Ett säkrare, grönare och friare EU

Det svenska EU-ordförandeskapet har nått i mål. Bland resultaten finns en överenskommelse om hur EU:s civila krishanteringsinsatser ska stärkas, där FBA har bidragit, liksom till det omfattande stödet till Ukraina.

EU har haft en tid av svåra utmaningar. Rysslands krig mot Ukraina är ett direkt hot mot europeisk säkerhet och har långtgående konsekvenser för EU-ländernas ekonomi och energiförsörjning. Fortsatt militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina har därför varit centralt under det svenska ordförandeskapet, liksom stöd till återuppbyggnad och att underlätta landets väg mot ett framtida EU-medlemskap. FBA har bidragit till att stärka Ukrainas civila motståndskraft, för att viktiga institutioner i samhället ska kunna fortsätta att fungera. Läs mer här. 

Kriget har också aktualiserat behovet av att stärka EU:s krishanteringsförmåga och att skapa enighet om säkerhetsfrågor på längre sikt, vilket bland annat formuleras i EU:s strategiska kompass. Läs mer om Europas säkerhet här. 

Det finns 21 EU-insatser i Europa, Afrika och Asien, och Sverige är ledande i personalförsörjning per capita. FBA sekunderar civila experter som tjänstgör både i högkvarter och fält. Viktiga steg har tagits under ordförandeskapet för att utveckla och stärka EU:s förmåga att hantera kriser.

Personalbidrag | Folke Bernadotteakademin (fba.se)

Under det svenska ordförandeskapet enades EU:s medlemsländer om en ny civil pakt, som ska skapa effektivare civila krishanteringsinsatser som är redo att agera snabbare när nya hot uppstår. Pakten syftar till effektiva insatser som är mer flexibla och robusta, samt bättre rustade för framtida utmaningar. Läs mer här.

Flexibla krishanteringsteam i Armenien står förebild för framtida EU-insatser | Folke Bernadotteakademin (fba.se)

FBA har bidragit till utvecklingen av den civila pakten inom en rad olika områden där myndigheten har expertis. En del i förverkligandet av överenskommelsen mellan EU-medlemmarna handlar om att öka personalbidragen till insatserna.  Tillsammans med EU:s kunskapscenter för civil krishantering i Berlin har FBA arrangerat ett sommarforum där EU:S medlemsländer kunde identifiera sina främsta utvecklingsbehov. 
Läs mer här Civilian CSDP Summer Forum | Folke Bernadotteakademin (fba.se)

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter