå. Lokal kapacitet och ägandeskap är avgörande för en fullständig implementering av fredsavtalet. I slutändan är det parterna på lokal nivå som ska göra det viktiga arbetet på marken, säger Klara Grenhagen, senior handläggare inom dialog och fredsmedling på FBA.

Under 2022 kommer FBA arrangera ytterligare aktiviteter av samma slag i flera av Moҫambiques provinser, för att ge kapacitetsstöd till parterna i återintegreringsprocessen och bidra till social sammanhållning. FBA ger även teknisk rådgivning och policystöd till PPS i huvudstaden Maputo i frågor som rör återintegrering och försoning, med ett specifikt fokus på integreringen av ett jämställdhetsperspektiv.

– Möjligheterna för en individ att kunna lämna en väpnad grupp beror delvis på samhällets förmåga att omvandla relationer efter en våldsam konflikt. Av det skälet finns det en nära koppling mellan återintegrering och försoning. Dessutom kan normer och könsroller spela en avgörande roll för att upprätthålla våldsamma strukturer. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv är därför både en mänsklig rättighet och en förutsättning för att bidra till motståndskraftiga och fredliga samhällen, säger Frida Gabrielsson Kjäll, senior handläggare inom DDR.

Sverige har ett omfattande engagemang för fredsprocessen i Moҫambique, och FBA:s aktiviteter genomförs in nära samarbete med svenska ambassaden i Maputo, Sida och PPS.

På PPS webbplats kan du läsa mer om PPS arbete och fredsavtalet Maputo Accord for Peace and National Reconciliation. 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter