Bistånd och handel – ekonomiska intressen och konflikt

Regeringen har aviserat en reformagenda för biståndet som kommer att presenteras i höst. En viktig politisk prioritering som förväntas få genomslag i reformagendan är viljan att stärka sambanden mellan bistånd och handel för att främja utveckling.

Bistånd ensamt kan inte säkerställa ekonomisk utveckling och skapa förutsättningar för människor att lyfta sig ur fattigdom. Privata investeringar och handel är vitkigt för att skapa en möjlighet till hållbar och långsiktig utveckling. Det här framhåller FBA:s generaldirektör, Per Olsson Fridh, i vårt senaste blogginlägg där han reflekterar över sambandet mellan bistånd och handel å ena sidan, och arbetet för fred och säkerhet å andra sidan.

Handel och ekonomisk utveckling kan påverka förutsättningarna för fred och säkerhet. I omvänd ordning gäller att fredsfrämjande arbete lägger grunden för en ekonomisk utveckling som kan leda till ökad handel och investeringar.

Väpnad konflikt är det största hindret mot utveckling i många delar av världen. Att använda handel och andra ekonomiska instrument för att främja fred vore av stor betydelse för att människor som i dag lever i fattigdom och förtryck ska kunna leva i fred och frihet i framtiden.

Läs hela blogginlägget här.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter