Ett säkrare, grönare och friare EU

Det svenska EU-ordförandeskapet har nått i mål. Bland resultaten finns en överenskommelse om hur EU:s civila krishanteringsinsatser ska stärkas, där FBA har bidragit, liksom till det omfattande stödet till Ukraina.

EU har haft en tid av svåra utmaningar. Rysslands krig mot Ukraina är ett direkt hot mot europeisk säkerhet och har långtgående konsekvenser för EU-ländernas ekonomi och energiförsörjning. Fortsatt militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina har därför varit centralt under det svenska ordförandeskapet, liksom stöd till återuppbyggnad och att underlätta landets väg mot ett framtida EU-medlemskap. FBA har bidragit till att stärka Ukrainas civila motståndskraft, för att viktiga institutioner i samhället ska kunna fortsätta att fungera. Läs mer här. 

Kriget har också aktualiserat behovet av att stärka EU:s krishanteringsförmåga och att skapa enighet om säkerhetsfrågor på längre sikt, vilket bland annat formuleras i EU:s strategiska kompass. Läs mer om Europas säkerhet här. 

Det finns 21 EU-insatser i Europa, Afrika och Asien, och Sverige är ledande i personalförsörjning per capita. FBA sekunderar civila experter som tjänstgör både i högkvarter och fält. Viktiga steg har tagits under ordförandeskapet för att utveckla och stärka EU:s förmåga att hantera kriser.

Personalbidrag | Folke Bernadotteakademin (fba.se)

Under det svenska ordförandeskapet enades EU:s medlemsländer om en ny civil pakt, som ska skapa effektivare civila krishanteringsinsatser som är redo att agera snabbare när nya hot uppstår. Pakten syftar till effektiva insatser som är mer flexibla och robusta, samt bättre rustade för framtida utmaningar. Läs mer här.

Flexibla krishanteringsteam i Armenien står förebild för framtida EU-insatser | Folke Bernadotteakademin (fba.se)

FBA har bidragit till utvecklingen av den civila pakten inom en rad olika områden där myndigheten har expertis. En del i förverkligandet av överenskommelsen mellan EU-medlemmarna handlar om att öka personalbidragen till insatserna.  Tillsammans med EU:s kunskapscenter för civil krishantering i Berlin har FBA arrangerat ett sommarforum där EU:S medlemsländer kunde identifiera sina främsta utvecklingsbehov. 
Läs mer här Civilian CSDP Summer Forum | Folke Bernadotteakademin (fba.se)

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter