EU:s medlemsstater identifierar utvecklingsbehov för civila krishanteringsinsatser vid sommarforum i Stockholm

Den nya civila pakten syftar till att stärka EU:s förmåga till civil krishantering. En del i förverkligandet av överenskommelsen mellan EU-medlemmarna handlar om att öka personalbidragen till insatserna. EU:s kunskapscenter för civil krishantering i Berlin arrangerar därför tillsammans med FBA ett sommarforum där staterna kan identifiera sina främsta utvecklingsbehov.

Civilian CSDP Summer Forum hålls inom ramen för det svenska ordförandeskapet den 15-16 juni i Stockholm och är ett samarrangemang mellan EU:s kunskapscenter för civil krishantering i Berlin (The European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management) och FBA. 

– Den nya civila pakten som antogs den 22 maj utgör en milstolpe för EU:s civila krishanteringsförmåga, men medlemsstaterna behöver nu ta ansvar för genomförandet, säger Karin Limdal, sektionschef vid EU:s kunskapscenter för civilkrishantering i Berlin, och sekunderad av FBA. 

Antalet sekunderade experter har minskat över tid 

För närvarande tillhandahåller tio av 27 medlemsstater nära 80 procent av experterna som sänds ut till EU:s civila krishanteringsinsatser. Antalet sekunderade experter har dessutom minskat över tid, vilket inte enbart kan tillskrivas avvecklingen av insatser eller minskat antal tjänster i fält. 

– Den civila pakten innebär att EU:s medlemsländer behöver öka sina bidrag till EU:s civila krishanteringsinsatser. Forumet som arrangeras i Stockholm syftar till att skapa en plattform för EU:s medlemsstater, där de kan identifiera sina primära behov för att utveckla sin civila krishanteringsförmåga, säger FBA:s EU-samordnare Åsa Claesson. 
 
Bara genom en strukturerad utveckling av nationella civila förmågor kan EU:s medlemsstater öka sitt bidrag till de civila krishanteringsinsatserna, så som föreskrivs i överenskommelsen om den civila pakten.  

– Det finns ett behov av att etablera strukturer och system för nationell samordning, planering, budgetering, juridiska regelverk, inklusive utlåning av personal, nationell karriärutveckling samt utbildning för att personal och utrustning ska kunna allokeras, förklarar Karin Limdal. 

Stöd för utveckling av civil krishanteringsförmåga 

Om de politiska åtaganden som överenskommelsen innebär inte följs av att medlemsländerna också avsätter resurser för detta ändamål riskerar verktygslådan för EU:s civila krishantering att bli verkningslös. 

– Som EU:s kunskapscenter för civilkrishantering har vi i uppgift att stötta och underlätta medlemsstaternas arbete med att utveckla civil krishanteringsförmåga genom informellt utbyte, insamling och delning av bästa praxis i olika forum, rådgivning om förbättring av olika nationella ramverk, underlätta utvecklingen av nya nationella genomförande planer och ge informella medlemsstatsledda kluster stöd, säger Karin Limdal. 

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ukrainas framtid: Sveriges roll och internationellt stöd två år efter invasionen

Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina bevittnar världen ett land präglat av motståndskraft och beslutsamhet att bygga en bättre framtid. "EU:s och Sveriges fortsatta stöd spelar en viktig roll för långsiktig fred och säkerhet i Ukraina", säger Johanna Gårdmark, chef för FBA:s nya Ukraina-enhet.

2024-02-23 08:59
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter