Colombias nya president trappar upp arbetet för fred

I augusti 2022 tillträdde Bogotás före detta borgmästare Gustavo Petro posten som Colombias president. Maktskiftet medför en drastiskt ökad vilja hos landets högsta ledning att genomföra fredsavtalet med FARC-gerillan från 2016. För FBA kan det innebära nya möjligheter att bidra med stöd i utformningen av kommande fredsprocesser.

År 2016 signerade den colombianska regeringen och vänstergerillan FARC ett fredsavtal efter drygt femtio år av konflikt. Sedan dess har det skett en positiv utveckling på flera områden: till exempel har många före detta stridande kunnat finna försörjning och återgå till ett civilt liv och en specialdomstol har kunnat väcka åtal mot militärer och rebelledare för krigsförbrytelser.

FBA har haft uppdrag inom Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Colombia sedan 2016, och mycket av FBA:s arbete syftar till att stärka genomförandet av fredsavtalet. Fokus har bland annat legat på återintegrering av före detta kombattanter och stärkt demokratisk och civil styrning av och ökad jämställdhet inom säkerhetssektorn.

Men trots att fredsavtalet fungerat på flera plan återstår stora utmaningar. Många av krigets offer väntar fortfarande på ersättning och upprättelse, och drogkartellers och väpnade gruppers kontroll över marktillgångar är alltjämt en vanlig orsak till konflikt i Colombia.

Fredsprocessen har inte heller varit okontroversiell – när förre presidenten Ivan Duque valdes 2018 var ett av hans centrala vallöften att riva upp avtalet då han och hans parti Demokratisk center (CD) ansåg att tidigare gerillamedlemmar hade kommit för lindrigt undan.

Även om Duque lyckades hindra delar av avtalet under sin tid vid makten är överenskommelsen fortsatt intakt, och i valet 2022 var Duque förhindrad att delta av författningen. Efter ett avgörande i den andra valomgången vann den före detta gerillamedlemmen och vänsterpolitikern Gustavo Petro med juristen Francia Márquez som vicepresident.

Mycket tyder på att deras valseger är ett resultat av det ökade politiska utrymmet som följt av fredsavtalet, berättar Julia Fyr, handläggare programmet för Fredsprocesser på FBA, som har skrivit ett inlägget "Total fred i Colombia, är det möjligt?" på FBA-bloggen.

– Huvudfrågorna för Petros valkampanj handlade om social rättvisa, skydd av miljön och att minska de sociala klyftorna i landet. Valresultatet är på så sätt ett uttryck för en djup känsla av behovet av samhällsförändring hos en stor del av befolkningen.

Paz total – total fred

Petro och hans regering har under sin första månad vid makten inlett projektet ”Paz total” – Total fred. Projektet innebär bland annat att man ska trappa upp genomförandet av fredsavtalet från 2016 och att återuppta samtalen med ELN, den största kvarvarande gerillan i Colombia. Redan en vecka efter att Petro tillträtt genomfördes ett första möte med ELN:s förhandlingsdelegation i Havanna.

En central del i Paz total är att inkludera hela samhället i fredsprocessen, en önskan som också har uttryckts av ELN. Det väcker frågor kring hur det praktiskt ska gå till, och hur en sådan process kan utformas för att bli inkluderande, jämställd och legitim, berättar Julia Fyr.

– Under de senaste åren med större motstånd mot fredsavtalet har mycket av FBA:s arbete i Colombia behövt fokusera på att förklara varför vårt stöd behövs och att visa på nyttan med det vi fått mandatet att bidra till. Nu hoppas vi på att kunna gå från varför till hur – med andra ord att konkret bidra till att skapa en nationellt ägd process där samhället kan delta genom rådgivning till och sammanförande av relevanta institutioner, säger Julia Fyr.

Läs blogginlägget

 Total fred i Colombia, är det möjligt? av Julia Fyr på FBA-bloggen.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Hur formas framtidens fredsbygge?

Statsbyggande – att bidra till starkare institutioner, myndigheter, processer och hållbar utveckling i konfliktdrabbade länder – har länge varit en huvudingrediens i storskaliga fredsprojekt. Men det finns mycket som tyder på att statsbyggandet som vi känner det kan ha spelat ut sin roll och gått in i en ny era. FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh reflekterar kring vad det betyder för fredsfrämjande aktörer som FBA, med utgångspunkt i en forskningsrapport av Mark Sedra, medlem i FBA:s forskarnätverk.

2023-02-03 14:23
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

From Hubris to Irrelevance: The Demise of the Western State-building Project

The unceremonious collapse in 2021 of the Western-driven state-building process in Afghanistan appears to have sounded the death knell for the broader state-building concept.

Dokument
Attribut
Författare:
Mark Sedra, FBA
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter