FBA lanserar nya internationella forskararbetsgrupper

Folke Bernadotteakademin (FBA) arbetar för att bygga fred i konfliktdrabbade länder. Myndigheten lanserar nu nya internationella forskararbetsgrupper för tidsperioden 2023–2027.

De 75 forskare som valts ut kommer att bidra med sin expertis till myndighetens arbete genom tematisk, geografisk och metodmässig rådgivning. Deras diversifierade kompetens förväntas stärka FBA:s förmåga att agera proaktivt på framväxande trender inom fred och säkerhet.

-FBA arbetar i några av världens mest komplexa konflikt- och postkonfliktkontexter. För att kunna uppnå resultat i våra uppdrag behöver vi arbeta nära forskarsamhället, och det gör vi genom att både främja och använda oss av den senaste forskningen på området, säger FBA:s forskningschef Johanna Malm.

I och med lanseringen av de nya grupperna har FBA nu 22 forskararbetsgrupper som reflekterar regeringens prioriteringar. Bland annat gör myndigheten för tidsperioden 2023–2027 en särskild satsning på en forskararbetsgrupp med ukrainska forskare som arbetar med frågor av tematisk relevans för FBA.

Här finner du hela listan över de forskare som associeras till FBA genom de nya forskararbetsgrupperna:

FBA:s internationella forskararbetsgrupper 2023–2027

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter