Hur kan EU, Sverige och FBA stärka Moldavien?

Försvars- och säkerhetsfrågor står högt på agendan för det svenska EU-ordförandeskapet, i och med kriget i Ukraina. På svenskt initiativ har en process lanserats för att undersöka hur EU på bästa sätt kan bidra till stärkt motståndskraft i grannlandet Moldavien. Hör mer om landets utmaningar direkt av inrikesminister Ana Revenco som gästar FBA.

I rundabordssamtalet som leds av av FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh deltar även den tidigare biträdande chefen för EUAM, EU:s rådgivande insats i Ukraina Fredrik Wesslau samt Sveriges Moldavienambassadör Katarina Frie.

Kandidatland för EU-medlemskap

Moldavien är ett av Europas fattigaste länder och befinner sig sedan kriget i Ukraina i en än mer ansträngd ekonomisk situation med ökad inflation och osäker tillgång till gas och elektricitet. Landet har också tagit emot omkring 900 000 flyktingar från Ukraina varav cirka 400 000 fortfarande befinner sig i Moldavien. Dessutom finns i Moldavien en utbrytarrepublik, Transnistrien, som utropade självständighet 1990, under namnet republiken Dnestr. Självständigheten har aldrig erkänts av omvärlden, och inte heller av Ryssland, men i samband med den ryska invasionen av Ukraina har oron för att konflikten ska vidgas ökat.

Samtidigt finns ett tydligare incitament att lösa den 30 åriga konflikten i och med att EU:s stats- och regeringschefer i juni beviljade Moldavien status som kandidatland för medlemskap i unionen, dessutom finns ett stort reformutrymme till följd av de krav på åtgärder och harmonisering som EU-rätten kräver.

Motståndskraft mot konflikt

FBA är sedan ett drygt år tillbaka del i genomförandet av regeringens strategi för Östeuropa, där Moldavien är ett prioriterat land vid sidan av Ukraina. Myndigheten bygger nu upp verksamhet och nätverk i landet.

– Vi ser det som mycket viktigt att vidga stödet till regionen som påverkas av kriget i Ukraina, länderna i det så kallade Östra partnerskapet, därför bjuder vi nu in till diskussion om bland annat vilka reformprocesser Moldavien ser som mest betydelsefulla och vilken typ av stöd som landet är i mest behov av. För att bygga motståndskraft mot konflikt, och stärka landets kandidatstatus, säger Per Olsson Fridh, generaldirektör FBA.

Se rundabordssamtalet här

(Samtalet börjar vid ca 18.20).

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Hur formas framtidens fredsbygge?

Statsbyggande – att bidra till starkare institutioner, myndigheter, processer och hållbar utveckling i konfliktdrabbade länder – har länge varit en huvudingrediens i storskaliga fredsprojekt. Men det finns mycket som tyder på att statsbyggandet som vi känner det kan ha spelat ut sin roll och gått in i en ny era. FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh reflekterar kring vad det betyder för fredsfrämjande aktörer som FBA, med utgångspunkt i en forskningsrapport av Mark Sedra, medlem i FBA:s forskarnätverk.

2023-02-03 14:23
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

From Hubris to Irrelevance: The Demise of the Western State-building Project

The unceremonious collapse in 2021 of the Western-driven state-building process in Afghanistan appears to have sounded the death knell for the broader state-building concept.

Dokument
Attribut
Författare:
Mark Sedra, FBA
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter