Europas säkerhet högt på agendan under svenskt ordförandeskap

Med ett krig som rasar i Europa har EU:s betydelse på området säkerhet och försvar ökat. Ukraina står i fokus under det svenska ordförandeskapet, liksom ett enat, engagerat och effektivt EU. FBA bidrar på flera sätt: myndigheten ger stöd till Ukraina, bidrar till att utveckla EU:s civila krishanteringsförmåga och att stärka EU som global freds- och säkerhets aktör. 

- Vi har ökat vårt stöd till Ukraina och arbetar för att stärka motståndskraften hos offentliga institutioner för att de ska klara av att hantera krigets konsekvenser och lyckas förbereda samhället för återuppbyggnad. Vi bidrar även till att öka förutsättningarna för att såväl Ukraina som Moldavien och Georgien ska kunna ta steg som för dessa kandidatländer närmare ett EU-medlemskap, säger Per Olsson Fridh, generaldirektör för FBA.

Rysslands invasion av Ukraina visar på det ömsesidiga beroendet mellan inre och yttre säkerhet för Sverige och Europa. Rysslands brott mot den europeiska säkerhetsordningen och dess konsekvenser för närområdet kommer att stå högt på den svenska och europeiska politiska dagordningen de närmaste åren. Rysk aggression är även skälet till etableringen av flera av EU:s krishanteringsinsatser. 

För närvarande pågår 21 insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, 12 civila och 9 militära. Totalt tjänstgör 4000 kvinnor och män från medlemsländerna för att främja fred och säkerhet, skapa stabilitet och stärka motståndskraften mot konflikt. Sverige är det land som bidrar med mest personal per capita.

- Genom åren har FBA sekunderat hundratals experter till EU:s krishanteringsinsatser. Vår personal gör så insatserna kan utföra sina uppgifter. Vi bidrar även med vår kunskap till policyutveckling. Våra erfarenheter och vår expertis kommer väl till pass i förhandlingarna om den nya civila pakt som nu arbetas fram under det svenska ordförandeskapet. Pakten ska   stärka och utveckla EU:s förmåga till krishantering, säger Johanna Gårdmark, chef för FBA:s enhet för fredsinsatser.

Ett annat viktigt uppdrag för FBA handlar om att bidra till att stärka EU:s roll som en global freds- och säkerhets aktör, vilket är ytterligare en prioritering för det svenska ordförandeskapet, samt att driva på för genomförandet av målen i handlingsplanen som finns i den så kallade strategiska kompassen. EU:s roll som global aktör handlar om att EU inte agerar ensamt, utan i koalition med andra och syftar till stärkta partnerskap och internationella samarbeten bland annat med Nato och FN.  

- EU utgör en plattform för Sveriges globala engagemang och ett starkt stöd till FN som garant för internationell fred och säkerhet. När medlemsstaterna agerar tillsammans blir EU en stark och balanserande kraft på den globala arenan och en viktig partner för det globala syd, säger Per Olsson Fridh.  

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ansökningsperioden för 2024 års Zaida Catalán-stipendium är nu öppen

Är du en ung fredsbyggare i början av din karriär med ett stort engagemang för kvinnor, fred och säkerhet? Har du erfarenhet från arbete inom detta område i Demokratiska Republiken Kongo eller Afghanistan och vill ta ditt engagemang till nästa nivå? Då har du möjligheten att ansöka om 1325-stipendiet för 2024.

2024-02-15 09:51
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter