Nya mottagare av stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet

Tre nya fredsbyggare från Demokratiska republiken Kongo (DRK), Palestina och Afghanistan har utsetts till årets mottagare av stipendiet till stöd för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, i minne av Zaida Catalán. För första gången utdelas stipendiet till kvinnor från samtliga tre län-der där Catalán var verksam som utsänd av FBA.

1325-stipendiet ger unga personer i början av sin karriär en möjlighet att fördjupa sig i frågor som rör kvinnors deltagande i fredsbyggande och konfliktlösning i sin lokala kontext. FBA inrättade stipendiet 2020 på uppdrag av regeringen.

Zaida Catalán var utsänd av FBA som jämställdhetsexpert i flera internationella fredsinsatser mellan 2011 och 2016, däribland inom EU:s polisinsatser i Afghanistan och Palestina. Hon och kollegan Michael Sharp mördades brutalt i mars 2017 under deras FN-uppdrag för att utreda brott mot mänskliga rättigheter i DRK.

Stipendiet riktar sig till unga fredsbyggare verksamma i samtliga tre länder. På grund av säkerhetssituationen i Afghanistan har tidigare stipendiater endast utsetts för Palestina och DRK. I år har FBA hittat en alternativ lösning genom att stipendiaten för Afghanistan får arbeta med en värdorganisation i Islamabad, Pakistan.

– Äntligen har vi kunnat utnämna mottagare för alla tre länder där Zaida Catalán var verksam som utsänd av FBA! Med relevanta erfarenheter och starka engagemang för att driva förändring tror vi att årets stipendiater kommer ge varaktig kraft till arbetet med att stärka kvinnors deltagande och inflytande i fredsprocesser inom sina respektive landkontexter, säger Isa Li Axberg, handläggare för 1325-stipendiet, på FBA.

Mottagare av 2023-års stipendium

Årets mottagare av 1325-stipendiet är: Jomana Abunahla, född 1998 och utbildad i engelsk litteratur vid Al-Azhar universitetet i Gaza; Lydie Mungala, född 1994 och utbildad i freds- och konfliktstudier vid the Great Zimbabwe universitetet; samt Wasima Habib, född 1997 och med en kandidatexamen i informationsteknologi från universitet i Afghanistan samt ett certifikat i projektledning inom utvecklingssektorn och icke-statliga organisationer (NGOs).

Trots olika bakgrunder och erfarenheter är stipendiaterna förenade i sitt engagemang för kvinnors rättigheter och fredsfrågor såväl som i den starka ambitionen att driva förändring.

Jomana Abunahla är aktiv genom volontäruppdrag och arbete för olika FN-program såsom UNPA. Under året kommer hon att arbeta för organisationen The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH), med bas i Ramallah.

– Trots att krig och konflikter har en destruktiv effekt har de potential att väcka innovativa tillvägagångssätt hos drivna individer som jag själv, säger Abunahla. Hon hoppas att stipendiet kommer ge henne en möjlighet att dokumentera kränkningar av mänskliga rättigheter mot kvinnor och flickor på Västbanken och Gazaremsan.

Lydie Mungala är en aktiv människorättsförsvarare med fokus på unga och kvinnors rättigheter. Hon har bland annat varit en del av det tekniska sekretariat som var med och tog fram DRK:s nationella handlingsplan för genomförandet av FN-resolutionen 2250 om unga, fred och säkerhet. Under året kommer Mungala att arbeta för Kvinna till Kvinna i DRK, med bas i Bukavu.

– Stipendiet ger mig en möjlighet att fördjupa min förståelse för FN:s säkerhetsråd Resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, och dess praktiska genomförande, säger Mungala. Hon hoppas kunna bistå med forskning, policydokument och rekommendationer som bidrar till att ingen kvinna lämnas utanför i det regeringsledda arbetet för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och stärka kvinnors säkerhet.

Wasima Habib verkade som människorättsförsvarare i Kabul innan hon tvingades fly till Pakistan efter talibanernas maktövertagande 2021. Genom en rad volontäruppdrag har hon kämpat för kvinnors grundläggande rättigheter, med ett särskilt fokus på utbildning, till exempel genom att utbilda kvinnor i cybersäkerhet. Under året kommer hon att arbeta för människorättsorganisationen och tankesmedjan Bytes for All (B4A) i Islamabad, Pakistan.

– Kvinnor är aktiva aktörer för fred, men deras betydelsefulla roll inom fredsbyggande processer har inte getts den erkännelse det är berättigat, säger Habib. Genom stipendiet hoppas hon kunna bidra till att stärka kvinnors möjligheter att inta ledarpositioner och öka medvetenheten om deras avgörande roll för att främja fred och minska våldet i världen.

Årets stipendiater kommer att tillbringa ett år med sin värdorganisation. I enlighet med stipendiekriteriet har de alla en tydlig och uttalad ambition om att fortsätta vara verksamma inom tematiken kvinnor, fred och säkerhet i sin lokala kontext efter stipendiets avslut.

FBA är Sveriges expertmyndighet för genomförande av FN:s säkerhetsresolution 1325 som antogs år 2000. Tillsammans med efterföljande resolutioner bildar den kvinnor, fred och säkerhetsagendan som slår fast att kvinnors delaktighet i att förebygga, hantera och lösa konflikter är avgörande för hållbar fred och säkerhet. Resolutionerna uppmärksammar också behovet av att bättre skydda kvinnor och flickor mot våld och konflikters verkningar.

Läs mer om 1325-stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet

Foto: Jomana Abunahla, Lydie Mungala och Wasima Habib

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter