Sverige har central roll i satsningen för fred i Colombia

I augusti 2022 tillträdde Bogotás före detta borgmästare Gustavo Petro posten som Colombias president. Maktskiftet medför ökad vilja hos landets högsta ledning att genomföra fredsavtalet med FARC-gerillan från 2016. Sverige har fått en central roll inom ramen för den colombianska regeringens omfattande satsning för att bygga fred, den så kallade ”Paz Total”.

Sverige ingår tillsammans med Schweiz, Spanien och Tyskland (beledsagarländer) i en grupp som ska ge stöd och vägledning till fredsprocessen med den kvarvarande gerillan ELN (Ejército de Liberación Nacional). Sex länder står värd för förhandlingarna: Brasilien, Chile, Kuba, Mexiko, Norge och Venezuela (garantländer).

I mars 2023 besökte Per Olsson Fridh, generaldirektör, FBA, landet, med personal. Syftet med resan var att bidra till att synliggöra Sveriges och FBA:s uppdrag som beledsagare i Colombias fredsprocess. Besöket i Colombia inkluderade till exempel möten med chefen för regeringens förhandlingsdelegation till fredsprocessen med ELN, olika delar av FN-systemet samt försvarsdepartementets reformansvariga. Delegationen från FBA gjorde även ett fältbesök, för att bland annat se hur en FBA-utbildning inom jämställdhetsintegrering genomförs, hur återanpassningen av före detta kombattanter från FARC har gått till och för att träffa unga ledare från civilsamhällesorganisationer.

Rådgivning och utbildning

I nära samarbete med Sveriges ambassad i Colombia bidrar FBA med att förbereda parterna för förhandling genom strategiskt och tekniskt stöd, bland annat i form av rådgivning och utbildning inom relevanta områden till exempel kring vad en inkluderande fredsprocess innebär, hur den kan designas, struktureras och integrera ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv.

FBA arbetar sedan många år nära flera av de centrala aktörerna för fredsbyggande i Colombia. Arbetet innefattar till exempel den colombianska myndigheten för återanpassning (ARN) där FBA:s stöd består av kapacitetsstärkning och rådgivning inom återintegrering av före detta kombattanter och att etablera interna strukturer för jämställdhetsarbetet. Samarbetet har utvecklats genom FBA:s institutionella stöd till kunskapshantering, det vill säga hur kunskap tillvaratas och omsätts inom ARN för att skapa förutsättningar för god organisationskultur som kan bidra till hållbar och jämställdhetsintegrerad återintegrering.

Att fredsaktörer har en stark förmåga att arbeta jämställt är en förutsättning för att kvinnor och flickor ska få lika möjlighet till inflytande och deltagande i fredsprocesser samt reformer inom säkerhetssektorn, till exempel genom att polisen får en tydligare civil prägel med ett huvudsakligt fokus på att minska våld och skydda befolkningen. I linje med detta arbetar FBA nära Colombias särskilda domstol för fred (JEP) och genuskontor inom den colombianska Försvarsmakten.

Behov av kapacitetsstärkning om demokratisk styrning

”Paz Total” innebär även att regeringen i Colombia vill förändra relationen mellan staten, framför allt polis och militär, och befolkningen, genom en säkerhetsektorreform (SSR), grundad på mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter. Efter ett halvt sekel av konflikt har en militariserad kultur och autonomi präglat polis och säkerhetsaktörer. Därför finns ett behov av kapacitetsstärkning om demokratisk styrning av säkerhetssektorn hos främst civila instanser såsom parlament och myndigheter, samt oberoende kontrollorgan. FBA kan också bidra med kunskaper inom förändringsledarskap och samverkan för att utforma en reformprocess.

Läs även:

Intervju med Per Olsson Fridh, generaldirektör, FBA, i tidningen El Espectador i samband med besöket i Bogotá i mars 2023 (spanska)

Colombias nya president trappar upp arbetet för fred (2022)

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny forskning för effektivare fredsmedling

Hur kan fredsmedling som verktyg användas mer effektivt för att förebygga, hantera och lösa konflikter? En ny serie forskningssammanfattningar presenterar nya perspektiv och rekommendationer på temat och erbjuder därmed fördjupad förståelse för komplexiteten i fredsmedling.

2023-12-07 09:52
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Research Brief Series: Improving Mediation Effectiveness

This Research Brief Series on how to improve mediation effectiveness, jointly produced by the Folke Bernadotte Academy (FBA) and the African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), is part of a larger initiative on mediation effectiveness organized by FBA.

Attribut
Författare:
Various authors
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter