Människorättsobservatörer rustade för frontlinjen

Minor, fientligheter och skakande vittnesmål från civila. Att övervaka och dokumentera kränkningar av mänskliga rättigheter fyller en central funktion i konfliktzoner, men de som utför arbetet utsätts för stor stress och fara. För att skydda både observatörerna och säkerheten för de konfliktdrabbade befolkningar de arbetar bland krävs omfattande beredskap att hantera risker och hot.

Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 inledde OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODHIR) övervakning av brott mot internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter genom att placera ut observatörer på ukrainskt territorium och utanför landets gränser. Deras uppdrag: att bidra till ansvarsskyldighet för potentiella kränkningar av mänskliga rättigheter och krigets lagar. Bland de utsända fanns Marine Constant och Aleksandar Sekulić, båda med avgörande roller inom insatsen Ukraine Monitoring Initiative. 

Innan de påbörjade sina uppdrag genomgick de Hostile Environment Awareness Training (HEAT), en kurs som regelbundet anordnas av FBA för att ge civil personal inom fredsinsatser de verktyg och strategier som krävs för att hantera riskerna i konfliktzoner.  

– Även om jag tidigare hade arbetat i konfliktdrabbade miljöer var omfattningen av konflikten i Ukraina helt ny för mig. Utan att ha deltagit i HEAT-kursen skulle det ha varit betydligt mer stressigt. Utbildningen hjälpte mig verkligen att känna mig säker, och det märktes också under mina erfarenheter på fältet, säger Marine Constant.  

Anpassad beredskap: HEAT-utbildning för Ukraina 

HEAT-kursen, som genomfördes i juni 2022, var skräddarsydd för att tillgodose de specifika kraven på övervakning av mänskliga rättigheter i Ukraina. En väsentlig del av kursen var inriktad på utbildning om kemiska och biologiska faror, som utgör en överhängande risk i regionen. 

Marine Constant betonar att möjligheten att bekanta sig med oexploderad ammunition (UXO) i en kontrollerad och säker miljö visade sig vara särskilt värdefull. Den kunskap hon fick gjorde det möjligt för henne att identifiera potentiella hot, reducera riskerna och förstå de olika krigsmaterial som nämndes under hennes intervjuer med överlevande från brott mot mänskliga rättigheter. 

HEAT-kursen erbjöd även omfattande utbildning i situationsmedvetenhet, vilket utrustade observatörerna med förmågan att skanna av och tolka sin omgivning, förutse förändringar och fatta välgrundade beslut. Denna färdighet har stor betydelse i konfliktdrabbade miljöer, understryker Aleksandar Sekulić: 

– Situationsmedvetenhet förändrar inte bara ditt tankesätt under arbetstid utan också din uppfattning om din omgivning i största allmänhet. De insikter jag fick genom HEAT-utbildningen var avgörande, inte bara i Ukraina och andra insatsmiljöer utan även i mitt privatliv. 

Beredskap för det oförutsedda: traumavård och mer 

Både Aleksandar och Marine framhäver en annan viktig aspekt av kursen: traumavård. Genom att förstå olika typer av skador och de lämpliga initiala åtgärderna för dessa, bidrog kursen till förmågan att även hantera oväntade händelser och incidenter.  

– Genom att anamma det tankesätt som kursen förmedlade kände jag mig mer redo för det oförutsedda. Denna till synes lilla detalj blir avgörande när man arbetar i en konfliktzon. Det krävs att du är vaksam hela tiden, men det behöver vara balanserat och hållbart, annars tar energin oundvikligen slut. Utbildningen lärde mig vikten av detta och vad stresshantering innebär, förklarar Marine. 

 – Övervakningen i Ukraina krävde en nivå av intensitet och förberedelser utöver många andra övervakningsscenarier som vi möter i vårt arbete. Det omfattade logistisk, säkerhetsmässig och mental beredskap. Situationen blir särskilt komplex med tanke på att vi inte bara var oroliga för vår personliga säkerhet utan också över säkerheten för alla vi interagerade med, tillägger Aleksandar. 

Den beredskap som skapas genom HEAT-kursen rustar inte bara observatörer och annan personal som arbetar i konfliktområden för deras riskfyllda roller, utan ger dem också möjlighet att hantera konfliktsituationernas oförutsägbara och osäkra natur med motståndskraft och kreativitet. Att vara redo att hantera de varierande utmaningar som alltid uppstår är avgörande för deras egen och andras säkerhet.  

Den kommande veckolånga HEAT-kursen äger rum den 23 oktober 2023. Läs mer om kursen och ansök här: Upcoming Courses | Folke Bernadotte Academy (fba.se) 

För dig som redan har genomfört kursen och behöver uppdatera och förnya dina kunskaper erbjuder FBA möjligheten att gå ReHeat (Repetition & Extended Hostile Environment Awareness Training), den 27 november 2023. Läs mer här: Upcoming Courses | Folke Bernadotte Academy (fba.se) 

 

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter