Ukrainas framtid: Sveriges roll och internationellt stöd två år efter invasionen

Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina bevittnar världen ett land präglat av motståndskraft och beslutsamhet att bygga en bättre framtid. "EU:s och Sveriges fortsatta stöd spelar en viktig roll för långsiktig fred och säkerhet i Ukraina", säger Johanna Gårdmark, chef för FBA:s nya Ukraina-enhet.

Tusentals civila har förlorat sina liv och miljontals människor är på flykt inom och utanför Ukrainas gränser till följd av Rysslands olagliga och oprovocerade invasionskrig. Attackerna mot civilbefolkningen och kritisk infrastruktur fortsätter, och FN rapporterar om allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och systematiska krigsbrott. 

– Trots oerhörda prövningar, mänskligt lidande och omfattande förödelse har Ukraina visat stor motståndskraft på nationell och lokal nivå. De har gjort märkbara framsteg i sitt reformarbete med sikte på EU-medlemskap, men behoven är fortfarande enorma, säger Johanna. 

Tillsammans med Sida och Svenska Institutet har FBA regeringens uppdrag att genomföra Sveriges strategi för uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina för åren 2023-2027. 

– Genom våra insatser ska vi bidra till Ukrainas EU-integration, vilket är en viktig del i att skapa långsiktiga förutsättningar för fred och säkerhet i Ukraina, säger Johanna. 

Hur sker uppbyggnadsarbetet i Ukraina trots det pågående kriget? 

Johanna framhäver betydelsen av ett fortsatt starkt internationellt stöd och EU-kommissionens nya finansieringsinstrument på 50 miljarder euro som syftar till att långsiktigt stärka den ukrainska regeringen. Stödet är avsett för genomförandet av Ukrainas nationella plan med fokus på återhämtning, uppbyggnad, modernisering samt nödvändiga reformer för EU-anslutningsprocessen. 

– Diskussionen om uppbyggnad kan verka förhastad med tanke på att ett fullskaligt krig pågår och de akuta behoven fortfarande är stora. Livet fortsätter dock även under krigsförhållanden, och planer för framtiden kan inte läggas på is, säger Johanna.  

Hon påtalar att det har lagts stor vikt vid infrastruktur i uppbyggnads- och utvecklingsplanerna. Det är samtidigt viktigt att inte glömma bort människorna; de behöver ekonomiska, sociala och psykologiska förutsättningar att återuppbygga sig själva och sitt samhälle. 

– För att förstärka individers och samhällets förmåga att motstå och återhämta sig från de enorma påfrestningar som kriget medför har FBA ett fokus på det mänskliga kapitalet. Uppbyggnadsarbetet i Ukraina behöver både motverka destabilisering genom att hantera de dagsaktuella och kortsiktiga behoven – och samtidigt lägga grunden för stärkt motståndskraft och social sammanhållning på längre sikt. 

Vad innebär det att stärka Ukrainas motståndskraft och social sammanhållning?  

Det internationella stödet behöver främja social sammanhållning, mänsklig säkerhet, mänskliga rättigheter och jämställdhet på ett integrerat och inkluderande sätt, enligt Johanna. Hon belyser Ukrainas många olika diversifierade grupper, såsom veteraner, internflyktingar och återvändande, där män, kvinnor, pojkar och flickor från olika bakgrunder och geografiska områden ställs inför olika typer av utmaningar. 

– Sociala slitningar både mellan och inom dessa grupper, exempelvis där veteraner känner sig alienerade och missförstådda av civila, kan spä på lokala spänningar, vilket spelar anfallsmakten rakt i handen. 

– För att motverka Rysslands destabiliseringsförsök är det därför viktigt att diskussionerna och planerna kring Ukrainas uppbyggnad inkluderar perspektiven och behoven hos olika grupper och regioner i samhället, säger Johanna. 

Hur går det till att arbeta för säkerhet och stabilisering i Ukraina? 

Det gäller inte bara att främja tillit och sammanhållning mellan olika grupper av människor utan även mellan stat och individ, betonar Johanna. 

– På FBA har vi ett initialt fokus på befriade och närliggande områden, där Ukraina står inför en akut utmaning att återetablera grundläggande säkerhet och samhällsservice. Det handlar till exempel om att upprätta dialog mellan polis och invånare för att möta kvinnors och mäns säkerhetsbehov. 

Hon belyser att FBA har ett mervärde som en aktör med möjlighet att sammankoppla beslutsfattare och invånare, och stor erfarenhet av att arbeta med säkerhetsaktörer utifrån ett jämställdhets- och mänskligt säkerhetsperspektiv. 

– FBA har dessutom expertis inom dialog, medling och social sammanhållning, vilket ukrainska säkerhetssektoraktörer verksamma i befriade och närliggande områden efterfrågar, tillägger Johanna. 

Hur kan Sverige och en myndighet som FBA effektivt navigera i det komplexa landskapet av internationella givare och biståndsaktörer för att möta Ukrainas omfattande behov? 

– Det ukrainska ägarskapet i uppbyggnads- och reformarbete är avgörande. För att säkerställa att våra insatser är väl anpassade till Ukrainas behov och prioriteringar är det därför viktigt att Sverige och FBA fortsätter att arbeta i nära samarbete med ukrainska aktörer inom stat och civilsamhälle, säger Johanna. 

För att bättre hantera den snabbt föränderliga situationen, förstärker myndigheten sin lokala närvaro, till exempel genom personal på svenska ambassaden i Kiev och genom sekonderad personal till internationella organisationer. FBA arbetar även i nära samverkan med andra svenska, europeiska och internationella aktörer för att effektivt bidra där det behövs mest. 

– Det är viktigt att vi fortsätter att stå enade i ett starkt stöd till Ukraina, inte enbart för att värna landets territoriella integritet och befolkningens rättigheter och friheter, men också för att återupprätta en global världsordning som vilar på internationell rätt, avslutar Johanna. 

Läs mer om FBA:s stöd till Ukraina

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter