Fem år med agendan för unga, fred och säkerhet – FBA firar med att släppa ny handbok

För fem år sedan antog FN:s säkerhetsråd resolution 2250, som slår fast att unga är viktiga aktörer i fredsbyggande arbete. Den bildar tillsammans med två efterföljande resolutioner den internationella agendan för unga, fred och säkerhet. I samband med femårsjubileet för agendan lanserar FBA nu ”The Youth, Peace and Security Adviser’s Handbook”.

Hälften av världens befolkning är under 30 år. Många av dem lever i konfliktdrabbade länder. Trots det är unga underrepresenterade i fredsbyggande arbete, särskilt på hög och beslutsfattande nivå.

– Det finns så mycket myter om att unga inte kan vara beslutsfattare. I många kontexter är den normativa bilden av en ledare fortfarande en äldre man. Men det finns inget som säger att du är en bra ledare bara för att du är äldre, eller man för den delen. Unga kvinnor och män har rätt att vara representerade i beslutsfattande som rör deras framtid, säger Erike Tanghøj som är specialist på unga, fred och säkerhet på FBA, Sveriges expertmyndighet på området.

Hon drar paralleller till höstens presidentval i USA, där två män över 70 år var huvudkandidater.
– Många människor tänker att det är så makten ska se ut.

Agendan för unga, fred och säkerhet handlar om att bryta de negativa stereotyperna, och se unga i åldrarna 18-29 år som viktiga aktörer för fred, som måste inkluderas i fredsbyggande arbete på alla nivåer.

– Fem år är ingen lång tid för en internationell agenda. Men jag tycker att en del har hunnit hända sedan resolution 2250 antogs. Ungas positiva bidrag för fred och utveckling uppmärksammas allt mer och vi ser hur unga kvinnor och män organiserar sig på såväl lokal som global nivå för att medla i konflikter och ställa makthavare till svars.

Samtidigt finns bilden av unga som bråkmakare och säkerhetshot, snarare än positiva krafter för fred, kvar.

– Jag tycker att det har blivit tydligt i debatten kring coronapandemin. Unga målas ut som oansvariga smittspridare som struntar i restriktioner. Men det finns många unga som tagit stort ansvar, som hjälpt till och handlat åt gamla grannar till exempel. Ungas goda insatser glöms lätt bort.

Under de fem år som gått med agendan för unga, fred och säkerhet har FN, EU och OSSE – tre tungviktare inom det internationell fredsbyggande arbetet och viktiga partnerorganisationer för FBA – börjat inrätta nya funktioner som har i uppgift att driva på arbetet med agendan. Rådgivare, specialister och fokalpunkter för unga, fred och säkerhet är några av titlarna som börjat växa fram.

– Vad de här personerna gör kan variera mycket beroende på vilken organisation de arbetar för, hur rollen är uppbyggd, och om de arbetar med policy på ett högkvarter eller med praktik ute i fält i en fredsinsats i ett konfliktdrabbat land. Men gemensamt för rollerna är att de handlar om att se till att ett ungperspektiv alltid finns med i arbetet för fred, och att engagera och få med kollegor på tåget.

Eftersom det är en ny kategori av funktioner finns inte mycket handledning att få för personerna som innehar roller som exempelvis rådgivare, specialist eller fokalpunkt för unga, fred och säkerhet.

– Därför beslutade vi på FBA att ta fram en ny publikation, ”The Youth, Peace and Security Adviser’s Handbook”. Den innehåller praktiska verktyg, tips och stöd för personer som har en sådan här roll, säger Erike.

Hon är en av författarna till publikationen, tillsammans med João Felipe Scarpelini som FBA anlitat som konsult. João har en bakgrund som en av de allra första rådgivarna för unga, fred och säkerhet inom FN-systemet. Han är ursprungligen från Brasilien men tillbringade fem år som Youth Adviser för FN i Somalia.

– Jag önskar att jag haft en sådan här handbok när jag började. Jag blev oerhört glad när FBA frågade om jag ville vara med och ta fram boken, säger João.

– Jag vill bidra med mina erfarenheter. När jag började arbeta i Somalia hade vissa kollegor svårt att förstå vad min roll innebar, eftersom rollen var så ny. Jag fick lära mig hur jag skulle möta motstånd, få stöd av andra och bygga allianser. Nu finns de viktigaste lärdomarna samlade i handboken.

Enligt Erike har rollen som rådgivare inom unga, fred och säkerhet en hel del gemensamt med rollen som rådgivare inom kvinnor, fred och säkerhet.

– Både agendan för unga, fred och säkerhet och agendan för kvinnor, fred och säkerhet handlar om att bryta maktstrukturer, och släppa in unga respektive kvinnor i beslutsfattandet. Därför är det känsligt och därför finns ett motstånd. De som har makt i dag måste dela med sig, och det vill de inte alltid, säger Erike.

– Jag tror att det finns en del förvirring kring rollen som rådgivare för unga, fred och säkerhet. Vissa tror att det är en representant för unga. Eller att rollen enbart handlar om att leda projekt med unga. I handboken förklarar vi att rollen är bredare än så. En rådgivare för unga, fred och säkerhet ska se till att unga kvinnor och män får komma till tals, och att deras behov beaktas i planeringen, genomförandet och utvärderingen av alla sorters projekt och program, säger João.

– Rådgivaren ska möjliggöra för sin organisation att utforma nya initiativ, och göra om existerande program så att unga inkluderas bättre. Det gör hela organisationen effektivare.

När Erike och João började arbetet med handboken, sökte de upp personer inom FN, EU och OSSE som hade erfarenhet av agendan för unga, fred och säkerhet.

– Vi satte ihop en rådgivande grupp som fick komma med input till arbetet. Vi gjorde intervjuer och hade möten för att ta reda på vad medlemmarna i gruppen hade för behov av råd, tips och information. Helt enkelt vad som behövs för att lyckas i rollen som rådgivare eller liknande inom unga, fred och säkerhet, säger Erike.

Allteftersom växte handboken fram. Nu är den klar och finns att ladda ner och läsa här.

– Jag hoppas att den ska användas brett. Personerna vi samarbetat med inom FN, EU och OSSE ska alla sprida den inom sina organisationer, och vi på FBA kommer själva att använda handboken, till exempel i utbildningar för personal i fredsinsatser, säger Erike.

Handboken ska lanseras stort på FN:s officiella event för att uppmärksamma femårsdagen för antagandet av resolution 2250 den 9 december.

– Det är jätteroligt att vi får möjlighet att lyfta handboken i samband med FN:s firande av agendan för unga, fred och säkerhet, säger Erike.

– Att Sverige som ett av FN:s medlemsländer, och FBA som aktör, har kunnat spela en viktig roll i utformande av agendan för unga, fred och säkerhet är jag stolt över. Jag ser fram emot att fortsätta verka för unga kvinnor och mäns rätt att vara delaktiga i arbetet för fred och säkerhet.

Möt FBA:s första utsända rådgivare inom unga, fred och säkerhet

Tre snabba frågor och svar med Julius Kramer, den första personen som FBA sänder ut till en internationell fredsinsats för att arbeta med unga, fred och säkerhet.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Forskningens uppgift att nå ut med resultat som kan omsättas i handling

Efter 20 år med kvinnor, fred och säkerhetsagendan är vi ännu långt från att nå de uppsatta målen där kvinnors deltagande i fredsprocesser är en nyckelfråga. FN:s generalsekreterare har uppmanat internationella aktörer att se över sina arbetssätt. I vilken mån kan forskningen hjälpa oss utveckla arbetet för fred och säkerhet för att bli mer effektiva?

2020-12-18 11:41
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Sven-Eric Söder

  Vi lever i en tid där det finns grogrund för våld och konflikt

  Det hävdas ofta vid en betraktelse av världen att just vi, just nu upplever en tidsperiod av avgörande förändringar – eller ett paradigmskifte om vi så vill. Det är inte alltid sant. Men just nu tror jag att vi på goda grunder kan hävda att vi genomlever en tid med avgörande historiska förändringar.

  Som alltid är den ekonomiska utvecklingen i världen formerande, och den ekonomiska utvecklingen är i stor utsträckning beroende av den tekniska utvecklingen. Kina utmanar ... Läs hela inlägget »

  2021-01-12 11:22
 • Skrivet av Hanna Bertelman

  Creating space for dialogue in Colombia

  In Colombia, four years after the signing of the historic peace agreement between the government and the FARC guerrilla, local civil society actors are a pivotal force for promoting change. The FBA, together with CIASE, a network of women´s organizations, and the Colombian National Police is enabling a space for joint learning for civil society actors and police officers on human security, leadership, and dialogue and mediation.

  As most of those who have seen a peace process ... Läs hela inlägget »

  2020-12-16 11:56
 • Skrivet av Maja Bredman

  Sinande hopp om fredsprocessen i Afghanistan när riktade attacker mot civila ökar

  ”Sluta springa västs ärenden. Vi vet var ni bor.”

  Ungefär så löd budskapet i de hotbrev som några av kvinnorna inom civilsamhället i Afghanistan, som FBA samarbetar med, mottog endast dagar efter det att talibanerna och USA signerat ett så kallat fredsavtal den 29 februari i år. Breven var stämplade med talibanernas sigill och levererades till kvinnornas kontor eller hemadresser i Kabul, berättade kvinnorna för mig när jag träffade dem i Bryssel i början av mars. FBA ... Läs hela inlägget »

  2020-11-27 13:32

Läs våra publikationer

""

Youth, Peace and Security Adviser’s Handbook

Never before in history have there been so many young people on the planet. A very important cornerstone for reaching sustainable peace and security is to ensure that young people have the rights, tools and opportunities, to participate in a meaningful manner in statebuilding and peacebuilding processes.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2020
""

Johanna Malm

Johanna är expert på Demokratiska republiken Kongo

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter