Bistånd och handel – ekonomiska intressen och konflikt

Regeringen har aviserat en reformagenda för biståndet som kommer att presenteras i höst. En viktig politisk prioritering som förväntas få genomslag i reformagendan är viljan att stärka sambanden mellan bistånd och handel för att främja utveckling.

Bistånd ensamt kan inte säkerställa ekonomisk utveckling och skapa förutsättningar för människor att lyfta sig ur fattigdom. Privata investeringar och handel är vitkigt för att skapa en möjlighet till hållbar och långsiktig utveckling. Det här framhåller FBA:s generaldirektör, Per Olsson Fridh, i vårt senaste blogginlägg där han reflekterar över sambandet mellan bistånd och handel å ena sidan, och arbetet för fred och säkerhet å andra sidan.

Handel och ekonomisk utveckling kan påverka förutsättningarna för fred och säkerhet. I omvänd ordning gäller att fredsfrämjande arbete lägger grunden för en ekonomisk utveckling som kan leda till ökad handel och investeringar.

Väpnad konflikt är det största hindret mot utveckling i många delar av världen. Att använda handel och andra ekonomiska instrument för att främja fred vore av stor betydelse för att människor som i dag lever i fattigdom och förtryck ska kunna leva i fred och frihet i framtiden.

Läs hela blogginlägget här.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny våldsvåg i norra Moçambique

Stora framsteg har gjorts för att avsluta den långvariga konflikt som präglat Moçambique sedan självständigheten 1975. Men nu har nya våldsamheter blossat upp i den konfliktdrabbade provinsen Cabo Delgado. Klara Grenhagen, insatsansvarig för FBA:s arbete i Moçambique, skriver om en invecklad konfliktdynamik med lång historia och globala geopolitiska kopplingar i ett inlägg på FBA-bloggen.

2024-04-04 14:01
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Joint brief series: The Performance of Peacekeeping

This research brief series is the outcome of a joint initiative by the Folke Bernadotte Academy (FBA), the Challenges Forum International Secretariat (CFIS) and the Swedish Defence University (SEDU). The aim of the series is to contribute to policy development by bringing cutting-edge research on key issues within peacekeeping to the attention of policy makers and practitioners. The editorial committee has consisted of Dr. Linnéa Gelot from SEDU, Agnes Cronholm and Dr. Johanna Malm from FBA, and Pernilla Rydén, Benoit Pylyser and Sanni Laine from CFIS. The views and opinions expressed in the brief series are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the collaborating partners.

Dokument
Attribut
Författare:
Several authors
År:
2024
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
""

Pär Sköld

Pär är expert på Liberia, demokrati- och fredsbyggande

Läs mer om våra experter

Twitter