Samarbete mellan FBA och NDI för stärkande av Moldaviens statsförvaltning

FBA och National Democratic Institute (NDI) ingår samarbete för att stärka Moldaviens statsförvaltning och främja landets förutsättningar till ett framtida EU-närmande. Initiativet fokuserar på att utbilda moldaviska statstjänstepersoner och förbereda dem för att agera som förändringsaktörer inom sina respektive ministerier.

Hur fungerar styrning, samverkan och reformarbete inom svensk förvaltning och hur tillämpas rättsstatsprinciper? Tjugo statstjänstepersoner från olika ministerier och två statssekreterare från den moldaviska statsrådsberedningen besöker i veckan Sverige för att utforska och lära sig mer om den svenska modellen. Studiebesöket omfattar bland annat utbildning och erfarenhetsutbyte med FBA:s medarbetare i Stockholm och på Sandö, samt besök hos andra svenska myndigheter och departement.  

Studiebesöket äger rum inom ramen för FBA:s samarbete med NDI i Moldavien. Likt i många andra länder verkar NDI i Moldavien med den nationella regeringen och civilsamhället för att stärka demokratiska institutioner, främja god regeringsförfattning och engagera medborgarna i politiska processer.  

– Vårt samarbete med NDI grundar sig på en gemensam insikt att en stark demokratisk samhällsstyrning är central för Moldaviens framtida stabilitet. Vi landade snabbt i upplägget där FBA bistår med både tematisk expertis och genomförandet av ett nytt spännande pilotprogram, SPRINT (International Civil Service Training Programme), säger Cecilia Sternemo, senior handläggare vid programmet för rättstatsuppbyggnad, FBA. 

Moldaviens statsrådsberedning har en ledande roll inom SPRINT-programmet, vars mål är att stärka kompetensen hos moldaviska tjänstemän och skapa förändringsaktörer inom ministerierna. Det syftar ytterst till att stödja genomförandet av Moldaviens reformstrategi för statsförvaltningen som antogs år 2023.  

FBA har fört en kontinuerlig dialog NDI och Moldaviens statsrådsberedning sedan i våras, och har bland annat bidragit med expertis och rådgivning i frågor rörande styrning och stadsförvaltning.   

Moldaviens statsförvaltning behöver ett starkare fokus på människors behov, och det är något Sverige är bra på. FBA:s utbildningar håller världsklass, och det är också NDI:s standard som världens största demokratibiståndsorganisation. Demokratin utmanas globalt, och vi som är demokrater måste hålla ihop, säger Martin Ängeby, generaldirektör för NDI i Moldavien.  

Reformer och motståndskraft för vägen mot EU-medlemskap 

Samarbetet mellan FBA och NDI är ett viktigt steg i att främja reform och samhällsstyrning i Moldavien. Genom att utbilda och utrusta moldaviska statstjänstepersoner med nödvändiga färdigheter och kunskaper, förväntas samarbetet bidra till att skapa en modern, motståndskraftig och effektiv statsförvaltning som kan stödja landets strävan efter EU-medlemskap.  

– Moldavien har valt vägen mot europeisk integration och stärker sin kapacitet för att anpassa sig till europeiska standarder. Vi behöver en stark offentlig förvaltning och starka institutioner, och exemplet Sverige, ett land med en effektiv offentlig förvaltning, kommer att hjälpa oss att vidareutveckla reformerna i denna riktning, säger Ana Calinici, statssekreterare vid moldaviska statsrådsberedningen. 

Utbildningspaketet som FBA erbjuder innebär bland annat att deltagarna tilldelas mentorer och får stöd i utvecklingen och genomförandet av handlingsplaner. Deltagarna kommer att fördjupa sig i ämnen som samhällsstyrning, ansvarsutkrävande, transparens och professionell etik.  

– Vi har skräddarsytt en utbildning som går bortom teoretiskt lärande – den rustar moldaviska tjänstepersoner med praktiska verktyg för analys och policyutveckling, professionell etik och självledarskap för att de ska kunna driva reformer inom sina ministerier, något som i slutändan bidrar till Moldaviens EU-närmande, säger Hanna Högberg, senior handläggare på programmet för säkerhetssektorreform, FBA. 

Hör mer om SPRINT-programmet, lanserat av de moldaviska myndigheterna med stöd från NDI i Moldavien.  

 

Läs mer om FBA:s stöd till Moldavien: 

Hur kan EU, Sverige och FBA stärka Moldavien?

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny forskning för effektivare fredsmedling

Hur kan fredsmedling som verktyg användas mer effektivt för att förebygga, hantera och lösa konflikter? En ny serie forskningssammanfattningar presenterar nya perspektiv och rekommendationer på temat och erbjuder därmed fördjupad förståelse för komplexiteten i fredsmedling.

2023-12-07 09:52
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Research Brief Series: Improving Mediation Effectiveness

This Research Brief Series on how to improve mediation effectiveness, jointly produced by the Folke Bernadotte Academy (FBA) and the African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), is part of a larger initiative on mediation effectiveness organized by FBA.

Attribut
Författare:
Various authors
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter