FBA samlar ukrainska samarbetspartners i Stockholm

Sverige ökar stödet till Ukraina, som till följd av kriget behöver såväl militär som humanitär hjälp. I landet finns miljoner internflyktingar, men också ett växande behov av att utreda krigsbrott och att hjälpa dem som skadats i striderna.

FBA:s lokala samarbetspartners i Ukraina arbetar hårt för att upprätthålla grundläggande samhällsservice och rättsstatliga principer trots krigets konsekvenser. Bland dem finns företrädare för Ukrainas högsta domstol, Veterandepartementet och borgmästare i områden med många internflyktingar.

Ett omfattande finansiellt stöd och genomgripande reformer är nödvändigt när Ukraina ska återuppbyggas, men det är också av stor betydelse för framtiden att det juridiska systemet reformeras och att rättstatsuppbyggnad samt åtgärder mot korruption prioriteras. Detta inte minst för att skapa förtroende och legitimitet för en återuppbyggnadsprocess hos den ukrainska befolkningen.

Sedan krigsutbrottet i Ukraina har FBA:s stöd till landet delvis ställts om bland annat för att säkerställa att den krigsdrabbade befolkningen har fortsatt tillgång till grundläggande samhällsservice, rättvisa och mänskliga rättigheter. Mer om detta går att läsa här: Kriget i Ukraina – det gör FBA | Folke Bernadotteakademin

När våra ukrainska samarbetspartners samlas i Stockholm finns drygt ett 20-tal personer på plats, bland dem:

 • Alina Maslo, generaldirektör för Veterandepartementet. Den nationella institution som beslutar om frågor som rör veteraners rättigheter och tillgång till social omsorg,
 • Nadiia Stefaniv, domare i Högsta Domstolen och ordförande i den ukrainska föreningen för kvinnliga domare (Association of Women Judges), som verkar för att stärka domstolars oberoende och öka medborgares förtroende för det juridiska systemet.
 • Ivan Dyriv, borgmästare i Dolyna som har tjänstgjort i det militära och har egen erfarenhet av att vara krigsveteran.
 • Viktoriia Voronina, chef för Center for Security Studies (CENSS). Organisationen är fristående och samlar forskare och specialister inom säkerhet, media, internationella relationer, konfliktlösning. Målet är att främja utveckling av demokratiska institutioner inom fältet säkerhet.

Följ panelsamtal digitalt

Under fredagen den 9 december bjuder vi in allmämnhet och media att lyssna på panelsamtal och föredrag med våra samarbetspartners och FBA-experter.

Länk till sändningen (Zoom) Lösenord: 185750

Representanter för media som vill delta på plats kan anmäla intresse genom att kontakta kommunikation@fba.se.

Program 9 december

12:30 Welcome Coffee

12:50 – 13:00 Opening and Introductions

 • Eldridge Adolfo, FBA

13:00 – 13:15 FBA: Support to Ukraine battle to protect its sovereignty and democracy

 • Per Olsson Fridh, Director General of the Folke Bernadotte Academy

13:15 – 14:00 Challenges and lessons learnt from trying to run the government while at war

 • Ivan Dyriv, Mayor, Dolyna City, Ivano-Frankivsk Region
 • Antonina Nikitchenko, Executive Committee Myrhorod City Council, Poltava Region
 • Volodymyr Venher, Expert, Rule of Law Centre at the National University of “Kyiv-Mohyla Academy”
 • Liudmyla Makarenko, Deputy City Mayor, Chuhuiv, Kharkiv Region

14:00 – 14:10 Break

14:10 – 15:00 Implications for Recovery, Reconstruction and Governance, post-war, 

 • Viktoria Voronina, Director, Centre for Security Studies "CENSS" 
 • Maryna Matsenko, Secretariat of the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on the Organization of State Power, Local Self-Government, Regional Development and Urban Planning, 
 • Alina Maslo, Director General of the Ministry of Veterans' Affairs, 
 • Nadia Stefaniv, Supreme Court Justice, Olena Ursu, United National Development Programme

15:00 – 15:30 Questions and Answers

15:30 Wrap up & Closing

 • Andrii Plakhotniuk, Ukraine Ambassador to Sweden
 • Per Olsson Fridh, Director General of the Folke Bernadotte Academy

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Nytt samarbete för en motståndskraftig arbetsmarknad och ekonomisk återhämtning i Ukraina

FBA inleder ett nytt samarbete med Ukrainas ekonomiministerium och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Fokus ligger på att utveckla principer, riktlinjer och verktyg som ska hjälpa den privata sektorn i Ukraina att förenkla veteraners och andra utsatta gruppers återintegrering på arbetsmarknaden.

2024-06-13 09:46

Läs våra publikationer

Guide to Peacemaking Using Islamic Principles

"Guide to Peacemaking Using Islamic Principles" is a pioneering resource that bridges the gap between traditional Islamic teachings and contemporary peacebuilding strategies. Aimed at international mediators, diplomats, and policymakers, it identifies the commonalities and delves into the synergies between Islamic values and international norms, offering insights and strategies to enhance peace processes around the globe.

Dokument
Attribut
Författare:
Ambassador Ebrahim Rasool, Dr. Houda Abadi, Professor Mark Muller Stuart, Special Adviser Eldridge Adolfo
År:
2024
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Klara Grenhagen

Klara Grenhagen är specialist med fokus på dialog, försoning och fredsprocesser.

Läs mer om våra experter

Twitter