Colombias nya president trappar upp arbetet för fred

I augusti 2022 tillträdde Bogotás före detta borgmästare Gustavo Petro posten som Colombias president. Maktskiftet medför en drastiskt ökad vilja hos landets högsta ledning att genomföra fredsavtalet med FARC-gerillan från 2016. För FBA kan det innebära nya möjligheter att bidra med stöd i utformningen av kommande fredsprocesser.

År 2016 signerade den colombianska regeringen och vänstergerillan FARC ett fredsavtal efter drygt femtio år av konflikt. Sedan dess har det skett en positiv utveckling på flera områden: till exempel har många före detta stridande kunnat finna försörjning och återgå till ett civilt liv och en specialdomstol har kunnat väcka åtal mot militärer och rebelledare för krigsförbrytelser.

FBA har haft uppdrag inom Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Colombia sedan 2016, och mycket av FBA:s arbete syftar till att stärka genomförandet av fredsavtalet. Fokus har bland annat legat på återintegrering av före detta kombattanter och stärkt demokratisk och civil styrning av och ökad jämställdhet inom säkerhetssektorn.

Men trots att fredsavtalet fungerat på flera plan återstår stora utmaningar. Många av krigets offer väntar fortfarande på ersättning och upprättelse, och drogkartellers och väpnade gruppers kontroll över marktillgångar är alltjämt en vanlig orsak till konflikt i Colombia.

Fredsprocessen har inte heller varit okontroversiell – när förre presidenten Ivan Duque valdes 2018 var ett av hans centrala vallöften att riva upp avtalet då han och hans parti Demokratisk center (CD) ansåg att tidigare gerillamedlemmar hade kommit för lindrigt undan.

Även om Duque lyckades hindra delar av avtalet under sin tid vid makten är överenskommelsen fortsatt intakt, och i valet 2022 var Duque förhindrad att delta av författningen. Efter ett avgörande i den andra valomgången vann den före detta gerillamedlemmen och vänsterpolitikern Gustavo Petro med juristen Francia Márquez som vicepresident.

Mycket tyder på att deras valseger är ett resultat av det ökade politiska utrymmet som följt av fredsavtalet, berättar Julia Fyr, handläggare programmet för Fredsprocesser på FBA, som har skrivit ett inlägget "Total fred i Colombia, är det möjligt?" på FBA-bloggen.

– Huvudfrågorna för Petros valkampanj handlade om social rättvisa, skydd av miljön och att minska de sociala klyftorna i landet. Valresultatet är på så sätt ett uttryck för en djup känsla av behovet av samhällsförändring hos en stor del av befolkningen.

Paz total – total fred

Petro och hans regering har under sin första månad vid makten inlett projektet ”Paz total” – Total fred. Projektet innebär bland annat att man ska trappa upp genomförandet av fredsavtalet från 2016 och att återuppta samtalen med ELN, den största kvarvarande gerillan i Colombia. Redan en vecka efter att Petro tillträtt genomfördes ett första möte med ELN:s förhandlingsdelegation i Havanna.

En central del i Paz total är att inkludera hela samhället i fredsprocessen, en önskan som också har uttryckts av ELN. Det väcker frågor kring hur det praktiskt ska gå till, och hur en sådan process kan utformas för att bli inkluderande, jämställd och legitim, berättar Julia Fyr.

– Under de senaste åren med större motstånd mot fredsavtalet har mycket av FBA:s arbete i Colombia behövt fokusera på att förklara varför vårt stöd behövs och att visa på nyttan med det vi fått mandatet att bidra till. Nu hoppas vi på att kunna gå från varför till hur – med andra ord att konkret bidra till att skapa en nationellt ägd process där samhället kan delta genom rådgivning till och sammanförande av relevanta institutioner, säger Julia Fyr.

Läs blogginlägget

 Total fred i Colombia, är det möjligt? av Julia Fyr på FBA-bloggen.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ukrainas framtid: Sveriges roll och internationellt stöd två år efter invasionen

Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina bevittnar världen ett land präglat av motståndskraft och beslutsamhet att bygga en bättre framtid. "EU:s och Sveriges fortsatta stöd spelar en viktig roll för långsiktig fred och säkerhet i Ukraina", säger Johanna Gårdmark, chef för FBA:s nya Ukraina-enhet.

2024-02-23 08:59
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Förändring i styrningen av FBA för 2024 

  2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

  Inlägget Förändring i styrningen av FBA för 2024  dök först upp på FBA-Bloggen.

  2024-01-05 09:30
 • Skrivet av Per Olsson Fridh

  Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

  Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

  Inlägget Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-12-10 07:01
 • Skrivet av Carl Fredrik Birkoff

  Därför behöver världen FN

  Från FN-byggnaden i Monrovia i Liberia, med utsikt över havet, syns en bilpark med trasiga och sönderrostade vita FN-bilar. De är en påminnelse om FN:s fredsbevarande styrka, UNMIL:s långa närvaro i landet. Styrkan sattes in 2003, i slutskedet av inbördeskriget i Liberia, som pågick under två etapper från 1990 till 2003, och som krävde över […]

  Inlägget Därför behöver världen FN dök först upp på FBA-Bloggen.

  2023-10-24 09:23

Läs våra publikationer

An Insider’s View: Lessons from the Afghan Peace Process, 2001-2021

This insider’s view gives a first-hand account of the Afghan peace process between the government of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban between 2001 and 2021.

Dokument
Attribut
Författare:
Baryalai Helali
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på FBA:s arbete i Ukraina, internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

Twitter