Europas säkerhet högt på agendan under svenskt ordförandeskap

Med ett krig som rasar i Europa har EU:s betydelse på området säkerhet och försvar ökat. Ukraina står i fokus under det svenska ordförandeskapet, liksom ett enat, engagerat och effektivt EU. FBA bidrar på flera sätt: myndigheten ger stöd till Ukraina, bidrar till att utveckla EU:s civila krishanteringsförmåga och att stärka EU som global freds- och säkerhets aktör. 

- Vi har ökat vårt stöd till Ukraina och arbetar för att stärka motståndskraften hos offentliga institutioner för att de ska klara av att hantera krigets konsekvenser och lyckas förbereda samhället för återuppbyggnad. Vi bidrar även till att öka förutsättningarna för att såväl Ukraina som Moldavien och Georgien ska kunna ta steg som för dessa kandidatländer närmare ett EU-medlemskap, säger Per Olsson Fridh, generaldirektör för FBA.

Rysslands invasion av Ukraina visar på det ömsesidiga beroendet mellan inre och yttre säkerhet för Sverige och Europa. Rysslands brott mot den europeiska säkerhetsordningen och dess konsekvenser för närområdet kommer att stå högt på den svenska och europeiska politiska dagordningen de närmaste åren. Rysk aggression är även skälet till etableringen av flera av EU:s krishanteringsinsatser. 

För närvarande pågår 21 insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, 12 civila och 9 militära. Totalt tjänstgör 4000 kvinnor och män från medlemsländerna för att främja fred och säkerhet, skapa stabilitet och stärka motståndskraften mot konflikt. Sverige är det land som bidrar med mest personal per capita.

- Genom åren har FBA sekunderat hundratals experter till EU:s krishanteringsinsatser. Vår personal gör så insatserna kan utföra sina uppgifter. Vi bidrar även med vår kunskap till policyutveckling. Våra erfarenheter och vår expertis kommer väl till pass i förhandlingarna om den nya civila pakt som nu arbetas fram under det svenska ordförandeskapet. Pakten ska   stärka och utveckla EU:s förmåga till krishantering, säger Johanna Gårdmark, chef för FBA:s enhet för fredsinsatser.

Ett annat viktigt uppdrag för FBA handlar om att bidra till att stärka EU:s roll som en global freds- och säkerhets aktör, vilket är ytterligare en prioritering för det svenska ordförandeskapet, samt att driva på för genomförandet av målen i handlingsplanen som finns i den så kallade strategiska kompassen. EU:s roll som global aktör handlar om att EU inte agerar ensamt, utan i koalition med andra och syftar till stärkta partnerskap och internationella samarbeten bland annat med Nato och FN.  

- EU utgör en plattform för Sveriges globala engagemang och ett starkt stöd till FN som garant för internationell fred och säkerhet. När medlemsstaterna agerar tillsammans blir EU en stark och balanserande kraft på den globala arenan och en viktig partner för det globala syd, säger Per Olsson Fridh.  

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter