EU stärker sin civila förmåga att svara på kriser i världen

EU:s medlemsstater har enats om en ny civil pakt, som ska skapa effektivare civila krishanteringsinsatser som är redo att agera snabbare när nya hot uppstår. FBA har bidragit till utvecklingen av den civila pakten inom en rad olika områden där myndigheten har expertis. 

Överenskommelsen om en ny civil pakt är en viktig del i handlingsplanen för att stärka EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, den strategiska kompassen. Den innebär bland annat större investeringar i EU:s civila krishanteringsförmåga och ökat samarbete med partners.  

Flera tusen civila män och kvinnor tjänstgör i 13 civila insatser i Europa, Afrika och Asien för att skapa en tryggare värld. De övervakar och rapporterar om hur konflikter utvecklas och stärker länders förmåga att driva demokratiska reformer för bland annat rättsstatsuppbyggnad med stöd till polis och rättsväsende. 

-Den nya civila pakten handlar om att stärka den civila delen av EU:s krishanteringsförmåga, och skapa effektiva insatser som är mer flexibla och robusta, samt bättre rustade för framtida utmaningar, säger FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh och tillägger att det svenska ordförandeskapet har gjort ett fint arbete för att få den nya överenskommelsen till stånd. 

Den civila pakten kommer också att ge EU ökade handlingsmöjligheter i en geopolitisk miljö präglad av Rysslands oprovocerade och olagliga anfallskrig mot Ukraina. Med den nya civila pakten är EU bättre rustat att bemöta dagens säkerhetshot och utmaningar. 

-EU förbinder sig att lägga ett tydligare fokus på de civila krishanteringsinsatserna, genom att bland annat årligen diskutera dessa på ministernivå. Man kommer också bättre kunna se vad insatserna har bidragit till för effekt i värdlandet genom regelbundna utvärderingar, säger Åsa Claesson, EU-samordnare vid FBA och lägger till att överenskommelsen förväntas bidra till att EU:s civila krishanteringsförmåga tar rejäla kliv framåt under kommande fyra år.  

EU planerar också att snabbt kunna sätta in 200 civila experter inom en månad när det behövs i komplexa miljöer. 

-EU siktar på att investera ytterligare resurser för att öka antalet sekunderade experter till de civila krishanteringsinsatserna och att nå upp till målsättningen minst 40 procent sekunderade kvinnor, säger Åsa Claesson. 

-FBA har betonat vikten av ett väl fungerande ledarskap som också leder till ökad jämställdhet inom insatserna, liksom att en god arbetsmiljö är nödvändig. Myndigheten har också verkat för att EU:s civila insatser ska analysera klimatrelaterade säkerhetshot och hur konflikter påverkar den unga delen av befolkningen, fortsätter hon. 

I överenskommelsen om den civila pakten finns också åtaganden om förstärkningar av EU:s högkvarter, åtaganden för att stärka motståndskraften hos värdnationer för krishanteringsinsatser samt relaterade insatser. Det finns också planer för hur andra verktyg som EU har till sitt förfogande för att skapa en integrerad ansats kan förstärka de civila krishanteringsinsatserna och skapa synergieffekter, liksom åtaganden som rör samarbete med värdnationens justitie- och inrikesdepartement samt andra relevanta aktörer.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter