EU stärker krishanteringsförmåga under svenskt ordförandeskap 

Viktiga steg ska tas under ordförandeskapet för att utveckla och stärka EU:s förmåga att hantera kriser. För närvarande finns 21 EU-insatser i Europa, Afrika och Asien. Sverige är ledande i personalförsörjningen. FBA samordnar de civila experter som tjänstgör både i fält och högkvarter, och bidrar med kunskap inför beslut om en ny civil pakt mellan EU:s medlemsländer.

Med krig i Europa har EU:s betydelse som säkerhetspolitisk aktör ökat. Säkerhet byggs bäst i samverkan och partnerskap med andra. Det gör EU:s förmåga till krishantering betydelsefull och det är denna förmåga FBA bidrar till att stärka. 

-EU-insatserna syftar bland annat till att stärka institutioner och motståndskraften i vårt närområde vilket också bidrar till ökad stabilitet i Europa. Insatsernas mandat anpassas utifrån situationen och vi bemannar med rätt kompetens för att möta behoven, säger Niklas Lindskog, chef för FBA:s program för sekunderingar. 

I Ukraina finns till exempel sedan 2014 en civil rådgivande insats, EUAM. Insatsen kom på plats för att reformera säkerhetssektorn, framför allt polisen, då det fanns ett stort behov av att stärka respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer sedan protester mot regeringen slagits ned och demonstranter vid Maidan-torget dödats. 

- För att skapa förtroende mellan befolkningen och säkerhetsaktörer som exempelvis polis är det viktigt med civil kontroll och demokratisk styrning, så att individers trygghet och rättigheter garanteras. Reform av säkerhetssektor är ett expertområde för FBA, och myndigheten har också bidragit med kunskap för att utveckla EU:s policy på området, säger Katarina Hellström Thorsell, chef för FBA:s program för säkerhetssektorreform. 
 
EU:s närvaro är viktig även i Georgien, där EU-medlade fram en överenskommelse som avslutade kriget mot Ryssland 2008, och upprättade en civil observatörsinsats för att stabilisera situationen och motverka ett återupptagande av striderna, EUMM. Sedan dess har observatörer, många av dem utsända av FBA, regelbundet patrullerat och rapporterat om utvecklingen i gränsområdena till utbrytarrepublikerna Sydossetien och Abchazien.  

Också den nyaste EU-insatsen finns i regionen, i Armenien, som har en fryst konflikt med Azerbajdzjan i Nagorno-Karabach. Även det är en observatörsinsats, som FBA sekunderar personal till. 

Under försommaren är målet för det svenska ordförandeskapet att nå en överenskommelse om en ny civil pakt för att utveckla och stärka EU:s krishanteringsinsatser. 

-FBA är med och diskuterar hur insatserna bör utformas för att möta nya utmaningar och skapa utrymme att agera snabbt och flexibelt, samt hur ledarskapet och arbetsmiljörelaterade frågor i insatserna bör utvecklas. Sedan handlar den nya pakten också om stärkt samarbete mellan civila krishanteringsinsatser och EU:s inre säkerhet, till exempel i gränshanteringsfrågor, antiterror, organiserad brottslighet, cyberhot och desinformation, men också om frågor om klimatsäkerhet, säger Niklas Lindskog. 

EU har en viktig roll för att öka säkerheten och stabiliteten i det så kallade Östra partnerskapet. På svenskt initiativ har det bland annat också lanserats en process för att undersöka hur EU på bästa sätt kan bidra till stärkt motståndskraft i Moldavien, där FBA bistår.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny forskning för effektivare fredsmedling

Hur kan fredsmedling som verktyg användas mer effektivt för att förebygga, hantera och lösa konflikter? En ny serie forskningssammanfattningar presenterar nya perspektiv och rekommendationer på temat och erbjuder därmed fördjupad förståelse för komplexiteten i fredsmedling.

2023-12-07 09:52
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Research Brief Series: Improving Mediation Effectiveness

This Research Brief Series on how to improve mediation effectiveness, jointly produced by the Folke Bernadotte Academy (FBA) and the African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), is part of a larger initiative on mediation effectiveness organized by FBA.

Attribut
Författare:
Various authors
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter